Házi Tájékoztató, 1943. augusztus/1

1943-08-02 [1979]

Die &age auf Siailien Ton Stockholm aus gesehen B D/7 O. Stockholm, 2. August AlTI/ jfie aus oizilien gémeidet wird, naben die 1 Alliiertan die neae Terteidigungainie ier Achee noch immer nioht an allén punkten erreioat, Bea onders von der NordkUste wérden keine bedeutendt fiapfe gémeidet. *n der mittleren front habén jedooh die AiUsftea ihren Jfruck erhöht, wie den Beriohten, die hier^ aus Berlin eingentoffen sind, zu entnehmen iát. Der Schwerpunkt der Hmpfe/' >1 15 asr *egend von "egalbuto zu sein, Diese Sshlussel­Vsoheint stelimig wird von den 'iruppen des amerikanischen Generaí^lPaiton ttark bedr&ngt. Eie Amerikaner setzen elles darán, um diese Hart verteidigte íHellung zu erobem und damit eine nresone zwisohen den zwai FÍUgeln der Aohsenfront zu schlagen, Pattons Stosstruppen werdan in diesen KfLmpfen von den íanheiten der. 0> tírsee unterst ltzt, Die britische ílotte spielt noch immer élne grossen lolle in dan Blmpfen, indem sie die öachscwbwege der Achse unter Feuer hslt, • A Corriore dalia Sara lállaj Hikl^s. minis*telelnek bessafcoló járói. Kii Bk/Co 6 KD Róma augusztus 2./Magyar Távirati Irofl a/ A Corriere aelfc. Sera vasárnapi száma budapesti ta vifmtot közöl.melj szerint Kállay Miklós min az te; elnök csu­tJrtöSn a MaXr Siet Pártja előtt'beszámolt a külpolitikai hely­zetről. 4 beszámoló tartalmáról a lap semmit, sem ir, • # « • • •. . , A tíorrlora oella Nora ezután közli a'magyar lapoknak íz olaszországi eseményekbe adott sait^vis^nangját.i^lönösen kiemelve a Posiar Lloyd idevo­natkozó cikkét, é Antal István miniszter debreceni beszéde az olasz lapokban. Ktt Bk/Oo 6 Os R ó m a ,011^ sztus 3,/Magyar Távirati Iroda/ ' A Piccolo és a Lavoro Italiano isrerteti ántrl Ist­ván propa^andammniszternok a debreceni nyári egyetemen mor.dott \ mognyitó beszédét. A Piccolo a tíílföldi sajtó visszhangról. , , Ka Bk/Co 6 Cs Róma ,au iiszrus 3./&agyar Távirati Iroda/ A Piccolo közli az olaszországi ssemeiwek török ^ japán, ós argentin sajtóvisszhangját, JjJ^ ......

Next

/
Oldalképek
Tartalom