Népújság, 1966. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

A szerencse-tárgy sorsjáték nyereményjegyzéke A Magyar Újságírók Országos Szövetsége által 1966. feb­ruár 27-én megrendezett szerencse-tárgysorsjáték nyeremé­nyeit az alább felsorolt számú sorsjegyek nyerték: L Főnyeremények: Soro­zat: Szám: I. m. TV. ív. v. V. ne. XVI. 054762 004467 015644 037204 010857 013141 067400 •00664 003288 XVt, 0(5236 Trabant limousine 10 000 Fl-os váe. ut. Moszkvics 408 Wartburg Limousine 10 000 Ft-os vás. ut. 15 000 Ft-os vás. ut. Kétszobás családi ház, berendezve, Trabant Limousine személygépkocsival 10 000 Ft-os vás. ut. 12 napos egyiptomi utazás 2 személy nészére S3 000 Ft-os sás. ■*, H. Nyeremények: Számc Nyeremény: 000170 táskarádió 000939 perzsaszőnyeg 001242 táskarádió 002770 200,- Ft 002041 200,- Ft 003576 200,- Ft 004290 200,- Ft 004411 200,- Ft 004431 Lehel hűtőszekrény 004630 200,- Ft 005192 200,- Ft 005641 200,- Ft 005966 fényképeaőgép 006680 karóra 006884 200,- Ft 007546 200,- Ft 009054 2Ö0,— Ft 009745 200,- Ft 009825 fényképezőgép 009989 200,- Ft 010032 200,- Ft 010108 200,- Ft 010594 200,- Ft 011283 Medison zsebrádió 011885 200,- Ft 013022 200,- Ft 013645 karóra 014972 200,- Ft 015048 200,- Ft 016238 200,- Ft 016893 200,- Ft 017814 200,- Ft 0X7983 200,- Ft 018912 200,- Ft 019880 200,- Ft 020084 200,- Ft 020299 200,- Ft 020351 fényképeaőgép 021509 200,- Ft Szám: Nyeremény« 021801 200,- Ft 021927 200,- Ft 022360 200,— Ft 022623 200,- Ft 022669 200,- Ft 023260 200,— Ft 023554 200,— Ft 023913 200,— Ft 024668 200,— Ft 025887 200,- Ft 026083 200,— Ft 026170 karóra 026903 200,— Ft 028070 200,- Ft 028145 200,— Ft 028331 200,— Ft 029004 200,— Ft 030104 200,- Ft 030315 200,— Ft 030323 200,- Ft 030332 200,— Ft 031253 200,- Ft 031781 fényképezőgép 032101 200,- Ft 033191 Medison zsebrádió 033587 200,— Ft 033817 200,- Ft 035193 Medison zsebrádió 035510 200,— Ft 036227 200,— Ft 037036 200,- Ft 037771 200,- Ft 038044 200,- Ft 038486 200,- Ft ©38594 200,- Ft 038996 200,— Ft 039186 fényképezőgép 039343 perzsaszőnyeg 039631 200,— Ft 040287 200,- Ft 041676 200,— Ft 041723 200,- Ft 043685 200,- Ft 044380 200,- Ft 045958 200,- Ft 046179 200,- Ft 046509 200,- Ft 046703 táskarádió 047410 200,- Ft 047835 200,- Ft 048938 táskarádió 049022 200,- Ft 049937 200,- Ft 050243 Horizont teteyfzdó 050934 200,- Ft 051397 perzsaszőnyeg 052063 200-, Ft 052176 200,— Ft 052411 200,- Ft 053071 200,- Ft 054151 200,- Ft 954260 200,- Ft GYORSLISTA •s MS*. február 2*-áa megtartott lottó jutalomsorsolásról, melyen az 5. heti szelvények vettek részt, A miskolci—egri körzetben vásá- let, 9 481 065 rádió, 9 483 563 óra-duó, r-oií szelvények közül az alábbi 9 494 013 éléskamra ut., 9 497 906 ut., szelvények tulajdonosainak kedv©- 9 498 117 rádió, 9 505 952 óra-duó. Fortuna- 9 S06 466 óra, 9 514 410 lemezjátszó, zett i ortuna. 9 517 051 hűtőgép, 9 536 819 éléskam­ra 434 külföldi táreasut. Í87 157 ra ut., 9 545 936 motorkerékpár, TccnmT&s?™ mod'SÄ ut? 1%^%.99%™S3 gt hon gépei, 5 640 576 motorkerékpár; P*k> | Sk!réknárSuó 9 606 666 5 647 415 ™1nóÓ é.* &5ez?tárue utP9 6^ 073 külf? f,uuL41a óra di társasutazás, 9 623 101 rádió, i 6 5?54fSiP??á 9 633 080 ut,., 9 645113 magnó és ut., 5654 816 ktiHoldi tereasut. 5 658 759 9 645 114 fényképezőg., 9 646 372 rá- eleskamra utaiv. 5 658 883 éléskam- dió_ 9 6S6 154 tv> g 663 847 lemezját- ra ut. 5 660 333 rádió, 634 086 huto- sz6> 9 665 374 6ra< 9 6B9 764 ráuió, gép, 638 441 hűtőgép, 644 457 óra és 9 686 342 hűtőgép, 9 694 483 utalvány, ezüstáru ut. 653 821 éléskamra ut. 9 695 381 magnó és ut., 9 695 772 Kt- «56 336 zeneszekrény és tv, 657 018 náló-garn., 9 732 316 hangulatsarok, rádió, 668 797 utalv. 669 277 rádió; 9 735 451 mosógép és centrifuga, 673 804 utalv. 679 876 íényképezőg. g 762 343 óra-duó, 9 768 369 hangulat- «83 082 Óra; 7 637 590 lemezjátszó; sarok, 9 769 104 tv, 9 770 958 mosó- V 643 612 tv, 7 654 261 bútor. gép és centrifuga. 9 310 196 ut., 9 310 671 rádió, 9 325 711 A gyorslista közvetlenül a húzás Iv, 9 329 895 óra, 9 337 304 hűtőgép, után készült, az esetleges számhi- 8 341 532 perzsaszőnyeg, 9 348 223 mo- bakért felelősséget nem vállalunk, sógép és centrifuga, 9 361 708 rádió, A nyertesnek a szelvény fogadási 8 369 587 lemezjátszó, 9 386 409 rádió, szelvényrészét március 20-ig kell 9 408 454 magnó és ut., 9 418 383 óra, eljuttatnia a Sportfogadási és Lottó 8 422 371 éléskamra ut., 9 432 187 hű- Igazgatóság lebonyolítási osztályá- iőg., 9'443 973 pehelypaplan, 9 453 383 ra. (Bp., V„ Nádor u. 15.) magnó és ut., 9 480 549 szelencekész- (MTI) Megvételre keresünk hidraulikára szerelhető, forgóvillás burgonyakiszedő gépet, valamint 3 késes répakiemelőt. Kál, Március 15. Mg. Tsz. Telefon: Kál 26. Kismamák figyelem! Alma, birs, őszi- és sárgabarack bébi gyümölcspürék Zöldborsó-, sárgarépa-, burgonyás parajpüré, marhamájas zöldborsó- és parajpüré, tejes sárgarépa- és parajpüré rr csecsemő ételkonzervek Bö választékban kapható az árusításra kijelölt boltokban. mindig fogyasztásra kész Állapotban: használatát orvosok ajánlják: Szám: 054272 054280 054603 055656 055796 056552 056659 057638 057689 057815 058805 059287 üé.<406 UC0615 063390 063424 063641 064565 064692 066002 066732 067965 068394 068791 070698 070779 070976 071211 071828 071845 071928 072352 072449 072748 073066 073160 073491 073549 074408 074475 074882 075053 076783 076966 077860 077973 079390 079827 080029 081814 082188 082536 083898 084507 084811 085804 086234 086335 087199 067724 090316 091415 091546 091562 092366 092628 093256 094000 094343 094445 095017 095590 096770 097565 097630 097870 098257 098541 098579 Nyeremény: 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft perzsaszőnyeg 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft 200,- Ft karóra 200,- Ft Medison zsebrádió 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft Favorit televízió 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft karóra 200— Ft 200,— Ft 200,— Ft perzsaszőnyeg 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,- Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 3000 Ft-os vásárlási rét. 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft táskarádió 0,— Ft Szovjet jegyzék az NDK Külügyminisztériumához 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft Medison zsebrádió 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft 200,— Ft ‘ I ’ A gyorslista közvetlenül a húzás után készült. Az esetleges szám- hibákért felelősséget nem válla­lunk. (MTI) MOSZKVA (TASZSZ): A Szovjetunió Külügymi­nisztériuma az NDK Külügy­minisztériumához intézett jegy­zékében biztosította támogatá­sáról a demokratikus Német­Kedvezőtlen előjelek Brüsszelben PÁRIZS (MTI) A Közös Piac miniszteri ta­nácsának hétfőn délután Brüsszelben megnyílt ülésétől Párizsban nem várnak lénye­ges eredményt. A francia kor­mányt Couve de Murville kül­ügyminiszter és Edgar Fűre földművelésügyi miniszterek képviselik a tárgyaláson, a társországok közül azonban egyedül Luxemburg küldte el külügyminiszterét. Luns hol­land külügyminiszter Ameri­kában van, Fanfani azon a cí­men maradt távol, hogy kor­mányát még nem hagyta jóvá a parlament, Belgiumnak pe­dig nincsen kormánya. Schrö­der a hegyekben siel és nem volt hajlandó szabadságát meg­szakítani. A francia megfigyelők a társországok csekély érdeklő­dését rossz előjelnek tekintik. Ulbricht beszéde az NDK parasztkongresszusán BERLIN (TASZSZ): NDK békepolitikájáról szólva Az NDK mezőgazdasági dől- Walter Ulbricht rámutatott gozóinak Berlinben folyó IX. arra, hogy az NDK Államtaná- kongresszusán nagy beszédet csa konkrét javaslatokat tett mondott Walter Ulbricht, a a bonni Bundestagnak a né- NSZEP első titkára, az NDK metországi helyzet normalizá- Államtanácsának elnöke. Az lására, s az NSZEP Központi Bizottsága nyílt levelet intézett a Német Szociáldemokrata Párt dortmundi kongresszusához. E javaslatok a kölcsönös megér­tést célozták. A kongresszus részvevői egy­hangú határozatot hoztak, amelyben elítélik az Egyesült Államok vietnami agresszióját és a nyugatnémet imperializ­mus részéről az amerikaiak vietnami háborújának nyújtott segítséget. Gerhard Grünebergnek, a NSZEP Központi Bizottsága titkárának, a Politikai Bizott­ság póttagjának zárszavával; vasárnap este Berlinben véget ért az NDK IX. parasztkong­resszusa. Dr. DÉR FERENC: A dolgozók részvétele az állami munkában IIB Száméi Lajos tanulmánya megállapítja azt a tényt is, hogy nincs olyan szocialista szervezési és működési elv, amelynek az állandó bizottsá­gok hatósági jogokkal való fel­ruházása, mint megoldás el­lentmondana. Mégis több megfontolásra utal, elsősorban az 1954. évi X. törvényre, amely az állandó bizottságo­kat, mint a tanácsok javaslat- tevő, véleményező és ellenőr­ző szerveiként hívta életre. Az állandó bizottságok munkájá­ban még fellelhető egyenet­lenség azonban annak szüksé­gességét veti fel, hogy mielőtt hatósági jogkörrel való felru­házás témáját a jogi szabályo­zás igényének szintjéig vin­nénk, oldjuk meg azokat a fel­adatokat és problémákat, ame­lyek az állandó bizottságok munkájával kapcsolatban még máig is felmerülnek. A dolgozók bevonásának fontos területe: a tanácstagok és a választópolgárok jó kap­csolatának megteremtése; ezen belül is elsősorban a tanácsta­gok választókerületi tevékeny­sége. Kétségtelen tény, hogy ebben a vonatkozásban rendkí­vül sok a pozitív előremutató jelenség. Ez összefügg azzal, hogy tanácstagjaink mindin­kább felismerik feladataik fon­tosságát és súlyosságát, való­ban rá akarnak szolgálni vá­lasztóik bizalmára, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindinkább kiszélesítsék, terebélyesítsék munkájuk vég­zésének közepette tömegkap­csolataikat. A fentebb idézett tanácstörvény pontosan rög­zíti: a tanácstag köteles vá­lasztóinak évenként legalább két ízben beszámolni a tanács működéséről, saját tanácstagi munkájáról és a választók közérdekű megbízásainak tel­jesítéséről. A fejlődés irány« azonban az, hogy a tanácstai évenként többször számoljor be; mindannnyiszor, ahogy ez a tanács előtt álló feladató! megkövetelik. Ugyancsak ez < törvény kötelezi a tanácstagol arra is, hogy rendszereser tartsa meg fogadóóráit; e fo­gadóórák kiválóan alkalmasai! a kapcsolatok elmélyítésére személyessé tételére. A munka társadalmasításá­nak szélesítése érdekében iger fontos, hogy az egyes aktívái munkáját alapos, átgondol! terv alapján szervezzék meg Gondolni kell arra, hogy a tár­sadalmi aktívák jelentős rész« idegenkedik a túlzott írásbei munkától; ez az idegenkedő! olykor arra vezet, hogy az ak­tívák inkább nem is végezne! tevékenységet, mert kedvűi nincs különböző jelentések, fel­jegyzések elkészítéséhez az ér­demi munka elvégzése után Problémaként jelentkezik ezer a területen az is, hogy az ed­diginél hatékonyabb jogi vé­delmet kellene biztosítani az aktívák számára. A tömegek bevonásának nagy és széles körű munkája szorosan összefügg a szocialista demokratizmus terebélyese- désével. Ebben a témakörben vár érvényesítésre az, hogy az állandó bizottságok, a tanács­tagok, az egyes társadalmi szervek és egyesületek meg­hallgatási kötelezettsége, az egyetértés követelménye az egyes esetekben, valamint az esetenkénti önálló szabályozási jogkör. Például: meghallgatási kötelezettség lenne szükséges egyes kérdéseknél az érinteti választókerületi tanácstagra vonatkozóan (pl. szociális segé­lyezés, építési, községfejlesztési ügyek). Köteles« egyetértésre lenne szükség az egyes keres­kedelmi, ipari kérdésekben, va­lamint szociális és kulturális vonatkozásban. Például: ipar- ! engedélyek kiadása során — az ipari állandó bizottsággal; gyámügyi vonalon — a gyer­mek- és ifjúságvédelmi állan­dó bizottsággal stb. önálló sza­bályozási jogkör biztosítására is sor kerülhetne egyes kérdé­sekben, mint pl. adótörlések, részletfizetési kedvezmények, községfejlesztési hozzájárulás mérséklése, vagy elengedése tárgyában a megfelelő állandó bizottságra értendőén. IV. Az eddig elmondottakkal összefüggően a tömegek állami munkába való bevonásának kiemelkedő két területét vizs­gáljuk a következőkben. Ezek egyike a Hazafias Népfront­mozgalom, a másik a szakszer­vezeti mozgalom jelentősége és szerepe. A Hazafias Népfront a dol­gozók legszélesebb rétegeit fel­ölelő politikai tömegmozgalom, amely a párt, a munkásosztály vezetésével tömöríti magában a szocializmust építő, a népha­talomhoz hű, demokratikus és hazafias erőket. Mint Lenin tanítja: a hatalomért folyó küzdelemben és a hatalom megszerzése után a munkás- osztálynak szorosan együtt kell működnie a dolgozó tö­megekkel, mert a szocializmus felépítéséért folytatott harc­ban csak akkor lehet sikereket elérni, csak akkor lehet a harcot győzelemre vinni, ha a munkásosztály, a párt meg­nyeri a tömegeket és mozgó­sítja a dolgozók százezreit, mil­lióit a feladatok megoldására. A mi mai történelmi helyze­tünkben a Hazafias Népfront­mozgalom az a leghatásosabb és legeredményesebb fonna, amely szocialista építésünk ér­dekében össze tudja fogni, eggyé tudja kovácsolni a tö­megeket a párt vezetése alatt a szocializmus építésére, az előttünk álló állami, társadal­mi feladatok megoldására. Az a tény, hogy dolgozó tö­megeink ma egyre inkább szí­vesen és széleskörűbben vesz­nek részt és akarnak részt venni az állami ügyek intézé­sében, nem utolsósorban azért van, mert eredményesen való­sítja meg a párt és a kormány azt a népfrontpolitikát, amely a szélesedő demokratizmus ta­laján gazdag gyümölcsöket te­rem. Pártunk a Hazafias Nép­frontmozgalmat a szocialista nemzeti egység letéteményesé­nek nevezi. S valóban: a Ha­zafias Népfront társadalmunk életének élő, eleven, számot­tevő tényezője. A párt VIII. kongresszusa deklarálta, hogy a szocializmus alapjait lerak­tuk, s megnyílt előttünk a szo­cializmus teljes felépítésének feladata. Fokozottan előtérbe lép e feladat megoldásával ösz- szefüggésben az a munka, amelyet a párt, a munkásosz­tály — a dolgozó tömegekre támaszkodva — a gazdasági szervező és kulturális nevelő tevékenységének területén je­lentkezik. Ennek megoldása annyit jelent, hogy a szocia­lista nemzeti egység politikája alapján egyesíteni kell mind­azokat az erőket, amelyek a szocializmus és a béke ügyéért dolgoznak. A kommunisták vezetésével össze kell fogni mindazokat az erőket, amelyek tenni, hatni akarnak a szocia­lizmus teljes felépítésének ér­dekében. A szocialista társada­lom felépítése az egész nemzet ügye, és csak az egész nemzet összefogott munkájával való­sulhat meg. A Hazafias Nép­frontmozgalom a maga lehe­tőségeivel, munkamódszereivel alkalmas arra, hogy egyre szé­lesedő tömegeket vonjon be az építésbe, az állami mun­kába, s így kovácsolja a nép, a nemzet egységét. Bíróság elé akarják állítani Nkrumaht ACCRA (MTI): A ghanai hírügynökség hét­fő délutáni jelentése szerini Ankrah tábornok bejelentette hogy az úgynevezett Nemzet Felszabadítási Bizottság bíró­ság elé fogja állítani dr. Kive­rne Nkrumaht, ha a tisztségé tői megfosztott elnök vissza­térne Ghánába. A ghanai helyzet tovább: fejleményeiből: dr. Jonathar, Bossman, Ghana kinevezet londoni főmegbízottja (nerr foglalta el tisztségét, mert Gha­na felmondta a diplomáciai vi­szonyt Angliával a dél-rhode­siai válság miatti hétfőn Pe­- kingből Londonba érkezett A t Nkrumah kíséretének tagja- ', ként Fekingben járt Bossman i a sajtó képviselőinek kijelen­- tette, hogy az új ghanai kato­- nai kormányzatnak fogad hű­- séget. Nathan Aferí, a ghanai had­sereg vezérkari főnöke — aki i Nkrumah után a legmagasabb i katonai beosztást élvezte —, hétfőn Addis Abebából Accrá­ba indult, miután lojalitásáról- biztosította a Nemzeti Felsza­- badítási Bizottságot országnak az európai biztonság megszilárdítása kérdésében elő­terjesztett javaslatát Ezt a ja­vaslatot az NDK megküldte az európai országoknak. A szovjet kormány — hang­zik a Szovjetunió válaszjegy­zéke — osztozik az NDK kor­mányának abban a nézetében, hogy a béke megszilárdítása, valamint az európai országok közötti jószomszédi együttmű­ködés szempontjából igen je­lentős lenne, ha megállapodást írnának alá az európai fegy­verzet csökkentéséről, az atom­fegyverekkel nem rendelkező országoknak a nukleáris fegy­verről való lemondásáról, a je­lenlegi határok tiszteletben tar­tásáról és valamennyi európai állam kapcsolatainak normali­zálásáról. — Az NDK építő jellegű ja­vaslatai bizonyítják, hogy kül­politikájában békére törekszik és örök időre száműzni akarja német földről az agresszió ve­szélyét. Az NDK kezdeménye­zése újabb hozzájárulás a szo­cialista országoknak ahhoz a közös erőfeszítéséhez, hogy enyhítsék a nemzetközi feszült­séget és megszilárdítsák az európai biztonságot. — A szovjet kormány követ­kezetesen küzd az európai bé­ke és biztonság megszilárdítá­sáért és teljes mértékben támo­gatja az NDK kormányának indítványát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom