Házi Tájékoztató, 1943. augusztus/1

1943-08-02 [1979]

Német csapaterősítések Szicíliában, Qf Bk/?7 Cs London, tm* ;sztus 2. /Reuter/ Az algiri rááií hétfőn délután közölte, hogy ujabb német erősítések érkeztek Szieiliibe. /I.ITI/ — • "* A Ploesti elleni légi támadás fÍratlan volt. <4f Bk/P7 Cs K E i r 4, augusztus 2, /Reuter/ George Crawley, a Reuter-iroda keiről tudósítója je­lenti, hogy a ploestii kőolejf mondták el-eu intézett nagy támadás fo­lysaán egyetlen bombázdkötelek aaga 38 tengelyrepülőgépet; 15tt le. Amikor a Liberator-gépek visszatértek támasz ontjukra 4s üeent tábor­nok,a 9, bombázdalr-fculot paranesnoks kiszállt az egyik gépből, Brereton tábornok,a 9. afrikai légi hadser* g parancsnoka fogadta. Compton ezre­das, aki szintén répztvttt a támadásban, ezt mondta: Megleptük őket", ATI/ A szövetségesek üzenete a krétaiakhoz. Qf Bk/?7 Cs London, augusztus 2. /Heuter/ . Az angol ridiUírsaság több mint harmincszor ismétel* te meg a középkaleti foparsncsnoknak a krétaiakhoz intézett üzenetét, melyben figyalm ezt ette őket, hogy ne lázadjanak fal mindaddig, amíg a ssövetségeseK ki nem kötnek a szigeten. íz üzenetet először a kaiyoi pádi^leadíállo.:ás közvetítette. Az üzenet szerint a németek le akarják fegyverezni és be akarják bortönözni az olaszokat, az üzenet a továbbiakban ezeket znondja: Ha az olaszok ellenállnak, ne akadályozzátok őket. Ok nem bántanak benneteket, foost a német az^ igézi ellenség, wk akarják megszállva tartan^ krétát és meghosszabbi­tani szenvedés tekét. CaaK akkor kezdődik a ti szerepetek, na ennek a pillanata elérkezik, Várjatok, amíg erre jelt adunk, ATI/ A Nápoly elleni támadás a kiméieti idő végét jelenti. Qf Bk/P7 Cs Algír, augusztus 2, /Reuter/ . , Daein Brown, a Reuter-iroda különtud isi. tő js jaenti az dazakafrikai főhadi az ál lésről, hogy a vasárnap Nápoly ellen intézett pusztíts* erejű támadás azt jelenti, hogy újra megindult a szövetsége­sek támadása az olasz félsziget ellen, amelyről Eisenhewer tábornoa szombaton rádiéüzenetében értesitette az olasz népet. A Nápoly és C?padochino ellen végrehajtott támadás egész ideje alatt a repülőeró­dök alig 3o tengelygépet í*5ttak és közülük nyolcat lelőttek, ATI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom