Heves Megyei Népújság, 1963. november (14. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-26 / 276. szám

1963., november 26.. kedd KÉPÚJSÁG s A Gyöngyösi Spartacus a harmadik, Petőfibánya a negyedik helyen végzett Az északi csoportban is befejeződtek a labdarúgó V/l 111. küzdelmei Autótaxi—Gyöngyösi Spartacus 5:1 (3:1) A labdarúgó NB 111. északi de senki sem nyújtott csoportjában is befejeződtek a felüli teljesítményt, küzdelmek. A hajrára vissza­esett Gyöngyösi Spartacus sú­lyos vereséget szenvedett Pest­újhelyen, s így kénytelen volt a harmadik helyezéssel meg­elégedni. Petőfibánya viszont éppen a hajrára javult fel és a Chinoin elleni újabb szép győ­zelmével az előkelő negyedik helyet sikerült megszereznie. átlagon (kulcsár) Petőfibánya—Chinoin 2:0 (0:0) Petőfibánya, 400 néző. Vezette: Tabdnyi. Petőfibánya: Kovács — Ma- kalicza, Tóth II, Gáldi II — Gáldi I. Takács — Bócsó, Hor­váth, Laczikó, Alattyányi, Ge- lics. Edző: Léby Emil. Az első félidő eléggé aatos küzdelmet hozott. Pestújhely, 300 néző. Vezet­te: Cserjés. Gyöngyös: Csaba — Szalma. Trencsényi, Somodi — Amb­rus, Treiber — Borosi. Potve, Halmóczki, Szerdahelyi, Kiss. Edző: Ali István. A jól kezdő hazaiak már .az első percekben lesgólt és ka­pufát értek el. A Spartacus játékosai meglepően sokat kapkodtak, idegeskedtek és ez megkönnyítette az Autótaxi dolgát. A 17. percben a gyors jobbszélső elfutott Somodi váltó- mellett és beadását a szem- A ha- füles balszélső értékesítette. alakult a végeredmény. Az el­ső 30 és az utolsó 5 perc kivé­telével Gyöngyös irányította a játékot, de csatárai „hadilá­bon álltak” a góllövéssel, vé­delmük pedig döntő hibát vé­tett. Egyénileg Csaba a gólo­kat nem védhette, a hátvéd- hármasban aránylag Trencsé­nyi állt helyt a legjobban. Ambrus gyengén játszott, Treibert lelkesedése dicséri. Az ótösfogat a kapura egyál­talán nem volt veszélyes. (szkocsovszky) Az északi menye: 1. BEAC 2. Saig. KSE 3. Gyöngy. Sp. 4. petőfibánya 5. Ikarus e. Kanal V. Sashalom 8. Vác 9. Tűzoltó D. 10. Balassagy. D. 11. Autótaxi csoport végered­14. Zagyvapálf. 15. Chinoin 6. Hajógyár 8 — 7 2 3 28:15 21 4 28:15 19 5 19:22 19 5 27:24 18 5 28:20 17 6 20:19 17 7 30:25 16 6 23:21 16 5 31:19 15 6 17:25 14 6 22:21 13 7 25:29 13 6 18:21 13 7 20:16 12 9 13:39 9 9 15:33 8 zaiak többet kezdeményeztek, i:o. A hazaiak a gyöngyösi vé- több helyzetük is akadt —eze- delem ,.jóvoltából” a 26. pere­ket azonban nem tudták ki- ben tovább növelték előnyü- hasznáini. A vendégek szórvá- két, majd a félidő befejezése 12. statisztika nyos előretörései nem sok ve- előtt a - hazaiak középcsatára 13- Rákoscsaba szélyt jelentettek Kovács ka- elcsípett egy rossz hazaadást pújára. és megszerezte csapata 3. gól­Szünet után fokozódott az ját. A gyöngyösiek a 40. perc­iram, továbbra is a Bányász ben Potye révén szépítettek, kezdeményezett többet, a gól- 3:1. ra azonban sokáig vámdoík Szünet után megváltozott a kellett a nézőiknek. Sok lövés játék képe, a vendégek foko- ment kapura, de ezek vagy zatosan nagy fölénybe kerül­őéit tévesztettek, vagy pedig a tek. Az 59. percben szögletrú- jól védő kapus hárított. Végre gás végén az egjtik hazai védő a 70. percben Horváth jód el- kézzel ért a labdához, a játék­talált fejesével Szemben tehe- vezető sípja azonban néma tétlennek bizonyult a vendé- maradt. A 61. percben Szerda- gek kapusa. Ezután nyomaszt helyi lövése az egyik védőről ben első ízben kerül megren- tóvá vált a hazai fölény, de a kapufára, majd onnan az dezésre az ország földműves- újabb gól csak a 88. percben alapvonalon túlra pattant, szövetkezeti dolgozóinak egyé­esett, amikor szögletrúgás Nem sokkal később Borosi ta- n[ sakk-bajnoksága. A ver- után Takács éles fejese vágó- íálta el a kapufát. A vendégek Heves megyei MÉSZÖV dott a hálóba. 2:0. fölényére jellemző, hogy aha- y ...... M Petőfibánya minden részé- zaialk a 83. percben veszélyez- és az Egn FMSZ Vörös Me ben felülmúlta ellenfelét, a lettek először: ekkor Trencsé- teor bonyolítja le. gólarány nem fejezi ki hűen nyi szabálytalankodása miatt A bajnokságban megyénként az erőviszonyokat. Kovács ke- a játékvezető 11-est ítélt, Csa- - SZöVOSZ ré­vés dolgát jól látta el, a hát- ba azonban lábbal hárított! c6y versenyző a re védhármas magabiztosan állt a Az utolsó 5 percben összerop- széről pedig két versenyző in- lábán. A két fedezet sok jó tá- pant a gyöngyösiek védelme dúlhat. A bajnokságot körmér­December 6—7—8-án Eger­madást indított el, p támadó- és a hazaiak 87.. majd 90. sorban mindenki igyekezett, percben lőtt góljaival 5:l-re kőzéses rendszerben bonyolít­ják le, a MÉSZÖV és a rende­ző sportkör az egyéni sakk-baj­nokság kiírását és nevezési feltételeit minden megye ré­szére Időben eljuttatja. Alföldről nincs térkép. A termé­szetjárás fejlődését gátolja, hogy Hajdu-Blharban az erdészet nem engedélyezi versenyek megrende­zéséti A keleti területhez tartozó me­gyei természetbarát szövetségek vezetőinek 3. tanácskozásának második napján Fehér Miklós, gyöngyösiek kiváló versenyzője tartott érdekes előadást a mind­jobban előretörő és egyre népsze. h_ov szilvásváradon az 1 úbb tájékozódási futásról. Utána -n°8y szi.vasvaraaon az LABDARÚGÓ NB IB VÉGEREDMÉNYE Dr. Lénáit János főtitkár beje­Ozdl kohász turista-házában or­szágos tűravezetől tanfolyamok in­dulnak üzemi fiatalok részére. Szolnok megye képviselője arról beszélt, hogy náluk az Ifjúság kö­zömbös a természetjárással szem­ben, örömének adott viszont kife­jezést, hogy Hevesben ezen a té­ren kitűnő eredményeket értek el. Dr. Tóth Imre (Szeged) Csong­rád megye nevében díszes serle­get ajánlott fel a Kupa győztesek Kupája tornájának nyertese szá­mára. Dtviaczky Gyula (Eger) az ad­minisztrációs munka fontosságát hangsúlyozta. A megyei Természetbarát Szö­vetség sajtó és propaganda bizott- szerep Jut az ifjúságiak korcso- sága csütörtökön este az Egri va-/ Javasolta, hogy a tér- sas Elektromos szakosztály rende­zésében bonyolította le első idei műsoros klubestjét az EMASZ új székházának kultúrhelyiségében. A műsor során nagy tetszést vál­tott ki az Egri szilágyi Erzsébet Leánygimnázium I. e. osztálya ta­nulóinak énekszáma, mókás mo­nológja, szavalata és felolvasása. Ezután dr. Chlkán Zoltán és Szabd János tudományos kutatók a Várhegyen folyó kutatómunkáról tartottak szemléltető előadást, Máriusz Ferenc pedig a gyakorlati térkép-használatról tett figyelem­reméltó észrevételeket. A jelenlévők között nagy vetél­kedés folyt a turista-lottón, az est sikerét két keskenyfilm vetítése biztosította. Legközelebb a Bükki Vörös Meteor rendez klubestet december közepén. H. E. Veres Mihály (Nógrád megye) a túrázásról, a táborozásról és a campingrűl tartott színes beszá­molót. Az általános vita során Fehér Miklós a módszertani kiadványok jelentőségét hangsúlyozta, majd a Hajdú—Bihar megyei szövetség tit­kára a Heves megyei szövetség sajtó-propaganda munkáját — amely értékes albumban van fel­dolgozva — példaként állította a többi megye képviselői elé. Pét ró Lajos a hatvani járási al- szövetség kiküldötte az Ifjúsági versenyzők nevelésének Jelentősé­gét hangsúlyozta, sürgette év­könyv kiadását, majd arról be­széli- hogy a jelvényszerző verse­nyek rendezésének milyen fontos Ifjúságiak ■ portjában. Javasolta, hogy a ter­mészetjáró tanácskozásokba a jö­vőben jobban vonják be az állam­erdészetet Is. Veres Mihály a Nógrád megyei úttörő bajnokság eredményeiről beszélt és állandó jellegű edzőpálya készítését java­solta. Hangoztatta olcsóbb tájolók készítésének hasznosságát és sajtó- ügyelő szolgálat létesítését. Szabolcs-Szatmár megye kül­dötte az Ifjúsági tájékozódási versenysport nagyobb népszerűsí­tését hangsúlyozta és felhívta a figyelmet az országjáró kerékpár­túrák szervezésére. Zblskó Ernő az országos szövet­ség és a vidék jó kapcsolatait em­lítette meg, majd bírálta egyes fiatal versenyzők magatartását. Szabó Jolán (Hajdú-Bihar megye) sajnálkozását fejezte ki, hogy az gsnt­l. VM Egyetértés 19 10 3 2 18: 7 23 2. O. Bányász 3. Gy. MÁV DAC 19 6 7 2 22:11 19 15 7 9 3 23:13 19 4. Dújv. Kohász 15 6 7 2 28:21 19 5. Sz. Haladás 13 7 4 4 23:17 18 6. SBTC 15 4 9 2 i8:io 17 7. B. Bányász 15 4 7 4 18:16 15 8. Szállítók 19 6 3 6 18:17 15 9. Ny. Spartacus 15 6 3 6 13:23 15 10. Bp. VSC 19 9 4 6 19:22 14 11. Sz. Vasas 19 4 5 6 26:28 13 12. Budafoki MTE 15 3 6 6 14:20 12 13. Miskolci VSC 15 3 6 6 14:23 12 14. Ózdi Kohász 15 4 2 9 23:32 10 15. Ganz-MAVAG 13 3 4 8 17:24 10 16. Láng SK 15 3 3 9 10:20 9 A megyei kosárlabda- bajnokság végeredménye Női csapatok: 1. E. Dózsa n. 2. E. Főiskola 3. Hatvani K. 4. E. Sportisk. 5. E. Gárdonyi 6. Gy. Spart.* 20 20 - 1232: 618 40 20 15 5 920: 538 35 20 13 7 858: 651 33 20 7 13 587: 809 37 20 1 19 393:1144 20 20 4 16 482: 680 19 * öt büntető pont levonva. Férfi csapatok: 1. E. H.-ápar II. 2. H. Kinizsi 3. Sportiskola 4. Dobó G. 5. E. Főiskola* 6. Gy. SDarf.** 7. Gy. Mg. Tech. 24 22 2 1737:1082 46 24 22 2 1770:1066 46 24 12 12 1175:1329 36 24 11 13 1043:1306 35 24 9 15 1089:1312 32 24 9 15 938:1066 29 24 - 24 736:1323 24 Egy büntetőpont levonva. * Négy büntető pont levonva. Rekordtermés jonatánból öt héten át reggeltől estig almaszedők zsivajától volt han­gos a Füzesabonyi Állami Gazdaság almáskertje. Na­ponta 180 fiatal lány és asz- szony járt ide az almaszüret idején, és szorgalmas munká­juk nyomán néhány nappal építkezési ezelőtt befejezték az idei al- mindössze maszüretet. — Nyolc és fél ezer almafa gazdag termése került ládákba az elmúlt öt hét alatt — mondja Lenkei Béla üzemve­zető. — Rekordtermésünk volt az idén, mert a tervezett 100 vagon helyett 145 vagon almát szedtünk le. Az almaszüret véget ért ugyan, de még ezzel nem fe­jeződött be a munka. Az al­máskert közepén, a feldolgozó­ban tovább folyik a válogatás, csomagolás, innen indul kül- földi útjára és hazai piacokra a híres jonatánalma. A válo­gatás munkáját most már gép is segíti, és a válogató gépből egymás után gurulnak ki nagy­ság szerint a szép, egészséges, piros almák. A válogatást a csomagolás követi. Ügyes kezű fiatal lányok é& asszonyok rak­jak gondosan ládákba az idei termés^ ügyelve arra, hogy a csomagolás az exportigényeket is kielégítse. Különös gondot igényei a Nyugat-Németország- ba induló szállítmány csoma­golása. Az úgynevezett super extra csomagolásnál egy ládá­ba csak egy sor almát raknak és azt is selyempapírral bur­kolják be. Az I-es minőségű csomagolásnál egy ládába mái­két sor aim» kerül. Nyolcvanöt vagon alma hagyta már el az idén ezt az üzemet, s az előbb említette­ken kívül Csehszlovákia és az NDK részére is küldtek jelen­tős súlyú szállítmányokat. A hazai szállítmányokat a hűtőházakhoz küldik az al máskert dolgozói, s innen ke­rül ki az alma a különféle piacokra. A hátralévő időben még 25 vagon alma indul kül­földi útra, 45 vagon pedig ha­zai fogyasztásra. Az almáskert dolgozói elé­gedettek a jó terméssel, mégis panaszkodnak. Nagyon fájlal ják, hogy nem kapnak újabb beruházásokat, két fedett szín alatt kell az almát feldolgozni, úgy. mint hat évvel ezelőtt, amikor még 30 mázsa volt az össz­termésük. A leszedett almater més zömét most is a szabad ég alatt, esetleg ponyvával le­takarva tárolják, a mi nagyban hozzájárul a minőség romlá­sához. A válogatás és a csomago­lás nagy munkája nemsokára véget ér, de a gyümölcsösben továbbra is akad tennivaló. A jó termést hozó almafákat ez­után is gondos ápolásban keK részesíteni, hogy jövőre is jdl teremjenek. A fák végleges betelelése előtt az almáskert dolgozói még elvégzik a ko­rona ritkítását, a sérült, letört gallyak és a fák törzseinek ápolását. Az üzem vezetője büszkén mutatja meg a jövő évi jó ter­més jeleit. A gallyakon ugyan­is már jelentkeznek a tavaszi virágrügyek helyei — amelyet szaknyelven „berakódásnak” neveznek. Ezek a jól látható berakódások arra engednek következtetni, hogy a jövő év­ben a kellő ápolás és gondozás mellett jó termést adnak a gazdaság almafái. Cs. I. A Vaskapu óriása Jugoszláv és román mérnö­kök kidolgozták a Vaskapu- erőmű tervét. E szerint jugosz­láv és román munkások közös munkával 1200 méter hosszú­ságú zárógátat építenek. A gát­test 50 méternyire magasodik majd a meder fölé, s a volgo- grádi után a második legna­gyobb zárógát lesz Európában. A két part közelében elhelye­zett erőművek évi tizmilliárd kilowattóra villamos energiát termelnek majd. A meder elzá­rása révén 112 kilométer hosz- szú, 1—4 kilométer széles, ha­talmas víztároló jön létre. Két — egyenként 300 méter hosszú és 30 méter széles — hajózózsi­lipet is beépítenek majd a gát­ba, a partok közelében. A Du­na vizének felduzzasztása lé­nyegesen megkönnyíti és meg­gyorsítja majd a hajózást: az áthaladás a Vaskapun a jelen1 légi 35 órás út helyett mindösr- sze két órára rövidül majd. # Apróhirdetések A Finomszerelvénygyár azonnali felvételre keres villanyszerelőket, vasszerkezeti lakatosokat, gépla­katosokat és vízvezetésijén jártas szakembereket. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezni lehet min­dennap 6—14 óráig a váUalat sze­mélyzeti osztályán. Burkolt Pannónia sürgősen el­adó Korecsend, Demjéni út 20., délután 4-től. Asztalos szakmunkásokat azon­nali belépésre felvesz az egri Asz­talos és Kárpitos Ktsz. Jelentkezés Eger, Széchenyi u. 24. Bokorrózsák összes színárnyala­tokban és piros futórózsák egysé­ges 12 forintos áron állnak a ró- zsakedvelök rendelkezésére. Őszi szállításra postán utánvéttel. Ró­zsakertészet, Budapest, VI., Dal­színház u. 10. Felvételre keresünk gépkocsi szerelőket, lakatosokat, gépjármű- és hálózati villanyszerelőket, va­lamint szakképzett adagolósokat, egri és hatvani munkahelyünkre. Fizetés: gyakorlattól függően. Je­lentkezni lehet: Egerben, a 4. sz. AKÖV műszaki szakosztályén, Le­nin út. Hatvanban, 4. sz. AKÖV főnöksége, Bercsényi u. üzemképes Mercedes 10.000 Ft-ért eladó. Eger, Míndszenty Gedeon u. 10. Két szoba-konyhás házrész azon­nal beköltözhetően eladó. Érdek­lődni lehet: Eger, Kohárl u. 10. Hétköznap délután 5-től, vasárnap egész nap. ■ Házhely eladó Eger, u. 2. Mészáros. Móricz Zs. Füzesabonyban, Vörösmarty u. 25. sz. új ház OTP kölcsönnel el­adó. KSszönetnylIvánitás Ezúton mondunk kö­szönetét a rokonságnak, jó barátoknak, a tanuló- társainak, a Dimitrov Tsz dolgozóinak, ismerő­söknek, akik felejthetet­len drága jó kisfiúnk­nak a temetésén részt vettek és nagy fájdal­munkat együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek. Pataky család Gyöngyös A TATABANYAI SZÉN- BÄNYÄSZATI TRÖSZT földalatti vájár és szállitdcsilléseket vesz fel 38 évestől 45 éves korha­tárig. Étkezés naponta há­romszor. Választékos me­leg étel 6,60 Ft, szállást ha­vi 70—140 Ft-ig térítés el­lenében biztosítunk. Jelentkezni: a Tatabányai Szénbányászati Tröszt munkaügyi osztályán lehet. »3»Ke®a*»es8e« eraara gd 1 Felhívjuk a vásárlóink figyelmét* hogy ez évben is csak az áruházbaa rendezünk karácsonyi vá­sárt A torlódás elkerülése végett mér most eszközölje vásár­lásait a rendelkezésre álló aan választékból. egri Állami áruház Nyitva szombaton is este 6 óráig. 2 szobás hé* sürgősen eladó. Be­költözhető Eger, Bartakovics 10. (yMmrwMmU/ I 33cK*3*cK*cS(*<»o3cj<®<MaKecsaK£OKK»cScfc3^ A Hevesmegyei Malomipari és Terményforgalml Vállalat fiatal mezőgazdasági technikumot végzett férfit felvásárlási körzeti felügyelői munkakörbe felvesz. A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megvei tanacs lapja. Főszerkesztő*. PAPP JANOS Belelő, kiadói TÓTH JÓZSEF Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat Szerkesztőség: Eger. Beloiannisz utca *. Telefon: 12-57. 12-73 Postaflók: St Kiadóhivatal: Eger. Bajcsy-Zsilinszky utca L Telefon: 24-44. Postafiók: 22. L sz.: 25 062. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető s helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Heves megyei Nyomda Vállalat, Igazgató: Marosán József Eger. Bródy Sándor utca 4. Jelentkezni lehet írásban, vagy személyzeti osztályán Gyöngyös, Fizetés megegyezés szerint. személyesen a vállalat Április 4 tér 4. szám. I 9 Lakásdíszítésre, ajándékozásra VÁSÁROLJON r'T TTVT T V * fővárosi és vidéki Népművészeti boltokbél! AJÁNDÉKOZZON! Színházban, estélyen hordjon MARKAZITOS ÉS DUBLÉ szemüveget! kapható az UFÓIÉRT boltokban

Next

/
Oldalképek
Tartalom