Heves megyei aprónyomtatványok 15/N

DÖME Piroska Asszony a viharban. (Regény). Bn. I960, Kossuth Kiadó. 237 l. FEKETE Gyula Csördiilö ég. (Regény). Bp. 1967, Szépirod. Kiadó. 237 l. At. író a második világháború utolsó napjait, a nyilasuralom összeomlását idézi A hungarista mozga­lomhoz belső meggyőződésből csatlakozó főhős mel­lett ábrázolja a hátországiak embertelen körülmé­nyeit, a bujkáló, szökött katonák, zsidók, politikai ellenállók tragikus helyzetét. GYÖRGY István: Soha többé! Bp. 1961. Kossuth Kiadó. 241 l. ILLÉS Béla Fegyvert s vitézt éneklek. (Regény). Bp. 1960, Szép­irod. Kiadó. 202 l. ILLLÉS Béla Honfoglalás. (Regény). Bp. 1964, Szépirod. Kiadó. 725 l. (Első kiadás: 1952—1954) Illés Béla a magyar szocialista realista regény egyik úttörője. Trilógiája 3 év történetét beszéli el: a voronyezsi ütközettől az ország felszabadulásának napjáig eltelt időt bonjta ki hatalmas történelmi kör­képben. Első része a Don-kanyarnál játszódik le, ahol a magyar harci egységek szovjet fogságba esnek. A má­sodik rész a foglyok öntudatra ébredéséről ad képet A harmadik, a főhős és társai hazatéréséről számol be. és arról, hogy ezek az emberek milyen mértékben válnak egy magújult élet harcosaivá, mány óhaja, hogy a magyar nép független, szabad legyen. 1963-ban nagysikerű, folytatásos tv-játék készült belőle. A kötet minden jelenetén átizzik a szovjet kor- 1LLYÉS Gyula Ebéd a kastélyban. Egy életregény fejezetei. Bp. 1962, Szépirod. Kiadó. 337 í. Illyés Gyula költő, epikus, szociológus, drámaíró, fordító, a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja. E kötetében a költő önmagáról, családjáról, sző­kébb szülőföldjéről megjelent emlékező jellegű prózá­ját gyűjti egybe. Címadó elbeszélése a vidék hajdani kegyelmes urával, a földjét, rangját vesztett gróffal és családjával történt 1947-es találkozásait örökíti meg nagy írói leleménnyel. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom