Népújság, 1985. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-18 / 194. szám

Országos hatáskörű ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT PÁLYÁZATOT HIRDET szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettségűek számára. Észak-Magyarország térségében ipari és egyéb mélyépítési létesítmények kivitelezésén. FŐ-ÉPÍTÉSVEZETŐI (ötévinél hosszabb qyakorlat szükséqes), ÉPÍTÉSVEZETŐI (háromévinél hosszabb gyakorlat szükséges) A FÖ-ÉPlTÉSVEZETŐ GAZDASÁGI HELYETTESE (közgazdasági egyetemi, vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség és háromévinél hosszabb gyakorlat szükséges), MUNKAKOR BETÖLTÉSÉRE. Jió kereseti lehetőség. Lakásépítési támogatás. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Sréder Mihály területi főmérnök, a 319-735-ös telefonszámon. A pályázatukat szeptember 15-ig küldjék el az Út- és Vasútépítő Vállalat személyzeti és oktatási főosztályára. Cím: Budapest, Vigyázó Ferenc u. 5. 1051 Személygépkocsi­kölcsönzés augusztus 12-től az AUTÓSZÖVNÉL, Gyöngyös, Ipar u. 2. Közületek és magánszemélyek részére. Előjegyzést felveszünk. AZONNALI BELÉPÉSSEL FÉLVESZÜNK 1 Fö EXKAVÁTORKEZELÖT E 652-es gépre vizsgával. JELENTKEZÉS: EGER, i. sz. téglagyárban személyesen. Felveszünk teljes munkaidős foglalkoztatással TAKARÍTÓNŐT Cím : TSZKER Területi Központ. EGER, Lenin út 9. A Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat debreceni munkásszállója 1985-86 évre közületek részére korszerű munkásszállást ajánl férfi dolgozók részére. A szállodai jellegű, 3 ágyas szobák mérsékelt áron állnak rendelkezésre. Bővebb felvilágosítás a szálló gondnokságán: Debrecen, Tanácsköztársaság u. 13. Telefon: 18-618, 11-416. Az önálló külkereskedelmi joggal rendelkező Eger—Mátravidéki Borgazdasági Kombinát felvételt hirdet külkereskedelmi üzletkötői munkakörbe. Feltétel: külkereskedelmi főiskolai végzettség, angol nyelvismeret (középfokú), legalább 3—4 éves szakmai gyakorlat. Jelentkezés helye: Eger, Széchenyi u. 3. 3301. További felvilágosítást a személyzeti és oktatási osztályvezető ad. Telefonszám: 36 12-411 A Miskolci Posta- igazgatóság felkínálja eladásra az Ikarus 211 és 255 típusú autóbuszát. Érdeklődni lehet: személyesen, Miskolc, Széchenyi u. 60. Postaforgalmi Osztály, telefon: 18-641 256, 251 melléken. HALÁLOZÁS Köszönetét mondunk mindazoknak, akik édesapánk. MATYASOVSZKY IMRE gyászszertartásán megjelenésükkel és virágaikkal tiszteletüket fejezték ki. A gyászoló család Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk. VERÉB JANOSNÉ temetésén részt vettek. A Veréb család Köszönetünket fejezzük ki mindazok részére, akik FARKAS JANOS temetésén részt vettek és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni segítették. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSANÁDI JANOS drága jó férj, édesapa, nagyapa 1985. aug. 16-án, 71 éves korában elhunyt. Temetése 1985. aug. 21-én 15 órakor lesz az egri Kisasszony temetőben. A gyászoló család APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ Allas Konyhai dolgozót keresek fö- és mel­lékállásban. Vár­kapitány. Eger. Do­bó u. 9. Kétszoha - < isszk om - fart. későbbi kiköl­tözéssel eladó. Eger. Rákóczi út 38. I. 1. Campinggal szem­ben. Egri négylakásos társasházban, eme­leti négyszobás la­kás eladó. Érdek­lődni: 19 után a 14-938-as telefonon. Épület- és bútorasz­talos szakmában. 14 éves gyakorlattal, faipari technikus ál­lást keres. ..Pontos munka” jeligére az egri __hi rdetöbe._____ F iatalember saját személygépkocsi­val állást vállal, kis­iparosnál is. ..Meg­bízható 635” jeligé­re az egri hirdető­be^___________________ Azonnali munka­kezdéssel felveszek lakatost. hegesztőt, és segédmunkást, vagy komplett laka­tosbrigádot. Fize­tés megegyezés sze­rint. Érdeklődni: 19 óra után. Füzes­abony. Honvéd u. 51. INGATLAN Egri lajosvárosi. két- szoba-étkezős lakás, tehermentes, garázs- zsal vagy anélkül eladó. Érdeklődni : Kiskanda u. 6. sz. 17 órától. minden­nap. Telefon: 14-005­ün egész nap._______ Egerben, az Alma- gyar-dombon 300 négyszögöl magán- tulajdonban lévő te­lek áron alul el­adó. Érdeklődni: 12- 134-es ____telefonon. E ladó Tiszanána. Ságvári u. 9. sz. alatt kis kertes csa­ládi ház. 380 négy­szögöl telekkel. Ér­deklődni : Eger. Kandra Kabos u. 6. sz.___________________ _ E ger, Gárdonyi G- u. 9. alatti kétszo­bás ház, beköltözhe­tően, olcsón eladó. Lakáscserét beszá­mítok. Érdeklődni: Eger, Arany J. u. 19. Telefon: 14-946. Kétszobás, 55 négy­zetméteres örökla­kás, OTP-vel sür­gősen eladó. Eger. Karaszek tér 5. Shell-kútnál. ______ B alatonon nyaraló augusztus 22-től ki­adó. Eger. telefon : 13- 604. Eger közelében új családi ház. 100 négyzetméteres alapterületű. tető­tér-beépítéssel. nagy műhellyel és garázs- zsal eladó. Egri há­romszobás lakást beszámítok. ..Sür­gős 85” jeligére az egri hirdetőbe. 65 négyzetméteres, kétszobás, összkom­fortos OTP-örökla- kás azonnali beköl­tözéssel. Eger. Kalló­malom u. 60. I. eme­let 5. alatti eladó. Érdeklődni: Eger, 14-062-es telefonon. 18 órától. ____________ B elvárosban, a Ró­zsa Károly utcában háromszobás. IV. emeleti szövetkeze­ti lakás, kp + OTP- átvállalással. azon­nali beköltözéssel eladó. Érdeklődni: mindennap 17—20 óráig. Eger. Veres P. u. 2 8. Barta. Gólya utcában 44 négyzetméteres, másfél szobás szö­vetkezeti lakás el­adó. Irányár: 630 000 forint. Érdeklődni: 14 óra után a 15-725- ös telefonon. ________ E gerben, Hajdúhe- gyen házhely eladó. Érdeklődni : Eger. Szarvas G. u. 7. II. 29. Telefon: 16-922. Tiszanánán, jó ál­lapotban lévő két­szobás családi ház melléképületek­kel, 600 négyszögöl telken eladó. Ér­deklődni: 18 órától. Arany J. u. 34. sz. alatt. 80 négyzetméteres öröklakás eladó. Eger, Markhot F. 2.. fszt. Eladó Miskolc. III. kér., komfort nél­küli kertes ház. részben lakottan. Érdeklődni. 17 óra után. Miskolc. 76-910- telefonon. Eladó Eger. Faisko­la u. 12 c. alatt egy a két félszobás. 56 négyzetméteres társasházi lakás. a IV. emeleten, magas OTP-vel. Ugyanott eladó egy nagymé­retű ikergarázs. 12 tulajdoni illetőség­gel. Érdeklődni: Dr. Varga Imre. ÜMK, Somogyi B. u. 3. Telefon: 10-444. Bogácson, a fürdő­höz 2 percre, szép. rendezett nyaraló sürgősen eladó. Ér­deklődni: Eger. te- lefon: 10-282. este. Saját tulajdonú 600 négyszögöl szőlő a Szalóki-tónál eladó. Érdeklődni: Eger. Koszorú u. 39. _____ G yöngyös, Strom­feld A. u. 12. sz. alatt háromszobás családi ház beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni: Gyön­gyös. Jókai u. 7. Belvárosban há­romszobás. OTP-s lakás eladó. Eger, Szarvas G. u. 3. IV. emelet 51. ajtó. Telefon: 11-774. Egyszobás, teher­mentes szövetkeze­ti lakas eladó. Eger, Rövid u. 4. II. 11. 'Hadnaey utcai la­kótelepe_____________ K étszobás családi ház, sok mellékhe­lyiséggel. gyümöl­csössel. sürgősen el­adó (kp), beköltöz­hetően. Noszvaj. Rá- kóczi u. 2.___________' Kőlyuki pincesoron pince eladó. Érdek­lődni: délután 4 óra után és szombat, va­sárnap egész nap. Eger, Endresz u. 10. Garázs eladó. Eger. Kiskanda 2-ben. Családi ház nagy kerttel, pincével. Ostoros, Bethlen u. 4. alatt sürgősen el­adó. Érdeklődni: a helyszínen, vagy Eger. sas út R4. alatt. jarmC » éves 126 P. Fiat. kevés km-rel. kivá­ló állapotban eladó. Érdeklődni: Eger. 15-773-as telefonon. este 18 után. ________ M ost müszakizott IY-os Zsiguli eladó. Kerecsend. Fő út 135.__________________ E ladó friss műszaki­val 6 tonnás, hosz- szúplatós ZIL teher­gépkocsi. Érdek­lődni: a késő dél­utáni órákban. Eger. Csákány utca 31. i. 1. Fükő K. UO-s Dacia eladó. Érdeklődni: Eger. Bérc u. 12. sz. Platós ZUK három­éves műszaki vizs­gával és műszakira felkészített nagy­méretű utánfutó el­adó. Érdeklődni : Kerecsend. Füzes­abonyi u. 16.. este 19 óra után. ________ F elújított Skoda Coupé eladó. Eger. Ludányi A. u. 23. KE forgalmi rend­számú Lada 1500- as eladó. Érdeklőd­ni: Kápolna. Kos­suth u. 34. TB frsz. korailpiros Lada 1300-as eladó. Érdeklődni: a 13-717- es telefonon, vagy Szarvas G. u. 1. ív. 47. sz. alatt. 18-án 16 órától, 19. és 20­án egész nap. ______ CZ 350-es jawa el­adó. Érdeklődni: Verpelét. Rákóczi u. 14. szám.____________ 1 éves UAZ sürgő­sen eladó. Dr. Cser­mák János. Eger. Bartakovics u. 14. Zöldségesek, figye­lem ! Kétszintes sze­mélygépkocsi után­futó eladó. Farkas Emil. Szúcs. ________ P F-es, piros 1200-as Lada eladó. Verpe­lét. Kölcsey u. 1. Eladó egy pehely- dunna, l db 2 tá- nyeros mérleg sú­lyokkal. Érdeklőd­ni : délután 4 óra után. Eger. Endresz u. 10._______________ E ladó 1 db Csepel D—452 tartalék al­katrészekkel és 1 db IL-es Zsiguli. friss műszakival. Érdek­lődni: Kovács, Tar- nalelesz. Szabadság u. 1. ZS-s kis Polski ív adó. Érdeklődni Kiss László. Gyön­gyös. Aranysas u. 30.. naponta 1" után. VEGYES 150 literes. 220 V-os betonkeverőgép ri­adó. Érdeklődni: 12-134-es egri telefo­non^______________ Vadász szülőktől törzskönyvezett, szálkás szőrű tacs- kókölykök eladok Korózs. Eger. Vá­lyi u. 10. ____________ 2 db 8 és fél hóna­pos vemhes üsző eladó. Atány. Sag- vári u. 7. sz. Tüzihorganyzott nyúlketrec-blok- kok teljes felszere­léssel. olcsón el­adók. Cím: Recsk. Sallai u. 5._________ C ocker Spaniel feke­te kölyökkutya, szobatiszta. világ­győztes szülőktől eladó. Eger. szov­jethadsereg u. 1.. emelet. Császár Zol- tán.__________________ Kuvaszkölykök díj­nyertes szülöklo. és 1 éves jagdtem- er kan eladók. Eger. Attila u. y a. ________ G ergely típusu öt­ezres keltetögép. valamint menyasz- szonyi ruha eladó. Eger, Petőfi u. 16. Telefon: 15-247._____ É pítkezésből kima­radt E 7—30-as vb.r gerenda, fehér mű­anyag ajtó. 300 db UNIFORM tégla. 600 db békéscsabai cse­rép (nem mázas), valamint bontásból ajtók, ablakok* el­adók. Eger, Faci- rusz u. 13. Telefon 14-171. ____________ ! i m-es, h mm át­mérőjű betonvas ol­csón eladó. Egei. Rozália u. 15. 10_én elveszett egy vörös perzsa macs­ka. Cím: Eger. Leányka u. 83. Te­lefon: 17-086. Komfort ST-gaz tűzhely. kévése’ használt állapotban sürgősen eladó. Ér­deklődni : Eger. 12-018. 15-i45-ös te.e- fonon. ÁLLÁS INGATLAN f.vóngyösön, bus legállónál elad' et -1- két félszobás JÁRMŰ Az Andornak- tályai Szociális Foglalkoztató Intézet felvesz 1 fö könyvelőt. I fő gazdasági nővért és 1 fő szakmunkást karbantartói munkára. Bérezés: a 14 1983. ABMH. sz. rendelet alapján. Jelentkezni lehet: Andor- naktálya. Rákóczi út 283. sz. alatt. Kétszobás családi ház eladó, beköltöz­hető. 600 n.-öles te­lekkel. Detk. Petőfi u. 85. sz. Érdeklőd­ni: Czékmány Lászlóné. Detk. Pe­tőfi^ u^6L ___________ K ertes családi ház. két és fél szobás, fürdőszobás. azon­nal beköltözhető­en eladó. Érdeklőd­ni: Visznek. Sza­badság u. 166._______ távfűtéses örökla­kás OTP-hitellel. Érdeklődni: Soós. IFA-ponyvás teher­3200 Gyöngyös, Tü- gépkocsi, 3 éves. zér u. 5. Telefon: most műszakizott este 12-201. eladó. Balogh Pé­ter. Eger. Trinitári- us la. Tel.: 15-205. Visonta, Árpád u. 19. sz. ház eladó. 240 n.-ölön. irány­ár : 180 000 Ft. Ér­deklődni: Tóth Im­re. Abasár. Fő út 170. Tel. : 60-016. munkaidőben. Makiáron családi ház eladó. 500 n.-öl telken. „ Érdeklőd­ni: Makiár. Egri út 45. Füzesabony, Lenin u. 20. szám alatt 200 n.-öl házhely el­adó. Családi ház eladó. Érdeklődni: Kál. Ady E. u. 30. Tom­pa Ambrus. Aldebrő, Vörösmar­ty u. 21. sz, alatti három szoba 4* konyha + fürdőszo­bás, központi fűté- ses családi ház mel­léképületekkel. 1000 n.-öl kerttel eladó. Érdeklődni lehet: a hevesi papírboltban. Telefon : 226. Megte­kinthető minden szombat, 15—-18-ig. Heves, Erdőtelki út 4. sz. alatti családi ház áron alul eladó. Érdeklődni: He­ves. vasútállomás. Patakiék. Családi ház nagy kerttel eladó. Eger. Üjsor utca 24. Másfél éves platós Zsuk eladó. Hor­váth László, Heves. Szalmatanya. mér­legház. __________ T Z 4K 14 B traktor tartozékaival. új­szerű állapotban el­adó. Eger, Kolozsvá­ri u. 21 a.__________ K 25-ös traktor el­adó minden felsze­reléssel. Bódis ovu­la. Karácsond. Ko­lozsvárj u. 38.______ J ó állapotban lévő ZX frsz. Wartburg szgk. eladó. Érdek­lődni: Heves, Rad- nóti u. 5.___________ U X frsz.. műszaki vizsgával ellátott 1500-a.s Zsiguli szgk. eladó. Megtekint­hető: Feldebro. Kos­suth u. 56. I *ida 1500 TB-s. árun lui eladó. Erdek- dni: Sipos. Rózsa­szentmar.on. Szű­csig t_7._____________ W artburg eladó. Eger, Baktai in D 3. Érdeklődni : egész nap.___________ Nagyon jó állapot­ban lévő TL Tra­bant eladó. Eger Kassai u. 38._______ 4 12-es Moszkvics el­adó. Takács János. Füzesabony. Hon­véd u. 4. VEGYES 1 db pej. közép­termetű igásló. 1 db pedálos Simson Moped eladó. Do- moszló, Kossuth 16 Visontán, Petőfi u. 44. sz. alatt eladó egy alig használt M soros vetőgép. Ér­deklődni: a helyszí­nem _________________ E ladó egv nagy tel­jesítményű garázs- kompresszor. Sirok- Kőkút. Csikós. mozi EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telelőn: 11-888) 18- án. de. 10 órakor: Ludas Matyi Du. fél 4 és este 7 órakor: Ragtime MiLos Formán kétrészes, színes szinkronizált amerikai film EGRI BRÔDY (Telefon: 11-773) Du. 4 és 6 órakor: Fehér toll Este 8 órakor: Maraton életre-halálra 19— -20-án. este 8 órakor: Pucéran és szabadon EGRI KERT Este 8 órakor: 18- án : 39 lépcsőfok 19— 20-án : Éretlenek EGRI PRIZMA 19-én : A fekete himlő GYÖNGYÖSI PUSKIN Aranyeső Yuccában Színes, szinkronizált olasz kalandfilm Búd Spencer főszereplésével GYÖNGYÖSI SZABADSÁG 18- án. de. 10 órakor: A bátyám öccse minden pénzt megér Akit buldózernak hivtak GYÖNGYÖSI MŰVÉSZ 19- én. du. 5 és 7 órakor: Tütorony GYÖNGYÖSI KERT Este 8 órakor: Aranyeső Yuccában HATVANI VÖRÖS CSILLAG 18-án. de. 10 órakor: Timur és csapata Piszkos munka HATVANI KOSSUTH 18—19-én : Gyilkosok utcája 20-án : Az álarcos lovas legendája HEVES A FÜZESABONY 18—19-én : A Birodalom visszavág 20-án : A kulcs rejtélye ( rádió ) KOSSUTH 7.55 Műsorismertetés. 8.10 öt kontinens hét napja. 8.25 Énekszóval, muzsikával. 9.00 Tücsökzene. 10.05 Édes anyanyelvűnk. 10.10 Örök­zöld dallamok. 11.00 Gon­dolat—jel. 12.00 Déli króni­ka. Sport. 12.15 Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin. 12.45 Rázós úton. 12.55 Népdal­körök pódiuma. 13.20 Le­hár Ferenc saját műveit ve­zényli. 14.10 Művészlemezek. 14.53 Az országépítő. Kós Károly regényének rádió­változata. 16.05 Liszt: Tas­sé — szimfonikus költe­mény. 16.30 Kulturális adat­bank a Selyemgombolyító- ban. 17.00 Kedves zenemű­veim. 18.15 Esti mese. 18.45 Becsületének oka ismeret­MAI MŰSOROK irmav-nóták. 17.05 Tis/.án­len. Variációk eev történet­re. 19.31 Kocsár Miklós nép­zenei feldolgozásaiból. 20.16 A Budapesti Ragtime Band felvételeiből. 20.41 Puccini: Manon Lescaut. Négyfelvo- násos opera. 23.10 Haydn- művek. 0.10 Himnusz. PETŐFI 7.05 A római katolikus egy­ház félórája. 7.35 Vasárnapi orgonamuzsika. 8.05 Nem ér a nevem. Mesejáték. 8.53 Sport. 9.05 Kéler Béla: Fran­cia vígjátéknyitány. 9.15 Kirándulás a spanyol pop­zenében. 10.00 Randevú a Jókai klubban. 11.10 Vasár­napi koktél. 12.03 Jó ebéd­hez szól a nóta. 12.58 Mű­sorismertetés. 13.05 Mit hal­lunk? 13.29 Gilgames a si­vatagban. 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 Töb­bet ésszel... 15.05 Táskará­dió — Az Ifjúsági Rádió műsora. 16.00 Fiatal együt­tesek műsorából. 16.30 Ru- zitska-verbunkosok és Szent­túli mezőkön, pusztákon, li­geteken. 18.30 Ritmus — A Loeomotív GT együttes fel­vételeiből. 19.08 Slágermú­zeum. 20.00 Nevessen ve­lünk. 21.05 Szivárvány. 22.30 Komoly zene — könnyedén. 23.10 Sporthírek. 23.15 Ope­rettrészletek. 0.15—5.50 Éj­fél után. MISKOLC 9.00 Jó reggelt, jó szórako­zást. jó pihenést! Zenés, in­formációs, szolgáltató és szó­rakoztató műsor. Vasárnapi krónika. Lapszemle. Sport. 9.20 Riporternapló. Rakacai nyár. Riporter: Albert Ju­dit és Nagy István — Tánc­ritmusban. 10.25 Műsorössze­foglaló. 10.30 Szlovák mű­sor (Hírek, információk — Ingázók. Riport — Zenés percek. Szerkesztő: Mács Ildikó). 10.55 Műsorösszefag- laló és az esti műsor is­mertetése. 19.30 Műsorismer­tetés. Hírek, időjárás. 19.35 Mérkőzésen, versenypályán. Vasárnapi sportmagazin. Szerkesztő: Tóth Zoltán. 19.58 Műsorösszefoglaló és a hétfői program ismerte­tése. ( televízió ) 1. MŰSOR 8.23 Műsorismertetés. 8.25 Tévétorna. 8.30 Óvodások filmműsora. 8.50 Az ikrek. NDK film. 10.00 Boomer, a csodakutya. Amerikai kis- játékfilm-sorozat. 10.25 Hí­rek. 10.30 A fekete álarc. Spanyol kalandfilmsorozat. 13.57 Műsorismertetés. 14.15 Nótaszó. Alpár Géza dalai­tól. 14.35 Műsorainkat ajánl­juk. 15.15 Atlétikai Európa- kupa. „A” döntő. 17.40 Le­gyen szerencsénk! Társasjá­ték. 18.25 Hírek. 18.30 Del­ta. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 A HÉT. 20.30 Derrick. NSZK bűn­ügyi tévéfilmsorozat. Az ali­bi. 21.40 Valahol már ta­lálkoztunk. Soltész Rezső és az NDK Tv-balett műsora. 22.25 Mestersége: színész — Kovács Mária. 23.10 Hírek. 23.15 Himnusz. 2. MŰSOR 18.18 Műsorismertetés. 18.20 Forma 1. Osztrák Nagydij. Közvetítés Zeltwegből. 19.30 Britten: Szent Miklós-kan- táta. 20.25 Karnevál Rióban Norvég rövidfilm. 21.05 Fesztivál. 21.35 Telesport — Kajak-kenu világbajnokság Döntök. 22.45 Képújság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR 8.30 Csak gyerekeknek. fö. 00 A felkelés története (tévésoro­zat). 11.15 Honvédelmi maga­zin. 11.40 Hangverseny. 12.35 Valaki csodálkozik. 13.00 N.em- zetkzi női kézilabda-mérkőzés. 14.25 Atlétikai Európa-kupa. 17.43 Természetfilm. 18.30 Zenés szó­rakoztató műsor. 19.30 Tv-hn- adó. 20.05 Messend: Manon (te- véopera). 21.30 Irodalmi klub. 22.20 Soorthóradó. 22.35 Forma I. VB (Ausztria Nagydíja). 2. MŰSOR 16.50 Tv-müsoraján.lat. 17.10 Fe­leségem afférjai (cseh film víg­játék). 18.40 Az elveszett meló­dia (tévésorozat befejező rész). 19.30 Tv-hiradó. 20.00 Szabadság, saját költségre (szovjet—magyar filmvigjáték). 21.35 Híradó. 21.55 Julio Iglesias énekel. 22.20 Kul­túra. 1985.

Next

/
Oldalképek
Tartalom