Népújság, 1972. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-31 / 257. szám

Nagy küzdelem, gélok nélkül MWSC—liari Dózsa OíO 1500 néző. V.: Miskolc, Asztalos. MVSC: Rapcsák — Króm- paszky, Herr, Locher, Mol­nár I., Kosa, Büczkó, Maro­si, Karcagi, Demkó, Sárközi. Edző: Szentmar jay Tibor. Eger: Landi — Kárpáti. Kovács, Czeczeli, Ambrus Z., Simon, Vígh. Bánkúti, La­katos, Patvaros, Szűcs. Edző: Mathesz Imre. Szomorú kötelességüket teljesítették a két csapat já­tékosai, amikor rögtön a mérkőzés kezdete után egy­perces néma állással tiszte­legtek az elhunyt egri játé­kos, Berán Károly emléké­nek. S utána mindjárt igen nagy iramban kezdett mind­két csapat. Mégis az első említésre méltó esemény a 10. perchez fűződik, amikor is Ambrus Z. 30 m-es hatal­mas kapáslövését nagy bra­vúrral védte Rapcsák. Nem sokkal később ellentámadás futott a pályán, az egri vé­dők érthetetlenül hátráltak, és Buczkó az ötösön tisztára játszotta magát, lövés he­lyett azonban a 11-es kör­nyékén álló Marosihoz to­vábbított, a miskolci csatárt a lövés pillanatában szerel­te Kovács. A 13. percben Sárközi a bal oldalon el­ment, Landi mellett is el­húzta a labdát, a kapuba tartó lövést azonban Kovács a gólvonal előtt kivágta. Ez­után az Egri Dózsa támadá­sai következték, azonban kö­zépen erőltettek mindent és Így a vasutasvédelemnek aránylag könnyű dolga volt. A 28. percben Bánkúti ve­szélyes szögletet ívelt be a bal oldalról, azonban Herr az utolsó pillanatban közbe­lépett. Ismét MVSC-rohamok következtek, majd egy csú­nya jelenet: a 39. percben Karcagi és Bánkúti összefe­jelt, s amint a földre estek, összeakaszkodtak, a miskol­ci játékos sárga lapot kapott. Bánkútit pedig a partvonal mellett ápolták néhány per­cig A második félidőt Czecze­li előretörése vezette be. Szinte az egész védelmet át­játszotta, s már csak Rap- csákkal állt szemben, a miskolci kapus azonban is­mét kitűnően védett. Ez­után unalmas mezőnyjáték következett, elég kemény összecsapásokkal. A 74. perc­ben az MVSC megszerezhet­te volna a mérkőzést eldön­tő gólt, a harmadik szögletet rúgták a miskolciak, amikor Landi kissé aláfutott a lab­dának és röviden ütötte ki. a tisztán álló Kosa kapura lőtt, de a labda lepattant, utána Marosi, majd Sárközi lövése hasonlóan az egri vé­dőkről vágódott ki. Két perccel később aránylag ár­tatlan öszecsapás után Amb­rus valami megjegyzést tett és a játékvezető neki is sár-- ga lapot adott. Egyre pará- zsabb lett a hangulat pályán és nézőtéren egyaránt. A ka­puk azonban a 87. percig nem forogtak veszélyben. Ekkor Buckó ugrott ki az egri védők között, s Czecze li az utolsó pillanatban a 16-oson belül úgy szerelte miskolci játékost, hogy az nagyot esett. A közönség li­est reklamált, a játékvezető azonban nem adott büntetőt. Várakozásnak megfelelően igen nagy harcot vívott az NB I. B két „újonca”. A miskolciak az első félidőben nem találták meg a kemé­nyen és jól záró egri védel­men a rést, azonban szünet után, amikor érthetetlen mó­don fellazult az addig jól zá­ró hátvédsor, többször ve­szélyeztették Landi kapuját. Ennek ellenére a mérkőzés nagy részében igen kemény, de kiegyensúlyozott játékot lehetett látni. Mindkét együt­tes középen előltette támadá­sait, ezzel segítve a védők dolgát. Az egri együttesben ezen a mérkőzésem Landi nagy­szerűen védett, a hátvédsor­ban Czeczeli nyújtott ki­emelkedő teljesítményt, míg elöl Bánkúti irányító készsége és lendületes, jó játéka ér­demel dicséretet. (Paulovics) AZ NB I. B. Állasa: I. Szolnok 12 8 I 3 25-12 17 2. Haladás 12 6 4 2 24-12 16 3. Pénzügy. 12 6 4 2 18-14 16 4. M. DAC 12 6 3 3 17-12 15 5. Bp. Spart. 12 6 3 3 19-15 15 6. Dunaújv. 12 5 4 3 16-10 14 7. MA VÁG 12 5 3 4 19-13 13 8. Dorog 12 5 3 4 22-17 13 9. Kecskemét 12 4 5 3 15-13 13 10. B.-csaba 12 5 3 4 13-12 13 11. Eger 12 2 6 4 14-19 10 12. Miskolc 12 3 4 5 10-19 10 13. Oroszlány 12 3 3 6 14-13 9 14. Debrecen 12 3 3 6 9-13 9 15. Várpalota 12 3 3 6 9-15 9 •18. Volán 12 3 3 6 13-21 9 17. Szekszárd 12 3 3 6 16-26 9 18. Előre 12 1 4 7 7-24 6 Vendégcsapataink sikere £z történt a labdarúgó NB lll-ban A labdarúgó NB III. 11. fordulójában három csapa­tunk hazai, kettő pedig ide­gen környezetben lépett pá­lyára. A Hatvani Kinizsi nagy küzdelemben egy gól­lal győzött az újonc Petőfi- bánya otthonában. A másik „megyei” találkozót Apcon játszották, ahol a rutinosabb Egri Vasas a második félidő­ben felülkerekedett és Za- jácz két góljával biztosan győzött. Az Egercsehi Bá­nyász—Borsodi Bányász ta­lálkozón pontosztozkodás tör­tént. Egri Vasas— Apci Vasas 2:0 (0:0) Apc, 100 néző. V.: Dávid. Eger: Bende — Szűcs, Csa­pó, Póta, Pázmándi, Barta (Pronuner), Krivicz (Be- reczki), Zajácz, Faliszek, He­ver, Szabó. Edző: Csizmánk Imre. Apc: Illés — Baranyi, Ol­dal, Mészáros, Kovács (Sző­ke), Kiss I., Kiss II., Kurucz, Laczkó, Csorba I., Litkei. Ed­ző: Zólyomi István. Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, majd öt perc el­telte után a hazaiak kerültek fölénybe. A 10. percben Kiss I. távolivkapasi övése az egyik egri védőt érintve került az alapvonalon túlra. A szöglet után Kovács csúsztatott fe­jese a már vert helyzetben levő kapus mellett a kapufa mellé jutott. Az első veszé­lyes támadást a 25. percben vezette az egri csapat, ami­kor Szabót az alapvonal kö­zelében felvágták, és Fali- szak ravaszul csavart lövése a kapufán csattant. A félidő befejezéséig kiegyenlített já­ték folyt. A második félidőben a ru­tinosabb egri csapat került fölénybe. A 76. percben a ha­zai védelem pillanatnyi meg­ingását Zajácz ügyesen hasz­nálta ki. 1:0. A 85. percben egy szép jobb oldali támadás után ismét Zajácz volt ered­ményes. 2:0. Megérdemelten győzött a jobb játékerőt képviselő egri csapat. Jók: Csapó, Póta, Hevér, Zajácz, illetve: Oldal, Kiss I., Litkei. , A játékvezető kitűnően bí­ráskodott. Hatvani Kinizsi— Petőí'ibányai Bányász . 1:0 (0:0) Petőfibánya, 300 néző. V.: Sólyom. Hatvan: Vajda — Bordás, Szekeres, Mészáros, Baranyi, Konkoly, Urbán, Szabó, Lud­vig, Kővágó, Nérey. Edző: Sárközi György. Petőfibánya: Vakli — Tóth, Gáldi II., Kiss (Zsidai), Nagy, Dombi, Rezsnyák (Tamás), Laczkó, Morvái, Cséki, Far­kas. Edző: Zitái János. Az első félidőben a hazai­ak támadtak többet, Morvái és Laczkó hibázott jó hely­zetben. A második félidőt heves Kinizsi-rohamok ve­zették be, a hazaiak támadó­játéka teljesen szétesővé vált. A 70. percben Ludvig meg­szerezte csapata számára az egyetlen, két pontot jelentő gólt. 1:0. A gól után a hazai­ak már nem tudtak újítani. A hatvaniak győzelme megérdemelt. A Petőfibánya nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. Jók: Szekeres, Baranyi, Ludvig, illetve: Vakli, Gáldi 11., Nagy. Egercsehi Bányász- Borsodi Bányász 1:1 (1:1) Egercsehi, 400 néző. V.: Szkokén. Egercsehi: Molnár — Ko­vács I., Csuhaj, Stoff, Dor- kó II., Kozma, Barta (Szabó), Halász II. (Ország), Halász 1., Sulyok, Petrányi. Edző: Túrán István. Már a második percben a vendégek hálójába került a labda: Kozma—Petrányi volt a labda útja, a balszélső 30 méterről kapura ívelt, a lab­da a kapufáról Soltész kapus hátára, onnan pedig a háló­ba pattant. 1:0. A 7. percben Halász II., bal oldalról adott középre, Sulyok szorongatott helyzetből az ötösről csúnyán fölé lőtt. A 28. percben jobb oldali szögletrúgás után Su­lyok a hosszú sarok felé fe­jelt, végül a gólvonalon álló balhátvéd menteni tudott. A 43. percben Verebélyi futott el a jbbbszélen, középre gurí­tott és Kertész közelről a jobb alsó sarokba lőtt. 1:1. Az 55. percben Csuhaj leké­sett egy előrevágott labdá­ról, a vendégek jobbösszekö­tője már Molnár kapust is elfektette, de Halász I. beérte és aa. alapvonalon kívülre tisztázott. A 80. percben a ha­zai védelem hátrált egy ven­dégtámadásnál, Kertész 20 méterről lőtt és a labda alig kerülte el a jobb felső sarkot. Két ellentétes félidő. Az egyikben a hazaiak, a má­sodikban pedig a rutinosabb vendégek voltak jobbak. Ezek után a döntetlen ered­mény igazságosnak mondha­tó. Jók: Halász I., Petrényi. A mérkőzéseket tudósítot­ták: Pandur Sándor (Apc), Kulcsár Mihály (Petőfibá­nya), Bóta Ferenc (Egercse­hi). További eredmények: ME- AFC—Özdvidéki Bányász 3:0 (1:0), Királdi Bányász—Jász­berényi Vasas 1:1 (0:1), Sal­gótarjáni Kohász—Trencsé­nyi SE 1:2 (0:2), (a salgótar­jáni csapat első veresége!), Mátranováki Bányász—Papp J. SE 4:1 (1:1), Edelényi Bá­nyász—Miskolci Bányász 3:2 (2:1). ' Kispuska­lóverseny A megyei ÁFÉSZ K.ISZ- napok keretében a füzesabo­nyi ÁFÉSZ KISZ-szervezele kispuska-lóversenyt rendezett a füzesabonyi községi lőté­ren. A megyei szintű verse­nyen elindulhattak a 30 év­nél fiatalabb ÁFÉSZ-dolgo- zók. Hét ÁFÉSZ 42 verseny­zője hajtotta végre a lőfela- datot. Eredmények. Férfi egyé­ni: 1. Marcséli József (Tar- nalelesz), 2. Verebes Zsig- mond (Hatvan), 3. Balázs Miklós (Tarnalelesz). Női egyéni: 1. Fülöp Mária (Lő­rinci), 2. Maár Magdolna (Hatvan), 3. Balázs Zsuzsa (Füzesabony). Csapatban. Férfiak: 1. Tarnalelesz, 2. Hatvan, 3. Füzesabony. Nők: 1. Lőrinci, 2. Füzesabony, 3. Hatvan. A verseny után Kasza Er­zsébet, a füzesabonyi ÁFÉSZ KISZ-titkára értékes díjakat adott át a helyezést elért versenyzőknek. Fölényes ököl vívö-gyözelcm Zalka SE—SC Lienz 14:4 Nemzetközi ökölvívó-mér­kőzés. Gyöngyös, 500 néző. Gyöngyösön, a szakközépis­kola tornatermében rendez­ték meg a találkozót. Az osztrák csapat a gyöngyösiek szeptemberi látogatását vi­szonozta. A hazaiak fölényes győzelmet arattak a II. osz­tályú vendégek ellen. A Zal­ka versenyzői technikailag és taktikailag magasan felül­múlták ellenfelüket. Eredmények. (Elöl a Zalka SE versenyzői.) Légsúly: Fischer—Haller, Haller a má­sodik menetben feladta, 2:0. Pehelysúly: Herczeg—N zin­ger, az osztrák fiú a második menetben sérülés miatt fel­adta, 4:0. Váltósúly: Molnár —Kriring, az osztrák az első menetben feladta, 6:0. Smich —Beilina, egyhangú ponto­zással győz a gyöngyösi ver­senyző, 8:0. Nagy váltósúly: Gáspár—Forcher, a gyöngyö­si versenyző a harmadik me­netben feladta, 8:2, Bukát— Leitinger, Leitinger az első menetben feladta, 10:2. Tari —Gabenig, az utóbbi az első menetben feladta, 12:2. Fél­nehézsúly : Hauzler küzdel­mes mérkőzésen pontozással győz Pákozdi ellen, 12:4. Ne­hézsúly: Juhász—Kolarics, az osztrák fiú a második menet­ben feladta, 14:4. Edzők: Kutnyák Géza (Zalka SE) és Jany Frapz (BC Lienz). A mérkőzéseket vezették: Josef Eisbacher és Mesteri, R. Csalódást okozott a Gyöngyös Kudabányai Ércbányász —Gyöngyösi Spartacus 1:1 (1:1) NB Il-es labdarúgó-mérkőzés, Gyöngyös, 1500 néző. V.: Borsos. Rudabánya: Birkás — Fazekas, Bíró. Békéi, Takács, Madalina, Verbovszki, Oláh (Tires), Laczkó (Barta), Bálint, Tóth. Edző: Vi­rág István. Gyöngyös: Varga — Nagy, Adonyi, László, Acs, Szonda, Barta (Gáspár), Krivanek, Szat­mári, Bágyi, Fodor. Edző: Pál- iagi Róbert. A jól kezdő hazai csapat ejőtt a 7. percben adódott az első gól­helyzet. Bágyi remek labdával ugratta ki Krivaneket, aki fut­tából éles szögből lőtt, s a ven­dégek kapusa nagy bravúrral szögletre tisztázott. Ellentámadás után a vendégek jobbszélsője került jobb helyzetbe és végül Acs önfeláldozóan menteni tu­dott. Gyöngyösi támadások után a 15. percben váratlanul vezetés­hez jutott a vendégcsapat: a gyors jobbszélső lefutotta Ácsot, az alapvonaltól középre lőtte a labdát és a jól érkező Bálint 10 méterről nagy erővel lőtt a jobb sarokba% 1:0. A vezető goi meg­hozta a'vendégek támadókedvét, akik átvették a mérkőzés irá­nyítását. Negyedórás bányászfö­lény után ismét kiegyensúlyozott lett az alacsony színvonalú mér­kőzés. A 35. percben egyenlítet­tek a gyöngyösiek: Krivaneket lökték a 16-os vonalával egy ma­gasságban, a szabadrúgást a sér­tett játékos ívelte középre és a szabadon hagyott Szonda az ötösről, senkitől sem zavartatva, nyugodtan fejelt a jobb alsó sa­rokba. 1:1. A félidő hátralévő időszakában a kapuk ritkán ke­rültek veszélybe. A második fél­időben először a vendégek előtt adódott gólhelyzet, Varga azon­ban bravúros lábravetődéssel tisztázott. Ellentámadás után Fo­il. MTK—Vasas 2. Tatabánya—Bp. Honv. 3. DVTK—Rába ETO 4. Pécs—Egyetértés 5. Haladás—MÁV DAC 6. SZMTE— Dunaújváros 7. MVSC—Eger 8. Szekszárd—Dorog 9. Volán—G.-MAVAG 10. Juventus—Milan 11. Inter.—Cagliari 12. Lanerossi—Lazio 13. T^rnana—-Bologna +1 14. Körmend—Győri D. A totó nyerményei: 13 és 13 olusz 1 találatos szelvény nincs, Í2 találat (6 db)=200 968 forint, 11 találatos (184 db)=262i forint, 10 találatos (2348 db)=308 forint. 1872. október 31., kedd dor a félvonalról indult el, le­futotta az egesz védelmet, majd 15 méterről elhamarkodottan a jobb sarok mellé lőtt. Ismét a hazai csapat vette át a játék irá­nyítását. Az 58. percben Bágyi indította Krivaneket, a szélső középre ívelt és Szatmári ka­pásból leadott nagy lövését bra­vúrosan védte Birkás. A 79. perc­ben Szonda jó átadásával Nagy lefutott az alapvonalig, kitűnően ívelt középre és Birkás kapus csak a kapufa segítségével tu­dott szögletre menteni Bágyi elől. A hajrában a vendégek vissza­estek, de a kapu előtt kapkodó hazaiaknak már nem sikerült ki­csikarni a győzelmet. A- hazai játéktéren ismét lélek nélkül játszott a Spartacus, és csak némi szerencsével sikerült az egyik bajnoki pontot Gyön­gyösön tartania. Egyénileg Vargának kevés vé- denivalója akadt, a gólról nem tehet. Nagy játéka ezúttal sok kívánnivalót hagyott maga után. Adonyi biztos pont volt a vede­lem tengelyében. László bizo­nyult a csapat legjobbjának. Ács nem tudta tartani szélsőjét. Szonda ismét jól játszott, góljá­ért külön dicséretet érdemel. Bartának és a helyére beállt Gáspárnak nem n ént a játék. Krivanek nincs for .iában. Bágyi csak árnyéka volt önmagának. Szatmári sokat álldogált a pá­lyán, Fodor pedig sokat kapko­dott. (szkocsovszky) A bajnokság állása, ÉSZAKI CSOPORT: Fodor futtából leadott lövése alig ment a kapu mellé. _______ (fioto: Sz end róván György) 1 . Vác 2. KKFSE 3. Leninv. 4. BVSC 5. Rudab. 6. S.-újhely 7. Gyöngyös 8. Izzó 9. Nagybát. 10. Kister. 11. Nyíregyh. 12. ózd 13. K.-barc. 14. Törekvés 15. Eszterg. 16. KELTEX 11 7 3 1 19-10 17 11 7 — 4 16-10 14 11 5 4 2 14- 9 14 12 5 3 3 21-11 13 11 4 4 3 17-16 12 11 5 2 4 10- 9 12 11 4 3 4 15-14 11 11 5 1 5 14-13 11 11 4 3 4 13-13 11 11 5 1 5 16-17 11 11 4 2 5 17-18 10 11 3 4 4 12-16 10 11 4 2 5 12-17 10 11 2 4 5 8-15 8 11 1 5 5 10-20 7 U l 3 V W-tf § Juhász indul vissza a sarokba, miután Kolaricsot, a padlóra küldte (Foto: Szendrővári) A Siroki Vasas került az élre A Dobó SE csapata vissza­lépett a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságból és a szabályok értelmében a pá­lyán elért eredményeit töröl­ték a bajnoki táblázatból. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a GYESE lekerült az első > helyről. Az Adács ellen győz­tes Siroki Vasas ugrott a táb­lázat élére. Az egy mérkő­zéssel kevesebbet játszó, a MÁV HAC otthonában dön­tetlenül mérkőző GYESE a harmadik helyre került. A Bélapátfalva ellen biztosan győzött a Zalka SE és ez a második helyre kerülést je­lentette a piros-fehéreknek. D A Recski Bányász megszerez­te első győzelmét a Rózsa- szentmárton ellen. A Karikás SE legyőzte az esélyesebb Hevesi MEDOSZ-t. Döntet­lenül végződött a Pétervásá­ra—Egri Spartacus és a Gás­pár SE—Selypi Kinizsi össze­csapás. Eredmények: Pétervására— Egri Spartacus 0:0, Zalka SE —Bélapátfalva 4:1 (2:0), Si­roki Vasas—Adács 1:0 (0:0), MÁV HAC—GYESE 0:0, Gáspár SE—Selyp 1:1 (OK)), Recsk—Rózsaszentmárton 4:1 (2:1), Karikás SE—Heves 2:1 (1:0). A BAJNOKSÁG ALT.ASA: 1. Sirok 12 8 2 2 31-11 18 2. Zalhka SE 12 7 2 3 32- 9 16 3. GYESE 11 7 2 2 23- 6 16 4. Heves . 11 6 2 3 18- 9 14 5. Selyp 11 5 3 3 22-18 12 C. MÁV HAC 11 4 4 3 13- 9 12 7. Béiapátf. 11 5 3 3 21-17 11 8. Gáspár SE 11 4 3 4 19-16 11 9. Pétervás. 12 4 2 6 30-29 10 10. Adács 11 3 4 4 16-15 10 11. Karikás SE 11 4 2 5 17-24 10 12. Tárnáméra 11 3 3 5 15-26 9 13. E. Spart. 12 2 4 5 5-15 8 14. Rózsasztm. 11 2 2 7 9-28 6 15. Recsk 11 1 2 8 13-52 4 16. Dobó SE

Next

/
Oldalképek
Tartalom