Heves Megyei Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1991-03-01 / 51. szám

14. HIRDETÉS HÍRLAP, 1991. március 1., péntek ( ÁLLÁST KÍNÁL ) Magyar-német Kereskedelmi Kft. külföldi munkavállaláshoz lakatos, hegesztő esztergályos gyakorlott szakmunkásokat keres. Jelentkezé­seket részletes önéletrajzzal 3201 Gyöngyös, Pf. 81-re kéijük+31'23/ 5H _______________ ST AR TEHER TAGOKAT VESZ FEL! 36/25-360.*3365/2K Eger, Katona téri piacon lévő zöld­ség boltomba női eladót keresek. Érdeklődni: Sztregova Lajosné­nál.*3498/lK________________ P ék szakmunkást felveszek. ’’Meg­bízható 3527” jeligére a kiadóba, Eger, Pf. 23.*3527/lK_________ P ultosi munkakörbe szakképzett fiatal női munkaerőt alkalmazok. Telefon: 36/12-131.*3543/1K (albérletet kínál) Egyszoba étkezős lakás hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: 19-968-as egri telefonon 17 után.*3293/1K Bélapátfalván *2 szoba összkom­fortos tanácsi bérlakás hosszabb időre, albérletbe kiadó. Érdeklőd­ni: levélben 2600 Vác, Gombási u. 22. IV/2. *3535/1K Kiadó Egerben a színház mellett 1 szobás összkomfortos telefonos la- kás.Érdeklődni: hétvégén Eger, Lenin tér 5. 1/5. Telefon: 12- 773.*3564/lK ( LAKÁSCSERE ) Két lajosvárosi 1 + 2 félszobás la­kást cserélünk egy két családnak megfelelő Családi házra Egerben. ’’Tavasz 3203” jeligére a kiadóba, Eger, Pf. 23.*32Q3/1K _________ T ehermentes I. emeleti 80 m2-es társasházi lakást + garázs + kert cserélek egri családi házra. ’’Lajos- város” jeligére Eger, Pf. 198.*3354/ 1K_________________________ Ö sszeköltözők figyelem! Kétlaká­sos családi házunkat kisebb egrire cserélnénk. Eger, Darvas u. 25.*3356/2K ( KÖZÜLETI ) Működő villamosipari kisszövetke­zet egri telephellyel elnöki állás be­töltésére pályázatot hirdet. Feltéte­lek: felsőfokú erősáramú villamosi­pari végzettség, munkavégzésre üz­leti kapcsolatok. Pályázatot beadni ’’Villanyszerelés 3300” jeligére a ki- adóba Eger, pf. 23+3300/1K ( INGATLAN ) Garázs eladó. Érdeklődni: Eger, Pozsonyi u. 2. IV/33. vagy a 24- 876-os telefonon 16 óra után.*2800/2K_______________ 2 szobás tehermentes öröklakás pincével eladó. Megtekinthető 18- 20 óra között Gyöngyös, Pesti út 21.11/10.*2935/2H ________ S zeptemberi beköltözéssel Gyön­gyösön, Kócsag úton III. e. 70 m2-es tehermentes, parabola antennás öröklakás eladó. Érdeklődni: Taka­rékszövetkezet Városkert u. 3-5.*3092/lH ________________ M ezőkövesd központjában bontás­ra ítélt ház sürgősen eladó. Építési engedély van. Érdeklődni: Klára út 9. Bancsokné.*3100/2H Füzesabonyban a telepi temető környékén házat vennék. Budapest 1037 Jablonka út 51. Telefon: 16- 84-301.*3121/2K_____________ A z egerszóláti tő partján 2300 m2 szőlő és gyümölcsös eladó. Érdek­lődni : Gál József Eger, Epreskert u. 3+3163/3K_________________ Ö sszkomfortos családi ház 2 garázs- zsal, pincével ellátva tehermentesen eladó Füzesabony, Vöröshadsereg út 9. szám alatt+3192/lH Egerfarmoson, Kossuth u. 8. szám alatt 80 m2-es családi ház eladó. Ér­deklődni: 06-1/133-7745 (21 mel­lék) vagy 06-1/173-6097 es­te. *3208/2K _________________ D etk, Munkás u. 1. alatt 2 szobás családi ház eladó.*3249/2H fon: 36/15-246.*3253/lK Makiáron két szobás régi ház 400 négyszögöl telekkel nagy pincével eladó. Érdeklődni: Béke, út 14. 15 után*3267/2K_______________ V áci Mihály 46. sz. alatti kertes nagy családi ház nagy műhellyel el­adó, társasházi lakást beszámítok. Telefon: 36/14-599+3280/1K Eladó új kétszintes kertes családi ház, gázfűtéses, telefonos irodaház­nak is alkalmas Eger, Bethlen 37. Telefon: 36/18-562.*3295/4K Hétvégi telek a Baktai hegyen 16 m2 gyári faházzal és kis pincével el­adó. Érdeklődni: Eger, Hatvana­sezred u. 18. egésznap.*3303/2K Egertől 20 km-re 43 m2-es lakás el­adó. Érdeklődni: Sírok, Lenin u. 20. fsz. 6. bármikor.*3304/2K Felújított családi ház kerttel, mellé­képületekkel eladó (vállalkozás, gazdálkodás, építkezésre is van le­hetőség). Telefon: 36/15­17Q.*3315/1K ________________ B ogácson 920 m2-es hétvégi telek eladó. Érdeklődni: Bogács 77 tele­fonon.*3319/lK______________ E gerben két egymás melletti építési telek eladó. Érdeklődni: 36/25­276 telefonon.*3344/2K_______ A Rákóczi út elején 2 szobás lakás garázzsal eladó. Érdeklődni: 36/ 12- 978.*3352/1K_______ G yöngyösi 2 szobás gázfűtéses la­kás, erkéllyel 55 m2-en fizetési ked­vezménnyel eladó. Ifjúság u. 4. 4/12.*3384/2H_______________ E gerben építési telek eladó. Érdek­lődni: Eger, Pacsirta út 41.*3389/ 1K__________________________ Egerben 1,5 vagy 1 + 2 félszobás te­hermentes lakást vennék. Érdek­lődni: 36/10-902/45 telefo­non.*3406/2K _____________ E ladó összkomfortos 4 szobás nagyméretű családi ház, gázfűtés, a ház alatt nagyméretű pince. Érdek­lődni: Eger, Vitkovics út 8/a. vagy 14-754-es telefonon.*3412/2K Egerszalókon eladó 1990 m2 köz­művesített telek kész alappal, pin­cével. Érdeklődni: vasárnap kivéte­lével minden nap 18 óráig. Telefon: 36/14-556, Eger, Mátyás k. út 105. (volt Lenin Út).*3413/1K Visontai meddőhányón 250 négy­szögöl Othelló szőlő eladó. Érdek­lődni: Márkáz, Barátság u. 5+3425/1H __________________ G yöngyösön a buszmegállónál 66 m--es 2,5 szobás összkomfortos la­kás eladó. Érdeklődni: 17 órától Gyöngyös, Koháry u. 22. 4/7. Bí­ró.*3426/lH_________________ G yöngyöshalászon 400 négyszögöl építési telek eladó. Érdeklődni: Fő u. 50+3427/1H_______________ 40 m2 tanácsi lakás eladó. Érdek­lődni: Eger, Rákóczi u. 75. IV/13. 13- 15 óra között.*3459/2K_____ E gerben 73 m2-es tehermentes la­kás Vörösmarty u. 30-32. alatt el­adó. Érdeklődni: telefonon 39/41­372 este 5 után.*3466/2H______ F üzesabonyban, Turul 24. alatt 200 négyszögöl építési telek eladó. Be- rényi.*3467/lH_______________ 2 szobás komfortos telefonos csalá­di ház nagy kerttel sürgősen eladó. Irányár: 800.000 Ft. Érdeklődni: Kömlő, Árpád u. 14/1. Telefon: Kömlő 81+3477/1K___________ E ladó Szomolyán közművesített kertes kis családi ház 700.000 Ft­ért. ’’Örökség 3516” jeligére a ki­adóba Eger, Pf. 23.*3516/1K Eladó Eger, Hajdúhegyen lévő 130 m2 garázsos családi ház 1300 m2 te­lekkel. Kisebb lakást beszámítok. Érdeklődni: Eger, Napsugár u. 27. 1/4 Gálán. *3522/1K__________ E ladó Mezőtárkány, Gárdonyi G. u. 18. alatt lévő parasztház 1880 m2 telekkel. Érdeklődni: Eger, Napsu- gár u. 21. 1/4. Galán.*3523/1K Eladó egri 5 szobás 2 konyhás, 2 fürdőszobás, garázsos telefonos, parabola antennás, gázfűtéses csa­ládi ház. Nagy pincével, bépíthető tetőtérrel, ipari árammal. Érdek­lődni: 36/20-126, Kertész u. 89+3528/1K_________________ Sz étköltözők! Komfortos 56 m2 II. em. Csebokszári tehermentes szö­vetkezeti lakást és 36 m2 Csákány u. IV. em. bérlakást cserélünk 70 m2 körüli tulajdonért. Érdeklődni: 17- 18 között a 36/10-182 telefo- non.*3534/lK Egerben Remenyik utcában II. emeleti 54 m2-es lakás eladó. Tele­Autóüléshuzat-készítés nyugati és keleti típusokra Szilágyi Erik autókárpitos szakműhelyéből. Egy nap alatt! Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10—18 óráig, szombaton 10—14 óráig. Gyöngyös, Pesti út 32. Telefon: 37/12-189 200 négyszögöl Kékfrankos kordo- nos szőlő, őszibarack és szőlő tele­„RIMAMENTE” Mgtsz. bérbe adja 2 db Mercedes kamionját. Érdeklődni lehet: 39/41-022 telefonon, vagy a tsz elnökénél, Mezőszemere, Vöröshadsereg út 2. szám. pítésre alkalmas szántó és hordók eladók. Telefon: 36/12­131.*3541/1K________________ F elsőtárkányban 220 négyszögöl 3 éves telepítésű Kékfrankos szőlő el­adó. Érdeklődni: Eger, Kazinczy u. 9+3544/1K _________________ G ázfűtéses közművesített kertes családi ház eladó. Eger, Babocsay u. 31. (Hatvani temetőnél). Érdeklőd­ni: minden nap 17-ig.*3547/lK Hatvanban kétszobás családi ház 100 négyszögöles kerttel, gázfűtés­sel eladó. Érdeklődni: Hatvan, Te­leki u. 1. Telefon: 06-38/11­241,*3548/1H________________ A tkár, Fáy u. 3. alatt kis családi ház betegség miatt sürgősen el­adó.*3549/lH________________ E ladó 2 szobás összkomfortos, pa­rabola antennás öröklakás teher­mentesen. Érdeklődni: Gyöngyös, Pesti u. 3. V/17. Bognár délutánon­ként.*3551/lH_______________ K isnánán új kétszintes családi ház nagy garázzsal ejadó. Irányár: 2.500.000 Ft. Érdeklődni: Kisná- na, Béke 4Q.*3563/1H_________ ( , JÁRMŰ ) 1 éves keveset futott 5 ajtós fehér Lada Samara eladó. Tiszanána, Vö­röshadsereg 88/a.*2962/ 1H Zsiguli 1200-as friss műszakival, új rendszámmal felújított állapotban eladó. Telefon: 36/24-437 Eger, Attila út 3+3134/2K___________ F iat 500-as friss műszaki vizsgával eladó. Cím: Eger, Mátyás király út 91.*3281/2K_________________ 0 km-es 4 ütemű kombi Trabant kis szépséghibával olcsón eladó. Péter- vására, Petőfi u, 28+3294/2K Négyéves 2107-es Lada eladó. Te- lefon: 36/13-342+3309/IK Eladó 3 éves Skoda 120 L-es. Ér­deklődni: Eger, Sólyom 30. (Pász­torvölgy )+3327/ 1K _____ Z V-s Lada Combi 2 éves műszaki­val reális áron eladó. Érdeklődni: Gyöngyös, Hunyadi 2/1. *3342/ 1H__________________________ Opel Omega 2000 i. és Peugeot GRD 309 kitűnő állapotban el­adók. Érdeklődni: Eger, Városfal út Pelikán-delikát üzletben állan­dóan.*3358/lK_______________ F elújított Dac motor eladó 36/25­360+3364/2K________________ A RO 4x2 kisteherautó 10 hónapos első kézből eladó. Érdeklődni: 36/ 12-855 napközben, este Andor- naktálya, József A.’út 18. Veres Ist­ván.*3409/2K________________ J ó állapotban lévő fix platós IFA te­herautó eladó. Érdeklődni: Bese­nyőtelek, Hámán K. út 17.*3421/ 2H____________________. Kerese k fiatal keleti autót, eladnám 28.000 km-rel Fiat Regatámat. 06- 22/51-222+3463/1H__________ Sim son kismotorkerékpár eladó. Eger, Attila út 13+3490/2K 0 km-es Skoda Favorit eladó. Ér­deklődni: 18-tól telefon: 36/12- 743.*3507/2K________________ Ú j Moszkvics meggypiros 2300 km-rel reális áron eladó. Eger, Raj- ner K. u. 68. Telefon: 11­586+3518/1K________________ R övidplatós IFA lejárt műszakival, felújított motorral egészben vagy bontva eladó, továbbá felújított adagoló és kompresszor. Érdeklőd- ni: 36/12-821.*3521/lK_______ 5 éves P. 126 Fiat eladó 105.000 Ft. Érdeklődni: 36/18-862 telefo­non.*3525/2K________________ Má rcius 4-én átvehető Skoda ki­utalás eladó. Telefon: 36/16­264+3529/1K________________ 1 500-as Lada fődarabok eladók. Érdeklődni: Bélapátfalva, Lenin út 101+3530/1K________________ Z AZ 968 M gépkocsi 26.000 km-t futott 10 éves, 1 év műszakival el­adó. Cím: Egerszólát, Ságvári E. út 6+3537/1K__________________ 4x4 p latós ARO kiutalás eladó. Ér­deklődni: Eger, Kazinczy u. 9. sz+3545/lK_________________ F iat Tipo 1 éves, karambolozott el­adó. Szilvásvárad, Rákóczi u. 14+3555/1K_________________ P eugeot 405 GRI Combi és Peuge­ot 505 SRI eladó. Érdeklődni: 36/ 14-124+3556/1K_____________ W artburgot keresek műszaki nél­kül, üzemképest, irányárat kérek. Ács, állványozó kisiparos mindenféle ács-, állványozó és tetőfedő munkát vállal, azonnali kezdéssel. „Pontos munka 3302” Jeligére a kiadóba: Eger, Pf. 23. Szihalom, Petőfi u. 22+3557/1K 3 éves TX-es Dacia 2 és féléves mű­szakival eladó. Érdeklődni: nap­közben 36/25-004, este 24­399+3558/1K________________ M TZ 50 vizsgáztatva 5 tonnás bil­lenős póttal eladó. Karácsond, Sza- badság út 28+3560/1K________ ( VEGYES ) Évelőpaprika, óriáspaprikák, éve­lőparadicsomok, óriásparadicso­mok, uborkák, földicseresznye magvai 25 db 50 Ft-ért eladók. 9791. Torony: Pf. 10. Kopá­csi+946/3K __________________ Fogyó kúraszenzáció! 2 év alatt 65 kg-ot fogytam betegség és éhségér­zet nélkül. Hogyan? 250 Ft ellené­ben küldöm a receptet. ’’Vitalitás” 4015 Debrecen, Pf. 5+2599/1H Virágküldő szolgálat, csak egy tele2 fon a FLÓRÁBA. Eger, Pacsirta u. 34. Telefon: 36/19-604+2988/3K Fagylaltozók, cukrászok figyelmé­be. Olasz recept alapján készülő fagylalttölcsérek kaphatók: cukros Rolett kagyló és tölcsér, valamint hagyományos tölcsérek, hét féle tí­pus. Kapható Eger, Dózsa tér 2. OTÍLIA presszó, a Vár bejáratánál. *3055/1K___________________ N apos és előnevelt csirke kis és nagytételben kapható. Makiár, Arany János 10+3080/2K Előnevelt tarkacsirke eladó, Eger, Bethlen utca 24+3310/1K STAR TEHER EGER 1-12 tonná­ig, 36/25-360+3366/2K_______ F ajtiszta Holstein üsző 8 hónapos vemhes eladó vagy bérelhető. He­ves, Dózsa 34+3460/1H Lakodalmak zeneszolgáltatását vállaljuk. A műsor videokazettán megtekinthető. Nagy József Kömlő, Fő út 32. vagy Bartus F. telefon: Kömlő48. (17 óra után).*3496/lK Használt gáztűzhely eladó. 36/18- 338 telefonon 16 órától. *3497/1K Megvételre keresek kisméretű vit­rint, ovális ebédlőasztalt székekkel, tálalóval, Thonett székeket, régi sa­roklócát. ’’Gyűjtő” jeligére Eger, Pf. 198. *3499/1K 4 db kisipari boltíves ablakot, 11 m3 tetőanyagot január 26-án szom­batra virradóra elloptak Füzes- bonyból. Feltehetően a 3-as úton Miskolc irányába vitték. Aki látta értesítsen ’’Jutalom ellenében” jel­igére Füzesabony, Szabadság u. 22+3502/1H Tetomat 30-as gázkazánhoz mág­nesszelep és vezérlő egység , továb­bá 220-as C02 hegesztő egység el­adó, valamint 220-as kéthengeres kompresszor eladó. Érdeklődni: 36/12-821. *3520/lK__________ Játékautomaták eladók. Érdeklőd- ni: 06-38/11-210+3532/1K Műholdvevő és antenna szerelés garanciával. 36/56-164+3539/1K Faipari munka rendelhető Felsőtár- kány, Gárdonyi u. 45+3553/1K RM 2 fűkasza MA 120 szivattyú 5 éves platós Barkas, Golf motoros Wratburg eladó. Telefon: 38/12- 378 este+3559/lK ( ADÁS-VÉTEL ) Hízott sertések 120-150 kg-osak ketté hasítva és választási malacok eladók. Andomaktálya, József A. 18+3336/2K _________________ O lcsón eladószőnyegmosógép sza­lag- és sarokcsiszoló, kis és nagyké- pemyős TV, babamérleg. Gyön- gyös, Ifjúság u. 4, 4/12+3385/2H Spániel kiskutyák eladók. Felné­met, Tárkányi út 84. Telefon: 17- 521+3401/1K ________________ R obur büfékocsi eladó vagy bérbe­adó. Érdeklődni: 36/24­024+3415/2K________________ E ladó olcsón teletexes színes tv, távkapcsolós (Thomson), Jótállá- sos. Simens videorekorder távkap­csolós jótállásos. Érdeklődni: Eger, Kiss Lajos 17.1/5. 17 után Szend­rey+3514/2K _________________ G umiszerelő és centúrozó gép el­adó. Telefon: 36/12-131+3542/ 1K__________________________ 23 kg-os PB gázpalack eladó. He­ves, Patkó út 22+3554/1K Értesítjük Tisztelt PB-gázfogyasztóinkat, hogy 1991. március 1-jétől a PB-gázpalackok visszavásárlását határozatlan ideig szüneteltetjük. A 1989: 3 vírus, 1990: 206 vírus, 1991:??? vírus SZÜV RUTIN KFT. 1991. március 11—12-én 2x4 órában vírusismertető tanfolyamot szervez. Megismerheti a vírusok működési mechanizmusát, a hatásos védekezés módját. A tanfolyam dija: 3000 Ft. Jelentkezési határidő: 1991. március 7. Helye: Eger, Grónay út 3. sz. (208. sz. terem). Az ár magában foglal néhány víhisfelismerő programot és egy szakkönyvet. Magyarországon eddig ismert vúusok felismerésére, gyógyításra szolgáló SYSDOKI program is megvásárolható. Ara: 5990 Ft+ÁEA. Ennyit Önnek is megér adatainak védelme! Jelentkezés személyesen vagy telefonon SZÜV RUTIN KFT. Eger, Grónay út 3. (36) 10-522/34, Pap Győzőné. V ' TRADE-TRANS AKCIÓ! TRADE-TRANS AKCIÓ! Reklámáron kínálunk fenyő állvány- és rúdfátí 4800—5500 Ft-ig+ÁFA. Cím: Trade-Trans Kft. Gyöngyös, Ipar u. 4. (Agromechanika irodaháza). Telefon: 37/11 TRADE-TRANS AKCIÓ! TRADE-TRANS AKCIÓ! Az Óra- és Ékszerkereskedeimi Vállalat 30 % árengedménnyel KARÓRA- ÉS FALIÓRA­VÁSÁRT TART viszonteladók részére 1991. március 1-jétől 15-íg. Az érdeklődőket szeretettel várjuk BEMUTATÓTERMÜNKBEN: Budapest, V. Vámház krt. 8., (volt tolbuchin krt., bejárat a Veres Pálné utcából!) Telefon: 117-0410, ahol megtekintheti legújabb BIZSU- ÉS AJÁNDÉKÁRU- kinálatunkat is! V . \ VAN ÖNNEK SZABADIDEJE? 47000 Ft visszatérülő tőkebefektetéssel MAGAS KERESETI lehetőséget ajánlok ÜGYNÖKI MUNKÁÉRT. Érdeklődni: vasárnap 9— 18-ig. Egerszalók, Széchenyi út 31. \ -■/ Pedikűr^S szolgáltatással ki várjuk mjjr A HOTEL EGER * IgP uszodájában március 5-től. I egye igénybe! Keresse Ibolyát! Naponta 8—12-ig, 15—19-ig. Szünnap: vasárnap, hétlő. Cím: Eger, Szálloda út 1—3. .. Telefon: 13-233. ^ .................==------------- S Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik PROKAJ KÁLMÁN temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Szomorú szívvel tudatjuk KÓSA LÁSZLÓNE (Mici óvó néni), a legszeretőbb szívű feleség, anya, anyós és nagymama, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Fájdalmas szívvel 1991. március 6-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára a hatvani Belvárosi temetőben. Szerető férje, lányai, vejei, unokái

Next

/
Oldalképek
Tartalom