Hetikiadás, 1935. január-december

1935-01-08 / 1 [1521]

Újból megnyílt az osztrák piac a magyar bor előtt* Újévkor lépett életbe az uj magyar-csz '.rák: boregyezmény,amely al­kaliiBs: ... ' lesz arra,ho,; y ismét lehetővé teve az ^usztrióba irányuló magyar borkivitelt. A múlt év folyama? ez a kiviteli üzlet nagyin összezsu­gorodott, elsősorban azért,mert Ausztria saját szőlőtermelésének védelmére vámrkkal és más korlátozásokkal nehezítette meg a borbevitelt és c-sak e^yes különleges borfajták,különösen az olasz borok behozatalát tette lehetővé vámkedvezményekkel.koazes tárg alá sok után a nult év végén sikerült hasonló kedvezménye--.et biztositeri bizonyos mennyiségű magyar ber részére is .A Jövő szüretig 25.000 hektoliter magyar hordósból* te vitelére adett vámkedvezményt Ausztriai vámkedvezmény' érvényes bármely mafar borvidékről származó. 13-lfJ /u-os alkoholtartalommal biró borokra »s azonkívül bizonyos men.yisegü tckajehgyaliai borra,az alkoholtartalomra való aoi: intet nélkül.A beviteli engedélyeket az osztrák hatóságok állítják ki,de a mennyiség egyreszét a Magyar Külkereakeáüliui hivatal osztja szét. n A magyar gazda fizeti a lekisebb kamatterheket. Kállay kiklós íoldmivelósügyi miniszter az újév napján beszédet mon­dott a rációban és beszámolt arról,hogy a kDrmány az elmúlt két évben mit végzett a mapyar gazda erdekében és meg jelölte a közeljövőben megoldandó leg­fontosabb feladatokat.A kormány elsősorban arra törekedett, - mondatta a mi- / niszter - hogy biztosítsa a magyar mezőgazdasági termékek külföldi értékesítése Lzirányu munkásságónak eredménye a klkL;ejeskeúe.Lmi mérleg aktiv volta, a mivel kevés állam dicsekedhet Lurópában ós egyben ; •:>;. belső árakat értünk el. Amikor a világpiaci árak még mindig zunenrak maiunk a mezőrazeaea;i termei­vények árszínvonala £2 .j-al enclkooeU a mull évi árszínvonal fele. A gazda terheire! szólva a miniszter szükségesnek mondatta,hogy a kormány foglalkozzék a mazdékat terhelő adók rc 'sével• Törekedni kell arra is.hegy megakadályozzék az iparcikkek oknélküii árdrágítását.ijzen a terén a kormány máris jelentté ere c meny ékre i.ivat :« •: at ü:.. o^törtent a grzdaadós­eégok rendezése ís.A birtokot védetté tettÓK,. o-': " a ma t terhet evi millióról 90 millióra csökkentették és ezáltal biztosították,azt,hogy a magyar /?azda ma egész Lurónába a legkisebb iaematszázalékot fizeti. A közeljövő feladatai kőiül lemfoi.tosab'r folytatta a miniszter.az Uj magyar földbiríokpolitika megterenW-éa.e kormány el ^r.aolaK nam lényege az,hogy akár önkéntes fele jánlAs, akar ár-ibabccsatás.aKar mas körülmények u következtébe megmozdu? e:y darab T.a.-ar föld az m-;;e ne lehessen,mint első­sorban azé a magyar gazoké,aki ma a a-;ar -zen a aarab xO^oon aolgozni. Befejezésül a miniszter kifejezte hitét a^ magyar gazea sorsénak jobbrafor­Aultába. - -. Pamut helyett kender. A külföldi nyersanyagok kiszorítása több ország intéző köreit foglalkoztatja.így Olaszországba legutóbb érdekes.kísérleteket folytattak arr*.hogyan lehetne a pamutot kenderrel helyettesiteni.üZ. olaszországi idő járási viszonya ugyanis kedvezőek a •-naertermelesre.* m-csarak lecsapn­lása következtéten miníegy 850.000 hektár föleterület,áll renoelkezesre kenaertermelési célokra .A kísérlete* során azt a felacatet mellett taegol­dani,bogy a kender rostjait fonásra és szövésre aüa.o a-a >ba tegyek.oi-­Slt^lvín mechanikai és vegytani el járó st kidolgozni, a me^ a kemény,fára emlékeztető kenderrostok roviüidcn belül fener,|»ha,hajle­kony anyaggá változtathatók át,amely m-m; hascnlo a nyers pamuthoz.^nnek az eliáíásnak Witsépévei,tehát sikerült a lomderrostofc tulajdonságéit a pamSyhofhaLn^ !g ^ÖL^S^tfSSS ladná a pamut -rát.Ennek az eljárásnak segifcgevel próbálna meg az olasz gaSLágfélet csökkenteni és ha lehet jdszorltem a neműtbehozatalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom