Hevesi Szemle 8. (1980)

1980 / 1. szám

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1980. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő bizottság tagjai: DR. BAKOS JÓZSEF BERECZ ISTVÁN DR. DRÁVICZKI IMRE EBERGÉNYI TIBOR DR. FARKAS ANDRÁS GRESKOVITS LÁSZLÓ GYURKÓ GÉZA (felelős szerkesztő) KISS SÁNDOR KÓCZA IMRE DR. LÖKÖS ISTVÁN MOLDVAY GYŐZŐ DR. NAGY SÁNDOR DR. SEREG JÓZSEF DR. SIPOS ISTVÁN SZALAY ISTVÁN HEVESI SZEMLE. Közművelődési folyóirat. Megjelenik negyedévenként, a Heves me­gyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya gondozásában, 2000 példányban. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Gyurkó Géza. Szerkesztőség: Eger, Beloian­nisz utca 3. 3300. Telefon: 13-664. Kiadja a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Dr. Noszticzius Ferenc igazgató. Ter­jeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hír­lapirodáinál (Budapest, V., József nádor tér 1900.) Előfizetési díj egy évre 40,— Ft, el­adási ár: 10,— Ft. Index: 25 957 Révai Nyom­da Egri Gyáregység. F. v.: Vilcsek János. 80 0002 2000 HU ISSN 0133—7654 Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. REVÍZIÓ REVÍZIÓ 2011. 1997. IRODALOM — MŰVÉSZET Bolykiné Fogarasi Klára: Nagy László jelképei — — — 2 Farkas András: Portrébiennálé Hatvanban — — — — 4 Cs. Varga István: Szergej Jeszenyin — — — — — — 7 Törőcsik Miklós: Téli reggel — — — — — — — 14 Takács József: A szerelem gyönyörű és gyötrő pillanata — 15 Kálnoky László verse — — — — — — — — — 18 Ebergényi Tibor verse — — — — — — — — — 19 Szabó Sándor verse — — — — — — — — — 19 Karácsondi Imre verse — — — — — — — — — 19 JELENÜNK Suha Andor: A negyedik eset — — — — — — — 20 Zám Éva: Gondolatok a legfontosabb termelőerőről — — 24 Gelsei Sándor: Ingázás Egerbe — — — — — — — 28 Bodnár László: A mátraalji szénvagyon és lehetőségei — 31 HAZA ÉS NAGYVILÁG Gyurkó Géza: Burgundia szíve: Mácon — — — — — 35 Szigethy András: Kambodzsában jártam — — — — 38 MŰLTUNK JELENE Németi Gábor: A hatvani ellenforradalom 1919 májusában 40 Kapor Elemér: Országgyűlés Egerben Mátyás király idején 45 Szecskó Károly: Kolacskovszky Lajos írásaiból — — — 48 TUDOMÁNYOS MŰHELY Bakos József: Az egri nép szólásainak és közmondásainak világa — — — — — — — — — — — — 52 Denke Gergely: „Spoved’ Dunaja” — — — — — — 57 Korompai János: A Göre-förténetek Gárdonyi Géza életében — — — — — — — — — — — 61 KÖNYVESPOLC — — — — — — — — — — — 64 Címfotó: Szülikeyhsfcdóg. Foto: Kqvács István. A borítókon Gresko- ( ' v-v biís Lásjdfo grafikái. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom