XXIII.215.a.1 / 34. kötet XV. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.06.06. Jelentés a VB munkájáról

építését hátráltatta hazánkban. Dolgozó tömegeink ma már mind tisztábban ismerik I 1 fel, hogy a Párt, a kormány mögött a helyük a e- zért szinte napról-napra növekszik bizalma a kor­| mányban és társadalmunk hivatott vezető erejében a Magyar Szocialista Munkáspártban. Kerületünkben a tanács vonalon elért eredményeket ! is legfőképpen tömegkapcsol atsink erősségének, ta­• 1 - nácstagjainknak és lakóblzottságalnknak köszönhet­jük. Amikor felocsúdtunk az ellenforradalom okozta bor­zalmakból,, első dolgunk volt megkeresni és újra felvenni az összeköttetést tanácstagjainkkal és lakóbizottságainkkal. Még folyt a harc a MÁV-tele- pen és a Felszabadulás utján, amikor falkértük ő- ket: s ervezzék meg a házak őrzését, hogy id tgan elemek ne tudjanak beférkezni a házakba, A legnehezebb időben, amikor a lakosság kereske- dalmi boltjaink árucikkeit már felvásárolta és az árubeszerzés és szállítás sok nehézségbe ütközött, a behozott áruolkkek elosztásánál több tanácstagun! ■5“ /»- 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom