Heves Megyei Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-03 / 180. szám

2. OLDAL V I L Á G T Ü K Ö R 2001. Augusztus 3., péntek - - g|B> Sí Mindenki lő mindenkire Az izraeli-palesztin helyzet csak átfogó rendezéssel oldható meg Újabb izraeli-palesztin összecsapások voltak csütörtökre virradóra Ciszjordániában és a Gáza-övezetben. Izraeli bejelentés szerint a palesztinok kezdték a ciszjordániai Náblusz, Rámalláh és Túl-Karm térségében kirobbant tűzpárbajt. A Gáza-övezet déli részén páncéltörő gránátokat lőttek ki egy zsidó településre, egy asszony megsebesült. A KÉT FÉL LEHETŐSÉGEI PALESZTINOK 1. Háború Folytathatnak-e szabályszerű háborút Izrael ellen a palesztinok? A válasz egyértelmű nem, mivel nincsenek nehézfegyvereik, páncélo­saik, sem rakétáik. A Közel-Kelet távol s közel legjobban föifegyverzett hadserege ellen Jasszer Arafatnak Irakkal és Szíriával kellene szövetkeznie. Ebből azonban az Izraellel békét kötött Jordánia és Egyiptom nem venné ki a részét. 2. Bojkott Valószínűbb, mint egy háború, mivel az Arab Liga 22 országa közül 14 a damaszkuszi csúcsértekezleten már kifejezte rá hajlandóságát. 3. Terrorizmus A szélsőséges palesztinok úgy vélik, az öngyilkos akciók, amelyek sok izraelit meggyilkolnak, Allah számára tetszetösek. A terror és az ellenterror azonban eszkalálódhat és hosszú évekig elhúzódhat, tovább akadályozva a béke­folyamat kibontakozását. A paleszün szervezetek, amelyek Jasszer Arafat palesztin elnök fennhatósága alatt állnak, egyre nyíltabban beszélnek az együttműködésről radikális iszlám csopor­tokkal. Maga a Fatah, Arafat szervezete is mind önállóbb politikai életet kezd élni; ve­zetője, Marvan Barguti, akit az újonnan fel­lángolt Intifáda atyjának tekintenek, a radi­kális irányváltást teljesen természetes folya­matnak tartja - írja a Die Welt című német napilap. „Izrael különbségtétel nélkül lő mindannyiunkra - nyüatkozta -, mi tehát mindenkire visszalövünk. Arafat eközben külföldre utazott - mint mindig, amikor a válság elmélyül. Jelenleg Olaszországban tartózkodik; csütörtökön tárgyalásokat folytatott Silvio Berlusconi kormányfővel arról, hogy milyen kilátásai lehetnek a zsákutcába jutott békefolyamat­nak. Ugyanakkor mind közelebb jut hivata­losan is bejelentett elképzelésének megva­lósításához, azaz a konfliktus nemzetközi­vé tételéhez, amelyhez maga mögött tud­hatja az arab testvérországokat. Ezenköz­ben Izraelben is mindinkább erősödnek a hangok, amelyek kifejtik: már nem halaszt­ható sokáig a külföldi megfigyelők beenge­dése. Storno Ben Ami külügyminiszter sza­vai szerint: „Ha lehetséges a visszatérés a tárgyalásokhoz, akkor fölöslegesek a köz­benső fokozatok. De csak egyetlen megol­dás létezik: az átfogó rendezés, és ez nem sikerülhet nemzetközi nyomás nélkül”. GYULAY ZOLTÁN Hírek ELŐZETES ózonriadó van ér­vényben Ausztria keleti részén, mivel a levegőben köbméteren­ként mért ózon mennyisége na­pok óta a 200 mikrogrammos határérték körül mozog. Stájer- országban, Tirolban és Salz­burgban az ózon mennyisége „alulról súrolja” a fenti értéket, ezért egyelőre nem rendeltek el riadót. MÁSFÉL NAP után hazaenge­dik a kórházból a brit anya­királynőt, aki - legalábbis az alattvalók reményei szerint - így a hagyományoknak meg­felelően személyesen köszön­heti meg szombaton, 101. szü­letésnapján a rezidenciájához járulók jókívánságait. Erzsébet anyakirálynét, II. Erzsébet brit uralkodó édesanyját szerdán szállították a patinás londoni VII. Eduárd király kórházba, miután előzőleg rendkívüli fáradtságra panaszkodott. A RENDŐRSÉG 20 kilo- grammnyi házi készítésű rob­banószert talált az északír fő­város, Belfast nemzetközi repü­lőtere mellett egy autóban. A hatóságok szerint a Valódi IRA nevű katolikus terrorcsoport állhat a merényletkísérlet hátterében. SZENVEDNEK a hőségtől a Szent Péter téren a nemzetközi ministránstalálkozó résztvevői, köztük több száz magyar fiatal. A hatóságok - akárcsak a tava­lyi Vatikáni Ifjúsági Találkozón (VIT) ezért hűsítő permetet szórnak rájuk locsolókocsik­ból, amelyeket az ifjú hívők máris elneveztek „szenteltvíz­ágyúknak”. MUNKÁCS közelében az or­szágúton vezetőjével együtt el­raboltak egy árut szállító kami­ont - jelentette csütörtökön a kárpátaljai megyei rendőrség sajtószolgálata. A teherjármű­vet, amely 17 ezer dollár értékű Always intimbetétet szállított Budapestről Lvivbe (Lemberg), ismeretlenek feltartóztatták, a vezetői fülkéből kiszálló 42 éves sofőrt elrabolták, és csak négynapi fogva tartás után en­gedték szabadon. A kárpátaljai rendőrség pénzjutalmat és ti­toktartást ígér azoknak, akik használható információval szolgálnak az elkövetők kézre kerítéséhez. ■ Ukrajna érti a státustörvényt Árvízvédelmi együttműködés készül a két ország között Örülünk annak, hogy Ukrajna a határon túli magyarokról szóló törvény célját elfogadja és megértéssel szemléli - mond­ta Orbán Viktor miniszterelnök az Anatolij Kinah ukrán kor­mányfővel folytatott megbeszélését követően. Budapest A magyar kormányfő köszönetét fejezte ki azért, hogy a szomszé­dos országokban élő magyarok­ról szóló törvénnyel kapcsolatos magyar álláspontot ismételten, részletekbe menően, kormányfői szinten ismertethették. Orbán Viktor jelezte: örül annak, hogy Ukrajnával „nagyon ésszerű pár­beszédet” sikerült kialakítani a kérdésben, mivel a törvény „nem elvenni akar valamit egy másik országtól, hanem inkább adni az ott élő polgárokon keresztül”. A kormányfő jelezte: Magyar- ország érdekelt abban, hogy a függetlensége visszaszerzésének tizedik évfordulóját ünneplő Uk­rajna mind külpolitikai, mind pe­dig gazdasági értelemben sikeres legyen. Szerinte a magyar elnök­ség jó alkalmat ad arra, hogy pél­dául a közlekedési infrastruktúrá­val kapcsolatban Ukrajnát is bevonják a Visegrádi Négyek együttműködésébe. Az ukrán kormányfő szavai szerint a megbeszélésen hangsú­lyosan került szóba az árvízvé­delmi együttműködés, a jövőbeni tiszai árvizek megakadályozásá­nak, ezen belül a Tisza zászlóalj felállításának kérdése. A tárgyalások során a két kor­mányfő látta el kézjegyével a két állam között polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló egyezményt. Orbán Viktor átadta vendégének az Ukrajna tu­lajdonát képező, XVIII. századi, cirill betűs Evangéliumot, ame­lyet az állam egy magánszemély­től vásárolt meg, hogy a könyv eredeti szépségét visszaállíttatva juttassa vissza Ukrajnának. ■ Roma problémák Szlovákiában Érsekújvár „Gázba a cigányokkal” - ilyen és ehhez hasonló jelszavakkal az elmúlt hét vége óta több támadás is ért kelet-szlovákiai ro­mákat: álarcos támadók baseballütőkkel és késekkel négyet is megsebesített közülük; egyikük azóta is élet és halál között lebeg - írja a Der Standard című osztrák napilap. alkalmazottja meg akart akadá­lyozni egy romát abban, hogy a körtetermésből lopjon. A tolvaj erre leütötte az éber őrt, aki azóta is kórházban fekszik, méghozzá életveszélyes állapotban. (Az osztrák lap szerint a mezőgazda- sági termékek - mindenekelőtt a krumpli - szervezett lopása jel­lemző a cigánybűnözésre, és so­kat ront a romák megítélésén.) Egy észak-szlovákiai faluban a minap a rendőrség csak nagy ne­hézségek árán volt képes meg­A meg-megújuló akciók már egy hete tartanak, a romák pedig már nem bíznak a rendőrség védel­mében, ezért civil járőrök is vé­dik biztonságukat. Néhányan fel­ismerni vélték támadóikat, és ar­ról beszélnek, hogy a támadások egy bosszúakció részei, mivel ko­rábban egy társuk „fehér embert” bántalmazott. Tény, hogy az elmúlt pénteken egy mezőgazdasági szövetkezet akadályozni a felfegyverzett ro­mák és a nem romák közötti ösz- szetűzést. Ez azért robbant ki, mert a település szélén romák megtámadtak egy „fehér” asz- szonyt, mire a nő védelmére kelő négy férfi súlyosan bántalmazta a tetteseket. Ezt követően a sebe­sültek rokonsága összegyűlt, és mintegy nyolcvanan furkósbo- tokkal, gumicsövekkel és fejszék­kel fölszerelkezve bosszúra es­küdtek, s csak a rendőrség be­avatkozása mentette meg a falut az erőszaktól. Szlovákiában egyre jobban el­mérgesedik a helyzet, és ezen csak ront, hogy a kivándorolni vágyó romákat sorra fordítják vissza külföldről. igy.z.) Tűzoltók locsolják az Etnát Catania Miközben a fél világ a szabadsá­gát tölti - ki a Balaton partján, ki a nagyvilágot járva -, a természet változatlanul működik: a nagy természeti katasztrófák nem haj­landók kivenni nyári vakációt. Ennek egyik ékes példája, hogy több mint két hete vált igen aktív­vá a szicíliai Etna, amelynek láva­folyama szinte méterekre közelí­tette meg az egyik közkedvelt turistaparadicsomot. Az illetékes hatóságok mindent elkövetnek a megfékezésére, elsősorban föld­gátakat emelnek, árkokat húz­nak, hogy megakadályozzák a tovaterjedését. Legújabban a tűzoltóság is be­vetette magát. Bár nincs másról szó, mintha a tengert akarnák lajtoskocsival leszivattyúzni, va­lamit talán mégis segíthetnek. Tömlőikből folyamatosan spric­celik a tűzhányó falát, abban a re­ményben, hogy így sikerül vala­melyest lehűteni - no nem a ke­délyeket, hanem magát a haragos vulkánt, pontosabban a kiömlő lávát. Ha ugyanis a massza hő­mérséklete csökken, kevésbé lesz folyékony, ezzel pedig sokkal ki­számíthatóbbá válik, mint egyéb­Több mint két hete működik FOTÓ: EUROPRESS/EPA ként - írja a Bild című német napilap. igyulayi ÁLLÁSPONT BÍRÓ FERENC Marsallbot és csillaghullás Jól tudjuk: az utolsó közkatona zsebében is ott van a marsall­bot. Kérdés persze, hogy szükség van-e annyi marsallra. A Magyar Honvédségnél aligha, hiszen a gond éppen az, hogy több a tiszt, mint a tiszthelyettes, jóllehet az egészséges arány 3:1 az utóbbiak javára. A drágán képzett tisztek így nem egy­szer altiszti, ha úgy tetszik, szakmunkásszintű feladatokat végeznek. Közben csökken a katonai pálya megtartó ereje. A jobb képes­ségű fiatal tisztek és tiszthelyettesek elmennek benzinkutas­nak vagy ingatlanügynöknek. A hadseregben pedig tetőzik a kontraszelekció. Az emberek a sorozatos átszervezések miatt fásultak, lazul a szervezeti és munkafegyelem. A haderő- reform félidejére a hadsereg az utolsó vonzerejét, a pályabiz­tonságot is elvesztette. Pedig hát most is vannak rendkívüli katonapályát befutó tisztek és a NATO-beosztásokban igen jól kereső altisztek is. Az új kor úi karriermodelleket teremt, egyszersmind újfajta érvényesülési stratégiákat. Azelőtt a csillaghullás volt min­den katona álma. Az okosabbja, ha egyszerűen csak jól akar élni, tudja, hogy elég lehet az őrmesteri rang is az egyetemi szintű tudáshoz és persze nyelvtudáshoz. A NATO-beosztá- sokba ugyanis temérdek magyar őrmester is kell, viszont ez­redesből csak néhány, tábornokból pedig mindössze kettő. A magasabb rang egyre kevesebb lehetőséget ad az oldallépé­sekre, s a mókuskerék ajtaja bezárul. Magasabb tiszti rangra tehát csak annak érdemes pályáznia, akinek természetes adottsága a mobilitás; aki katonai beosztá­sából órák alatt átléphet egy tanári vagy mérnöki állásba. Aki a magasabb rangot nem a szolgálati évei alapján követeli, ha­nem kész megpályázni és versenyben kivívni az előléptetést. A haderőreform eddig jószerivel csak a létszámleépítésig ju­tott. A megmaradt tisztek jó része azonban nem új kihívások­nak megfelelni, csak túlélni akar. A NATO-mérce számukra már csak mumus, és nem az újabb csillaghullás ígérete. A marsallbot a számítógépen kattogtató, angol nyelvű e-maileket küldözgető fiatal őrmesterek zsebében van. Végül is még időszerű a verbuváló nóta: csak az menjen katonának, aki ilyet szeret. ANTAL JÁNOS Csáklya és mentődoboz A magyar jogalkotók - az európai jogharmonizáció nagyobb dicsőségére - már megint lőttek egy rendes bakot. A lakosság nagyobbik része nyüván tudomást sem vett róla, hiszen a jú­lius elsejétől érvényes rendelkezés kizárólag csónakkal hor­gászó polgártársainkat érinti - őket azonban nagyon. Történt ugyanis, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban a ma­gyar felügyeleti szervek - követve az Európai Parlament (és Tanács) idevonatkozó előírásait - újraszabályozták a „kedv- telésű” csónakok (brrrl), így például a horgászladikok hasz­nálatát, különös figyelemmel a biztonsági felszerelések köte­lező listájára. így esett, hogy ezentúl kötelező a mentőgyűrű vagy a mentőpatkó használata, és amelyik pecás nem tud úszni, annak mentőmellényt kell használnia. Ugyancsak kö­telező tartozék ezentúl a szapoly (más néven vízmerő edény), a csáklya, valamint a mentődoboz. A ladikot - hosz- szától függően - július elsejétől kötélzettel és horgonnyal, pontosabban horgonyokkal is el kell látni, azaz nem elég az eddig használt rögzítősúly, hanem két, négyágú horgonyt kell „rendszeresíteni”. Állítólag azért, hogy a csónak stabüan álljon a vízben. Kell még, persze, kikötői kötélzet és megfele­lő tartóerejű kikötőbak is. Ax új rendelet életbelépése óta a vízirendészet - természete­sen! - fokozott figyelemmel követi nyomon a szabálysértése­ket, és alkalmanként vaskos, akár tízezer forintot is elérő bír­ságokat szab ki a renitens pecásokra. De pontosan ők hívták fel a figyelmemet arra is, hogy ha a horgász az összes előírt mentőfelszerelést a csónakjába akarja rakni, akkor talpalatnyi helye sem marad arra, hogy szenvedélyét is kiélhesse, hiszen köztudott, hogy a nagyobb halak fárasztásához hely kell. Szép dolog tehát az európai jogharmonizáció, de akkor hogyan tudunk majd halat fogni? Lila ketchup és más lilaságok A fiatalok színvilága kihat az élelmiszerekre is Pittsburgh Régi közhely, hogy nincs új a nap alatt. Miért kellene hát megdöbbenünk, hogy hama­rosan hódító útjára indul a hagyományosan vérpiros szí­nű helyett a lila paradicsom­püré is? Amerika - tudjuk - a korlátlan lehetőségek hazája, egyszers­mind azonban a korlátlan lehe­tetlenségeké is. Ez - persze min­dent - megmagyaráz. De az is meglehet, hogy az ötletgazdá­kat a svájci csokitehén ihlette meg. Mindenesetre az egyik - nálunk is jól ismert -, egyéb­ként német tulajdonú, öntete­ket, ételízesítőket gyártó multi­cég szakított a hagyományok­kal, és elsőként Amerikában lila színű ketchupöt dob szeptem­ber elején a piacra. A megcélzott közönség ter­mészetesen elsősorban az if­jabb korosztályból kerül ki; a soraikban egy esztendővel ez­előtt már elsöprő, mondhatni bombasikert aratott a sült krumplira loccsintott zöld színű paradicsomszósz (ami melles­leg nem zöld paradicsomból ké­szült). És hát oly széles a szín­paletta, miért ne lehetne állan­dóan újítani és újítani? Arról már nem is szólva, hogy min­den új termék - még ha csak színbéli is a változás - jóval bor­sosabb áron vethető be, mint az eredeti. A lilára mellesleg nem vélet­lenül esett a választás: az újí­tás megvalósítását természete­sen közvélemény-kutatás előzte meg. A körkérdés nyomán kide­rült: a legtöbb ifjú legény és fia­tal leányzó körében a lila a leg­kedveltebb szín. (GYj IZRAELIEK 1. Háború és száműzés Az országnak megvan minden lehetősége arra, hogy szükség esetén akár egymillió katonát is mozgósítva megszállja a Palesztin Autonómia területét. Ezzel tömeges menekülthullámot váltana ki, és egy időre megoldaná azt a problémát, amit az „Arafat-jelen- ség" nyújt, de kiváltaná az arab világ felháborodását, amely Izraelt még állami létében is veszélyeztetné. 2. Fajüldöző rezsim Az izraeli kormány annekiálhatná a palesztin területeket. Az országnak eggyel kevesebb lenne ugyan a gondja, de a helyzet megannyi nehézséggel páro­sulna. A temoristák utánpótlása gombamód szaporodna, egymást érnék a terrortámadások. 3. Megelőző csapások A lehetséges támadásokat az izraeli kormány megelőző akciókkal védheti ki. Jeruzsálem jelenleg ehhez a taktikához folyamodik, de az eljárás könnyen ahhoz vezethet, hogy az egyébként széthúzó palesztin szervezetek egymásra találnak. Közel-Kelet Izraelnek föltett szándéka, hogy most már nemcsak megtorló, hanem pontosan cél­zott, megelőző csapásokat mérjen a kétség- beesetten terrorcselekményekbe menekülő palesztinokra - döntötte el a jerazsálemi kormány szűkebb kabinetje. Ez a határozat egyúttal válasz arra a széles nemzetközi bí­rálatra, amely elítélte Ariel Saronékat a Hamász radikális palesztin szervezet egy épületét ért támadása miatt Nábluszban. Az akció során a terrorcsoport hat tagja, továb­bá két gyermek vesztette életét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom