Heves Megyei Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1991-03-01 / 51. szám

HÍRLAP, 1991. március 1., péntek SPORT 15 Ülésezett az MLSZ elnöksége Egyszerre és csapatonként három külföldi szerepeltethető Az MLSZ tegnap elnökségi ülésén az egyik legjelentősebb napirend a szövetség 1991-93-ra szóló feladattervének megvitatá­sa volt. A súlyának megfelelően hosszas vita előzte meg az elfo­gadást, miután több javaslattal bővült az előterjesztett anyag. A dokumentum legtöbb megvaló­sítandó feladatot az utánpótlás­nevelés területén határozta meg. Elsősorban a kisiskolások, a 6-10 éves gyerekek rendszeres foglalkoztatását tűzték ki célul. A feladatterv összeállításánál fi­gyelembe vette a testület a jelen­leg rendelkezésére álló anyagi eszközeit, ezek arányában hatá­rozta meg feladatait. Az elnökség több olyan kér­désben is döntött, amelyek a kö­zeli bajnoki rajt miatt bírnak na­gyobb jelentőséggel. így az ez év január 1-je után átigazolt labda­rúgók közül csak azoknak lesz startengedélye, akik legalább egy éve nem játszottak bajnoki mérkőzést, továbbá, akik ez idő alatt tényleges katonai szolgálat­ra vonultak be vagy leszereltek. Azok is játszhatnak új klubjuk­ban, akiknek sportegyesületük vagy szakosztályuk megszűnt, il­letve átadásra került, a sportolót kölcsönadták új egyesületébe, vagy külföldi állampolgárként került átigazolásra. Az a magyar játékos is szerepelhet, aki kül­földről került visszaigazolásra, továbbá akinek játékjoga ellen nem emelt kifogást korábbi sportegyesülete. Hosszas vita után olyan hatá­rozat született, hogy az NB I gya­korlatához hasonlóan az NB II- ben és NB Ill-ban is három kül­földi játékos szerepeltethető egy időben a bajnoki és kupamérkő­zéseken. Nagy érdeklődést váltott ki dr. Tisza Lászlónak, a Szerencsejáték Rt. vezérigazgatójának tájékozta­tója arról, hogy március 1-jétől mi­lyen pénzügyi kapcsolatuk alakul ki az MLSZ-szel, nevezetesen, a totó bevételéből milyen módon ré­szesedik a labdarúgás. Sakk Elén a Füzesabony Füzesabony-Egri Vasas 6-4 Megyei csapatbajnoki mérkő­zés, Füzesabony. Győztek: Hajnal, Gál S., Va­dászi, Czakó, Zelei, ill. Bozsik, Győrffi, Rádi. Az Engel-Kis L. és a Szabó-Kun A. játszmák döntetlenül végződtek. A bajnokság második és har­madik helyének sorsa a jövő heti Egri Vasas-Hevesi SE találko­zón dől el. Az állás: 1. Füzesa­bony 11, 2. Hevesi SE 5, 3. Egri Vasas 4 ponttal. Ma 14 órakor kezdődik a ha­gyományos Heves Nagydíj sakk- torna versenysorozata Gyön­gyösön, a Róbert K. u. 21. szám alatt. Mérkőzések holnap és va­sárnap 9 órától is lesznek. Zico is beszáll Olimpiát akar 2000-ben Rio de Janeiro Rio de Janeiro: A brazil nagyváros szeretné elnyerni a 2000-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát, s már öt­millió dollárt el is költöttek a ter­vekre. A szándék kicsit meglepő, hiszen a városnak nincs atlétikai stadionja, s az egyetlen fedett sportközpontját sem lehet hasz­nálni, mert annak tetőszerkezete nem sokkal a tavalyi röplabda­világbajnokság után beszakadt. Mario Marcio de Medeiros, a brazil kormány szóvivője beje­lentette, hogy nemrégiben kije­löltek egy héttagú előkészítő bi­zottságot, s ennek vezetőjévé Arthur Antunes Coimbrát, vagyis Zicót, az egykori világhírű labdarúgót, a kormány sporttit­kárát választották meg. Csak röviden... Előkészületi labdarúgó-mér­kőzésen: Tenk-Átány 3-2. A visz­szavágón: Átány-Tenk 3-3. * Az újonc asztaliteniszezők számára megtartott Budapest- bajnokságon részt vettek az Egri Áfész-VM és a Lakszövadat fia­taljai is. Magabiztos játékukkal mind a négyen felkerültek a 64- es főtáblára. A legtovább Inán- esik Kinga jutott, aki a nyolc kö­zé jutásért vívott meccsen esett ki. Szabó Leonóra, Szabó Györ­gyi és Fajcsák Hédi a legjobb 32 közé verekedte be magát. * Március 4-én, hétfőn 14.30- tól az egri 9-es számú iskola ad otthont a városi Toldi-kondi via­dalnak. A diákok 30 méteres sík­futásban, helyből távolugrásban, labdahajításban, karhajlításban, fekvenyomásban, hanyatt fek­vésből felülésben, súlyzóval gug­golásban mérik össze tudásu­kat. * A közelmúltban rendezték meg az országos veterán fedett pályás atlétikai bajnokságot, amelyen a gyöngyösi Fekete Sán­dor képviselte megyénket, és négy arany-, valamint két ezüs­térmet szerzett a 60-65 évesek kategóriájában. Helyezései és eredményei. Hídugrás: 1. (250 cm). Hármasugrás: 1. (9,41 m). Magasugrás: 1. (145 cm). Távol­ugrás: 1. (4,19 m). 60 m-esfutás: 2. (9,02 mp). 200 méteres futás: 2. (30,08 mp). * Nemrégiben Egerben, a 4-es számú iskolában tartották meg a megyeszékhely leány tornász­bajnokságát, amelyen mindkét korcsoportban a Balassi Bálint Általános Iskola nyert. Eredmé­nyek. 1. korcsoport: 1. Tamásfal­vi (6-os isk.), 2. Maróti (4-es isk.), 3. Török (6-os isk.) Csa­patban: 1. 6-os isk. (Gácsi, Ta­másfalvi, Török, Hegedűs, Fo­dor, Bóta. Edző: dr. Estók Ber­talanná), 2.4-es iskola, 3.9-es is­kola. 2-3. kcs.: 1. Kisari, 2. Nagy TT < Z * o § k z * o § 0L < z *'• o 3 NAP ABC * NAP ABC * NAP ABC * NAP ABC Z § Új nyitva tartás: Hét közben 6—19-ig. Szombaton 6—18-ig. Vasárnap 6—12.30-ig. Minden hétvégén kedvezményes vásár! o * z $ 00 o o 3 > 00 o * z $ 00 o Kényelmesen vásárolhat az egész család. j> Eger,; Napsugár u. 40. > OaVdVN.OaVdVN.OBVdVN.OaVdVN O A. (mindketten 6-os isk.), 3. Szabó É. (4-es isk.) Csapatban: 1. 6-os isk. ”A” (Kisari B., Nagy A., Bánhegyi, Jakab, Gerő, Ka­kukk, Kisari A. Edző: dr. Estók Bertalanné), 2. 4-es számú isk., 3. 6-os számú isk. ”B”. * A napokban Salgótaijánban rendezték meg a Nógrád-kupa légfegyveres lövészversenyt, amelyen a gyöngyösi Kitérőgyári Vasutas LK versenyzői is indul­tak. Közülük öten aranyjelvé­nyes szintű teljesítményt értek el. Áz ifjúsági fiúknál a 40 lövéses számban kiemelkedőt nyújtott Major Levente (385 kör), Né­meth Zoltán (372), Belkovics Gábor (368). * Március 4-én, hétfőn 10 óra­kor az egri körcsarnok tanácsko­zótermében tartják a megyei lab­darúgó-bajnokságban szereplő csapatok ligaülését, amelyen ér­tékelik az őszi szezon tapasztala­tait, és megbeszélik a tavaszi idénnyel összefüggő tennivaló­kat. * A mátraderecskei tornacsar­nok átadása óta pezsgő sportélet zajlik a létesítményben, ahol es­ténként pingpongozhatnak, ae- robik- és testépítő foglalkozáso­kat látogathatnak a mozgásra vá­gyók. A focibarátok sem marad­nak hoppon, hiszen február 18. és április 22. között, hétfőnként hat amatőr csapat mérkőzésein szurkolhatnak. A körmérkőzé­seken a községi, a téglagyári, a téesz, az újtelepi, a sajpataki és a lángosi honvédségi csapatok vesznek részt. A Pásztón megrendezett Mil- le-3 kupa területi kötöttfogású birkózóversenyen a diák B-kor- csoportban a GYSE fiataljai is szőnyegre léptek. Eredményeik. 38 kg: 2. Sánta 60 kg: 3. Burda G. 66 kg: 3. Vízkeleti 73 kg: 1. Budai. A Székesfehérvárott sor­ra kerülő országos döntőkbe az első két helyezett jutott tovább. Szitanyomás, reklámfeliratok készítése, címfestés! KIRÁLY-DEKOR műhely és reklám- szervező iroda. Telefon: v 36/20-997 ^ / Szűcs községben 949 m2 telek, egy 169 m2 alap- területű épülettel eladó. Érdeklődni: Polimer Szövetkezet Egercsehi-btp. .. Telefon: 9 Junior biatlon-világbajnokság A férfiaknál német fölény Egy nap szünet után tegnap folytatódott Galyatetőn a junior biatlon-világbajnokság, még­hozzá a sprintversennyel. A fér­fiakra tíz kilométer, s közben egy fekvő és egy álló lövészet várt. Ebben a versenyszámban a lőhi- bát már nem pluszmásodpercek­kel ’’honorálták”, hanem a té­vesztésért büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek mielőtt nekivághattak volna az újabb szakasznak. A 150 méte­res körpályán pezsgő élet zajlott, hiszen két sflövőt kivéve min­denkinek túlóráznia kellett. Ki­nek csak egy kört, kinek kettőt, de akinek nagyon ”mellé hor­dott” a puskája, az összesen hat- szor-hétszer is körbefutotta a ’’karámot”. Az első napi verseny alapján a németek, a norvégok és a svédek voltak a futam esélyesei. Némi meglepetésre a szovjet Kalinyin mindkét sorozatban hibátlant lőtt, s ez annyit jelentett, hogy ha bíija erővel, nagyon nehéz lesz befogni. Annál is inkább, mert a 15 kilométeren kedden világbaj­noki címet nyert német Hey- mann Carsten a második lövé­szetnél elvétett két korongot, míg a tavalyi vb. győztes svéd Wiksten Törd is fenthagyott egy- egy célt. A nevető negyedik a né­met Isenberg Jürgen lett, aki bár kétszer is hibázott a lőtéren, re­mekül futott, ledolgozta a bünte­tőkörökön összeszedett idejét, és végül tizennégy másodperc előny­nyel az élen végzett. Vagyis a né­met válogatott már második aranyérmének örülhetett. Anton Kalinyin a második helyre szo­rult vissza, a svéd fiú pedig holt­versenyben Heymann-nal a har­madik lett. Ami a magyarokat illeti. A legjobb hazai versenyző, Oláh István a hatvanhat fős mezőnye ben a 29. lett. A másik három fiú nem került az ötven közé. A nők délután hét és fél kilo­méteren versengtek egymással, számszerint negyvennégyen, köztük négy magyar leányzó. Ha szurkoltunk is nekik, tudtuk, hogy nem szólhatnak bele a küz­delembe. A norvég Skjelbreid és a bolgár Schkodreva hallatlanul izgalmas csatát vívott a győzele­mért. Mindketten remekül ke­zelték a fegyvert, valamennyi ko­rongot eltaláltak, így a futás dön­tött. Méghozzá a norvég lány ja­vára, aki ha csak méterekkel is, hét másodpercet verve bolgár el­lenfelére világbajnoki aranyér­met nyert. A mieink az utolsó ’’traktusban” foglaltak helyet. Ma újabb szünnap következik a vb. műsorában, bár a verseny­zők kötelező edzésen vesznek részt. Szombaton és vasárnap a váltó illetve a csapatversenyeket bonyolítják le, s ezzel be is feje­ződik a galyatetői világbajnokság. (Fotó: Szántó György) Teke Mezőtúr — Agria Bútorgyár 6-2 (2450:2326) NB Il-es csapatmérkőzés, Mezőtúr. Agria: Kiss J. 425, Mester 364, Kádár 386, Zsíros 413, Tóth L. 348, Jéger 390 fa. Az első három párban a hazai­ak kiemelkedőt nyújtottak, s ez el is döntötte a két pont sorsát. Nyíregyházi Taurus — Egercsehi SE 5-3 NB Il-es csapatmérkőzés, Nyíregyháza. Ld.: Vincze 434, Utasi R. 432, Utasi A. 416 fa. Újabb vereségükkel nehéz MÁRKAKERESKEDELEM MÁRKASZERVIZ FORINTÉRT LÍZINGELHETŐ, MEGVÁSÁROLHATÓ! Az Opel a modem ember autója — kifejezi életvitelét — biztosítja kényelmét / tyétt! — szavatolja biztonságát ______ A teljes típusválaszték előjegyezhető Szállítási határidő: 12 hét Keresse szakembereinket: és Nagy Tibor Varga János urakat outókompkx Eger, Mátyás király u. 37. Telefon: 36/24-820, 24-922 W>°-' / Vereségek idegenben helyzetbe kerültek a csehi teké- zők. NB III-as eredmények Petőfibánya — Paküse 6-2 (2434:2337), Bélapátfalva - Lőrinci 5-3 (2391:2314), Egri Vasas — St. Síküveg II. 6-2 (2367:2319)

Next

/
Oldalképek
Tartalom