Hevesi Szemle 10. (1982)

1982 / 1. szám

Szemle TARTALOMJEGYZÉK X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. MÁRCIUS A szerkesztő bizottság tagjai: DR. BAKOS JÓZSEF BERECZ ISTVÁN DR. DRÁVICZKI IMRE EBERGÉNYI TIBOR GYURKÖ GÉZA (felelős szerkesztő) KISS SÁNDOR KÓCZA IMRE DR. LŐKÖS ISTVÁN MOLDVAY GYŐZŐ DR. NAGY SÁNDOR DR. SEREG JÓZSEF DR. SIPOS ISTVÁN SZALAY ISTVÁN HEVESI SZEMLE. Közművelődési folyóirat. Megjelenik: negyedévenként, a Heves me­gyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya gondozásában. Szerkeszti: a szerkesztő bi­zottság. Felelős szerkesztő: Gyurkó Géza. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3., 3300. Telefon: 13-664. Kiadja: a Heves megyei Lap­kiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Noszticzius Ferenc. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizet­hető: bármely postahivatalnál, a kézbesítők­nél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest, V., Jó­zsef nádor tér, 1900). Előfizetési díj egy évre: 48,— Ft; eladási ár: 12,— Ft. Index: 25 957. Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. F. v.: Vilcsek János. 1982 327 HU ISSN 0133—7564 Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza Címfotó és hátsó borító Kőhidi Imre felvételei. A belső borítón Alexander Zopar „FORMÁK és ALAKZATOK” című felvétele. Iniciálé — — — — — — — — — — — -— — 1 IRODALOM ÉS MŰVÉSZET Losonczi Miklós: Portrék Hincz Gyula műhelyéből — — — 2 Pályázati felhívás — — —- — — — — — — — — 5 Kovács Gyula: Arcok és sorsok — — — — -—- — — 6 Pogány Ö. Gábor: A szomorú kis infáns — — — — — 8 Végvári Lajos: Rembrandt önarcképei — — — — — — 10 Bolykiné Fogarasi Klára: Képversek az 1920-as évek irodal­mából — — — — — — — — — — — — 12 Törőcsik Miklós: Akár jelkép — vagy adalék és részlet egy nemzedék arcéképéhez-ből —• — — — — — — — 20 Kővári E. Péter: Idegosztály, avagy egy főorvos macskája — 23 Előd. László, Ebergényi Tibor és Cseh Károly versei — — — 28 JELENÜNK Dr. Ladányi István: A népesedéspolitika eredményei, tapaszta­latai Heves megyében — — —- — — — — — — 29 Breznai Zsuzsanna: Falucsúfolók az egri járásban — — — 24 MŰLTUNK Németi Gábor: A Vörös Segély és a hatvani munkások — — 36 Sereg József: Válság és megújulás a Mátra vidékén II. — — 40 Koczka László: Az egri színház történetéből — — — — — 44 TUDOMÁNYOS MŰHELY Bakó Ferenc: Palócok a Mátra és a Bükk vidékén — — — 51 Sugár István: Eger városfalai és kapui — — — — — — 55 Könyvespolc — — — — — — — — — — — — 61 a Krónika — — — — — — — — — — ■— — — 64 REVÍZIÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom