Heves megyei aprónyomtatványok 15/N

SZÉPPRÓZA (Regények, elbeszélések, memoárok) „Én azt hiszem, hogy az életben benne van a szép . . . Objektíve is benne van. De min­den embernek újra föl kell fedezni. Ez a boldogság: az életben fölfedezni a szépet, a harmóniát. A boldogságot magából építi fel az ember. Még ha az építőanyagot az e:etből bányássza is ki”. Darvas j.: Részeg eső CSERES Tibor: Bizonytalan század. (Regény). Bp. 1968, Zrínyi ny. 172 l. CSILLIK Gábor: Budapesten harcoltunk, (önéletrajzi regény). Bp. 1964. M igveiő Kiadó. 293 l. DARVAS József Részeg eső. (Regény). Bv. 1963, Szépirod. Kiidó. 253 l. Darvas Józesf ebben a regényében történelmünk két évtizedének fordulópontjait; 1945-ós tavasz és az 1956-os ellenforradalom útkeresését eleveníti fel film­rendező főhőse emlékezetében 24 óra leforgása alatt. Filmszerű ábrázolásmódja lebilincselő olvasmánnyá teszi e nehéz korszak regényét. Drámai változatát a Nemzeti Színház mutatta be. DARVAS József: Város az ingoványon. (Regény). Bp. 1965, Szépirod. Kiadó. 253 l. DOBOZV Imre A tizedes, meg a többiek. — Kedd, szerda, csütör­tök. (Kisregények). Bp. 1969, Szépirod. Kiadó. 268 l. Dobozy Imre író. újságíró a kialakuló szocialista ember helytállásának krónikása. A ,,Kedd, szerda, csütörtök” hősei Budapest kör­nyékén bújkáló szökött katonák, akikben a szoron­gással teli 3 nap alatt megérlelődik az elhatározás: belépnek a szovjet hadsereg mellett szervezendő ma­gyar hadseregbe. Meggyőződésükké válik, hogy har­colniuk kell a fasizmus ellen. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom