Népújság, 1961. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-23 / 46. szám

6 NÉPÚJSÁG 1961. február 23., csütörtök A mérlegen: Heves megye atlétikája in. A női dobószámok értékelésekor meg kell említeni, hogy a korsze­rű technika alkalmazása talán ezekben a számok­ban hozta világszerte a legnagyobb javu­lást. De az új tech­nika begyakorlásá­nál feltűnő a női versenyzők türelmet­lensége. Néhány kí­sérlet után igen so­kan visszatérnek a szerintük jól bevált régi dobásmódra, így a fejlődés elmarad. A gerelyhajítás az egyetlen szám, amelyben a rangelső, 6öt a második is elérte a n. osztá­lyú szintet. Általában elmondható, hogy te­hetséges fiatalokban nincs hiány, s csupán a szorgalmon múlik, hogy fejlődnek-e 1961-ben? Súlylökés: 10.09 Ferencz Katalin (Gy. Bányász) 10,00 Szekendi Szilvia (GYVSC) 950 Csányi Magda (E. Sportisk.) 928 Fekete Mária (Hatvani Gimn.) 925 Bozóki Márta (Gy. Bányász) 922 Harasi Vanda (GYVSC) R87 Bakondi Éva (Gyöngy. Gimn.) 887 Király Eta (Gy. Bányász) 869 Dienes Katalin (GYVSC) 860 Horváth Anna (HVSE) 10-es átlagok. 1956 : 872. 1957 : 859, 1958: 881, 1959: 899, 1960: 923,7. Diszkoszvetés: 32,50 Szekendi Szilvia (GYVSC) 29,80 Király Eta (Gy. Bányász) 28,91 Harasi Vanda (GYVSC) 28,67 Bozóky Márta (Gy. Bányász) 27,65 B. Csokros Éva (Gy. Bányász) 27,45 Dienes Katalin (Gy. VSC) 27,20 Bakondi Éva (Gy. Gimn.) 26.86 Horváth Anna (HVSE) 25,44 Csányi Magda (E. Sportisk.) 23.25 Csermely Zsuzsa (Gy. Gimn.) 10-es átlagok. 1956: 26,80. 1957: 24,11, 1958 : 27,40, 1959 : 28,48, 1960: 27,77. Gerelyhajítás: 36,24 T. Bognár Lili (Gy. Bányász) 32,08 Bozóky Márta (Gy. Bányász) 31.57 Halmóezky Ilona (GYVSC) 29.10 Zilahi Mária (Gy. Bányász) 27,59 Dienes Katalin (GYVSC) 26,22 Ferencz Katalin (Gy. Bányász) 24.40 Molnár Bona (Gy. Gimn.) 23.40 Molnár Erika (Gy. L sz. isk.) 21,17 Udvarhelyi Teréz (Gy. Gimn.) 19.87 Bődy Ilona (E. Gárd. Gimn.) Háromtusa: (109 m; magasugrás, súlylökés) 1570 pont Erdei Katalin (E. Sp.-isk.) 1533 pont Orosz Mária (E. Sportisk.) 1446 pont Dömötör Erzsébet (HVSE) 1436 pont Tolvaj Eras. (Gy. Gimn.) Ezek szerint tehát a súlylökésben állapítható meg a legnagyobb fej­lődés, s ott találjuk a legtöbb te­hetséget Is. Ferencz Katalin csak egy verse­nyen indult. Szekendi nem folyta­tott rendszeres edzést a nyári szü­netben, s így adós maradt a várt nagyobb eredménnyel. Csányi Mag­da majdnem egy méte-t javult egy év alatt, nagy tehetségnek számit, ha meg tudja osztani erejét és ide­jét a vívás és az atlétika között — még ebben az évben 11 méter fölé kerülhet! — Nyomában lehet a rit­kán versenyző Fekete is. Harasi és Bakondi csak az iskolai évben vei- senyzett. ^ Diszkoszvetésben hiányzik egy magas testalkatú, erős, ruganyos atléta. A rangelső Szekendi, nem elég szorgalmas, Harasi már Pes­ten jár iskolába, s így új tehetsé­geket kell felkutatni. Csaknem ugyanazok szerepelnek a diszkosz­vetésben is, mint a súlylökésben, így az ott elmondottak e számnál is vonatkoznak rájuk. Vigasztaló, hogy évekkel ezelőtt még nem volt összesen 10 női diszkoszvető, most meg 18-an kerültek az ifjúsági szin­tet jelentő 20 méter fölél Kétségkívül a gerelyhajítás a leg­nehezebben elsajátítható dobószám, ezért kevesen próbálkoznak meg vele. Hozzájárul ehhez, hogy a női fémgerely igen sokba kerül, s könnyen eltörik. Gyöngyösön, úgy látszik, hagyománya van a gerely­hajításnak, mert T. Bognár Lili mögött az első kilenc helyen csak gyöngyösi versenyzőt találunk, ör­vendetes, hogy T. Bognár mögött Bozóky elérte a II. osztályú szin­tet, amelytől a serdülő Halmóezky is csupán fél méterrel maradt el. A megyék közti versenyeken a ge­relyhajítás volt legbiztosabb szá­munk. A rangsoroltakban megfe­lelő ,»fantázia” található ahhoz, hogy 30 méter fölé kerüljenek. A háromtusában csak serdülők indultak a megyei bajnokságon, mind a négyen tehetségesek, akik nagyobb eredményt a súlylökés gyakorlásával érhetnének el. KÖMLEY KAROLY (Folytatjuk) Sporthírek áSS* — Ecséd község kultúrotthonában február 26-án este 18 órakor — a községi MHS alapszervezet és köz­ségi tanács vendégeként — Szabó István altábornagy elvtárs, az MHS országos elnöke, előadást tart idő­szerű politikai kérdésekről. — A hatvani járási labdarúgó szövetség elnöksége február 27-én délután 15 órakor, a hatvani járási tanács tanácstermében értekezletet tart a járás labdarúgó szakosztály­vezetői, edzői és intézői számára. — A Gy. Spartacus SK február 25-én este 8 órai kezdettel a KIOSZK-ban rendezi meg nagysza­bású sportbálját, amelyre a bál rendezősége szeretettel meghívja a sportkör barátait. — Boldogi Tsz SK—Zsámboki KSK 6:2 (1:1). Boldog, 200 néző. V: Medveczki. Boldogon nagy érdek­lődés mellett került sor a gödöllői járási I. osztályú labdarúgó-baj­nokság 3. helyezettjének vendégjá­tékára. Az Őszi — Katona, Med­veczki I., Tóth — Nagy III., Dudás — Nagy H., Medveczki n., Bankó, Nagy I., Petrovics összeállítású he­lyi együttes főleg a második félidő­ben, kitűnő játékkal örvendeztette meg közönségét. G: Nagy II. 3, Bankó 2, Petrovics. Jó: Katona, Tóth, Bankó, Nagy II, (Varga) — Hort község MHS alapszerve­zete február 28-án este a község kultúrházában kabaré-estet rendez, amely iránt máris nagy az érdek­lődés. Sportérdekességek A ZÖLD POKOL Az anglikán papok válogatott csapata néhány héttel ezelőtt ba­rátságos mérkőzést játszott Wemb­leyben, a brit sportsajtó tizenegyé­vel. Afféle hagyományos és kedves kis meccs ez, mint nálunk a színé- szék—újságírók találkozója. A lelkipásztorok csapata vígan zuhanyozott mérkőzés után; ami­kor valaki behozta az ottani kleri­kális lap, a „Lords Day Observer” egyik példányát, amely élesen ki­kelt a mérkőzés ellßn és csak úgy odavetve megjegyezte, hogy: *» ... az a pap, aki vasárnap fut- baUozik, önként adja magát a sá­tán kezére, a pokol kínjaira. Az egyik játékos forró vizet csurgatott a fejére és vidáman A magyar labdarúgó válogatott ellen készült a hatvani járás válogatottja Mint ismere­tes, a magyar labdarúgó válo­gatott március 2- án Hatvanban ed­zőmérkőzést ját­szik a hatvani já­rás válogatottjá­val: A járási váloga­tott február 24- én, pénteké» Selypen a Selyp! Kinizsi_ együttesé­vel összeszoktató jellegű válogató- mérkőzést játszik. A mérkőzés pon­tosan 14 órakor kezdődik a Selypi Kinizsi pályáján, ahol az alant fel­soroltak kötelesek megjelenni: HVSE: Fehér, Lakó, Gugyela, Nagy A.í Sáfrán HI. H. Kinizsi: Bata, Besztercei, Koczka, Nagy F., Ösz­töke, Kovács B„ Malik. Lőrinci Vasas: Hegyi, Ocskó, Bauer. Apci Vasas: Szuhányi, Plessek, Csirke. Petőfibánya: Forgács, Aradi, Tóth, Fehér, Alattyáni, Makalicza, Szla- veik, Takács. Rózsaszentm ártom Domer, Bátl, Boronkai. A játéko­sok alsó felszerelést vigyenek ma­gukkal: Elkészült a kétfordulós vízilabda OB L sorsolása Az E. Vasas szombatonként ▼III any fénynél akarja megrendezni mérkőzéseit Budapesten el­készítették a vízi­labda OB I. 1961. évi sorsolását. Az Egri Vasas az első fordulóban Buda­pesten az MTK együttesével mér­kőzik, majd utána remek Összecsa­pásnak lehetnek tanúi a sportág egri szurkolói, a Budapesti Vasas ldtűnő együttese látogat el Egerbe. Az egri sportuszodában egyéb­ként elkészült a korszerű világító- berendezés, s így a vízilabda-csapat vezetői úgy tervezik, hogy az egri mérkőzéseket szombatonként vil­lanyfénynél rendezik meg. Az E. VasSas mérkőzései (a kettős dátumnál a pályaválasztó csapat dönt a mérkőzés időpontját illető­en): I. forduló, április 29—30: MTK—Egri Vasas II. forduló, május 6—7: Egri Vasas—Bp. Vasas Hl. forduló, május 13—14: BVSC—Egri Vasas IV. forduló, május 20: Csepel Autó—Egri Vasas V. forduló, május 21: Egri Vasas—Budapesti Spartacus VI. forduló, május 27—28: Ferencváros—Egri Vasas VII. forduló, június 10—11: Egri Vasas—Szolnoki Dózsa VHI. forduló, június 17—18: Budapesti Honvéd—Egri Vasas IX. forduló, június 24—25: Egri Vasas—Budapesti Dózsa X. forduló, július 1: Vasas Izzó—Egri Vasas XI. forduló, július 2: Egri Vasas—Bp. vörös Meteor XII. forduló, július 8—5: Egri Vasas—MTK . XIII. forduló, július 22: Budapesti Vasas—Egri Vasas XIV. forduló, július 23: Egri Vasas—BVSC XV. forduló, július 29—39: Egri Vasas—Csepel Autó XVI. forduló, augusztus 5—6: Bp. Spartacus—Egri Vasas XVTI. forduló, augusztus 12—13: Egri Vasas—Ferencváros XVIH. forduló, szeptember 9: Szolnoki Dózsa—Egri Vasas XIX. forduló, szeptember 10: Egri Vasas—Budapesti Honvéd XX. forduló, szeptember 16—17: Budapesti Dózsa—Egri Vasas XXI. forduló, szeptember 23—24: Egri Vasas—Vasas Izzó XXII. forduló, október 1: Bp, Vörös Meteor-Egri Vasas tüsszögve reagált a lap kitételére: — Ha ez a pokol, akkor mostan­tól fogva jobban meggondolom, mit prédikálok a gyülekezetemnek. A KÖLCSÖNKÉRT BALÖSSZEKÖTŐ Üj edzőt szerződtetett a francia kiscsapat. Monsieur végignézi az első kétkapus edzést és feltűnik neki, hogy a balösszekötő egyálta­lán nem illeszkedik a csatársor folyamatos játékába. Nem érti meg szomszédait. Edzés végén magához kéreti: — Ugyebári ön új ember itt, uram? — lgeni kérem. — No, hát akkor jól figyeljen Ide. És most egyórás taktikai előadás következik, tervrajzok, szemléltető ábrák, stb. — Nos? Hát most már érti? — Igen, uram, értem. — Nos, akkor ezek szerint játsz- szék a holnapi edzésen l — A holnapi edzésen? De uram. én nem leszek itt a holnapi edzé­sen. Tudniillik a balösszekötő meg­betegedett és engem a szomszéd községből kértek kölcsön erre az egy edzésre ... Az Egri Vasas Elektromos termé­szetjáró szakosztálya legutóbb ér­tekezletet tartott, amelyen a ter­mészetjárók — többek között — el­határozták, hogy rendbehozzák a Telekesy-túristaház melletti for­rást, amelyet . .Kolacskovszky La­jos forrásnak” neveznek el. Az el­ső ilyen „munka-túrára” valószínű, már e hét szombatján sor kerül. Az elektromosok egyébként heti szokásos megbeszéléseiket hétfőn 16,30 órai kezdettel a Kossuth La­jos utca 5. szám alatti üzemvezető­ség helyiségében tartják. KIFOGÁSTALAN fekete Pannó­nia eladó. Megtekinthető: Eger, Knézich Károly u, 11. Zsutai, dél­után 3-tóL ÉPÍTKEZŐK figyelem! Nem lesz gond az építőanyag-beszerzés, ha idejében anyagbiztosítási megálla­podást kötnek a TÜZÉP-teleppeL Szépen fejlődnek az Egri Helyiipari SK kézilabda-csapatai Az Egri Helyiipari SK örvende­tes módon, sokat ad a kézilabda­szakosztály fejlesztésére. Ma a szakosztály két férfi és két női csapattal rendelkezik, s a csapatok kitűnő játékerőt képviselnek. A férfiakkal Lukács Sándor, a női együttesekkel pedig Pethő Miklós edző foglalkozik. A megyei teremkézilabda-bajnok- ság első fordulójában a férfi I. csapat nagy fölénnyel jutott a dön­tőbe, a II. csapat pedig nagy harc után verekedte ki a döntőbe való jutás jogát. Az együttesekből Kor­mos. Bereczki, Bartók, Prokai F., Vajk, Tóth E. és Mezei nyújtotta a legjobb egyéni teljesítményt. A szakosztály vezetői remélik, hogy a helyiipari együttesek a négyes döntőben is megállják majd a he­lyüket. A nők mindkét csapata bevere- kedte magát a döntőbe, a teljesít­ményekkel azonban már koránt sincsenek megelégedve a vezetők. Igaz ugyan, hogy a csapatok időn­ként jól mozogtak, de általában a rendszertelenség és a kapkodás jellemezte játékukat. Az első csapatban Kiss Irén és Tóth Mária nyújtott dicséretre mél­tó teljesítményt, az előbbi nagy­szerű védéseivel ragadtatta tapsra a nézőket. Tóth Mária pedig véd- hetetlen lövéseivel mutatkozott be az ellenfelek kapusainak. A második csapatból Lakatos Má­ria játéka dicsérendő. Miért lett gyanús lord Exeter ? Példátlanul ostoba és botrányos amerikai politikai boszorkány üldö­zési túlkapás keltett Angliában de­rültséggel vegyes felháborodást. Grombach amerikai tábornok, az USA olimpiai bizottságának tagja, megbízta a New York-i „Ipari nyo­mozóvállalat” elnevezésű szélső- jobboldali detektív ügynökséget, kutassa ki lord Exeter, közismert angol konzervatív főrend, magán- és politikai életét, derítse fel üz­leti összeköttetéseit és szerezzen bizonyítékot arra, hogy a „lord kommunista, vagy a kommunisták bérence”. Lord Exeter; az egyik arisztokra­ta család feje, volt konzervatív képviselő, testőrtiszt, az angol amatőr atlétikai szövetség elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke, aki egykor híres atléta volt és 1928-ban az Amsterdam-i olimpián a 400 méteres gátfutásban Lord Burghley néven olimpiai aranyérmet nyert. A lord azzal vonta magára az amerikai tábornok gyanúját, hogy: 1. a Szovjetunió „A sport mestere” címmel tüntette ki; 2. támogatta azt a javaslatot, hogy a kínai atlé­ták is versenyezhessenek az olim­pián. Ez — Grombach állítása sze­rint - olyan „megdöbbentő meg­hátrálás a vörösök elől, amire csak olyan ember lehet képes, aki vagy kommunista, vagy üzleti összeköt­tetései révén, anyagi érdekei a kommunisták barátjává teszik”. Maga lord Exeter lesújtó kézlegyin­téssel intézi el az ügyet, azt állítva, hogy az egész dolog csak megve­tésre méltó ostobaság. Az angol sportvilág vezetői azonban nem titkolják felháborodásukat. Paim, nemzetközi amatőr atlétikai szö­vetség főtitkára kijelentette, hogy „felháborító botrány az ilyen szennyes támadás a sportvilág egyik legkimagaslóbb alakja ellen, akit pártatlanságáért minden or­szágban tisztelnek. Az 6 állításá­ban nem lehet valamely nép léte­zését letagadni, csak azért, mert nem szeretik az illető ország poli­tikáját. A nemzetközi szövetség ne­vében bocsánatkérést fogok köve­telni az amerikaiaktól”. Crump, az angol amatőr sport- tanács főtitkára kijelentette, hogy „Ezek az amerikaiak igazán gyere­kek. Az egész dolog nevetséges, os­toba, s ugyanakkor szemtelen; i arcátlan orvtámadás ...« í Olvasd! > Terjeszd! [ a NÉPÚJSÁGOT EGRI, belvárosi, azonnal beköl­tözhető családi ház, garázzsal el­adó. Erdeäclödni a Kiadóhivatal­ban. EGERBEN, Neumayer utca 2. szám alatt fél ház eladó. Érdeklőd­ni: Szovjethadsereg u. J5L népújság A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja: Felelős szerkesztő: Suha Andor. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat, Felelős kiadó: Tóth József. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3: Telefon: 12-57, 12-73. Postafiók: 33, Gyöngyös. Köztársaság tér 15. Telefon: 697. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca li Telefon: 24-44. Postafiák: 23. Heves megyei Nyomda Vállalat. Eger. Bródy Sándor utca 4. Felelős vezető: Mandula Ernő. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj; egy hónapra U Ffc KÉPKERETEZÉST ízléses kivitelben vállal a Füzesabonyi Vegyes Ktsz. Telefon: 43. Az ÉM Heves megyei Állami Építőipari Vállalat felvesz egri munkahelyére KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni: Eger, Dobó tér 4., III. emelet. Főépítés- vezetőség. PATTANÄSOS ARCBŐR és egészségügyi lés szövetkezeti kálikban, Füzesa Telefon: 78 fykeze­•uzmeti­lutalomsnüsor! adott a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium Tárnáméról tudósítás Több mint hetvenen szo­ronganak a negyven férőhe­lyes buszban. Az egri Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium ta­nulói utaznak Tamamérára, hogy kultúrműsort adjanak a község jól dolgozó tsz-einek. A busz szorgalmasan nyeli a kilométereket, pedig ráérne}? négy óra múlt, s az előadás csak hatkor kezdődik. Egy órával a kezdés előtt már a tamamérai művelődési otthon előtt állnak, kiszállnak a busz­ból, beözönlenek az • öltözőbe és kezdődik a készülődés. Egyesek az öltözőben szorgos- kodnak, mások a színpadon a díszleteket igazgatják. A kuítúrotthon mint egy nagyerejű mágnes a vasresze­léket, úgy vonzza magához az embereket. Fél hat tájban az igazgató már kénytelen kikül­deni az általános iskolásokat, hogy helyet csináljon a fel­nőtteknek. Még így is sokan kintrekednek. Százhatvan fé­rőhely van a nézőtéren, de a teremben legalább 250-en vár­ják, hogy felgördüljön a füg­göny. — Két előadás is elkelne ide — mondja Erdélyi József, a kultúrotthon és az általános iskola igazgatója —, akkor ta­lán valamennyien beférnének. Végre megkezdődik az elő­adás. A diákok huszonnégy műsorszámot mutatnak be; kis jelenetet, paródiát, zeneszá­mot, slágert, táncjátékot. — Látszik, hogy minél változa­tosabb műsort akarnak adni. A tarnaméraiak lelkes, és hálás közönség. Többször visz- szatapsolják a szereplőket. Nehéz lenne eldönteni, me­lyik vers, monológ, jelenet aratta a legnagyobb sikett: valamennyi kivívta a vendég­látók tetszését. A változatos, szellemes konferanszié, a fo­nójelenet, a Felsőtárkányi bál, az V. László, a slágerparódia, a Saffi dala, a Katinka; mind­mind kellemes, maradandó él­ményt jelentett a nézőknek. A legtöbb tapsot talán a Felső­tárkányi bál, a Katinka és a Slágertörténet szereplői kap­ták. A gimnazisták jutalommű- sort adtak. Jutalomműsort a négy termelőszövetkezet ki­váló dolgozóinak. A verseket, a szavalatokat, a jeleneteket jól dolgozó munkacsapal-ve- zetőknek, lelkes nő tsz-tagbk- nak, kiemelkedő munkát vég­ző mezőgazdászoknak — a szövetkezetek kiválóságainak ajánlották. S a felcsattanó taps azokat is jutalmazta, azo­kat is ünnepelte; akik hozzá­járultak a tsz-ek idei eredmé­nyeihez. Nyolc óra után ért véget a műsor, de még tíz körül is Tamamérán voltak Thália kis papnői: a tsz-ek vacsorán lát­ták őket vendégül az általános iskolában. Vacsora után a tar­naméraiak nevében Verebi István, az Ezüstkalász Terme­lőszövetkezet elnöke mondott köszönetét a diákoknak, akik szabad idejüket áldozták fel azért, hogy kellemes estét sze­rezzenek egy elég szerény kul­turális viszonyok között élő falu népének. A Szilágyi gimnázium „táj­színjátszói” megérdemelték a köszönetét, az elismerést. Minden köszönetét. Minden élt ismerét. Krajczár Az eesédi II. számú külfejtés az ország legmodernebb és legjobban gépesített külfejtésű üzeme lesz A Mátra aljában új üzem­egység kezdi meg az eesédi lig­nitmező kiaknázását. A II. szá­mú külfejtés az ország legmo­dernebb és legjobban gépesí­tett külfejtésű üzeme lesz. Célja a viszonylag kis mély­ségben található lignit ala­csony önköltséggel történő ki­termelése. Az Ecséd II. számú külfejtés ezenkívül ahhoz is segí».iéget nyújt, hogy szak- emb reink megszerezzék a kel­lő tapasztalatokat a második öté' is tervben, Visonta kör- nyéaén meginduló, korszerű és méreteiben is nagyüzemű, kül­színi szénkitermeléshez. Az eesédi I. és II. számú üzem hamarosan napi három­száz vagon szenet ad a Mátrai Erőmű számára. ÍÜIDMÍNf IIIROtTO TAELA A 700>/M%, , «IRDETESEVEL Túíidnmi \ SSL Apróhirdetés dija hétköznap szavanként 1.— Ft, vasárnap szavanként 2.— Ft (Az első szó mindkét esetben kettő szónak számít.) Az Eger és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet helyi intéző bizottsága 1961. február 23-án, csütörtö­kön, este 6 órai kezdettel küldöttválasztó tagértekezletet tart az alábbi helyeken: 3-as számú iskola (Ráckapu térj", Kertész utcai általános iskola, Szovjethadsereg utcai (Szvorényi utcai) iskola, Baktai úti iskola. Kérjük az fmsz. tagtársak szíves megjelenését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom