XXIII.214.a.2 / 12. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.05. Épületkárok helyreállítási munkái; egészségügyi helyzet

137/1955* VB.a/ A VB. felkéri a kerület építkezéseiken résztvevő trösztök és egyék vállalatok vese tőit, jelentsék be, hol történt szándékos rongálódás, k/ Utasítja a szakálysértési előadót, hogy a beérke­ző jelentések alapján a kár megtérítése érdekéken tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: a vállalatok felkérésére dec.l5« Felelős:“Hagy Gyula épit.oszt.vez. _ határidő: a bejelentések beérkezésének megfelelően folyamatos. felelős: 'a bejelentések feldolgozásáért Béé Irén szabálysértési előadó* 138/1996. VB. A VB. hozzájárul ahhoz, hogy a Róna-utcai uj lakó­telep építkezésénél az ez évre beütemezett és az^IM. , -lÍÍ'ioí 43-as Apitőipari Tröszt által elkészülő lakásokból ^ ^r a 9-es épülettömbben épülő 16 lakásból, a tröszt ál— tál közölt adatok szerint 13 lakást a lakásügyi osz- * 1*.tály azoknak a dolgozóknak utalja ki, akik ennek fel- s^A íUv . építésével foglalkoznál-:. • i Határidő: a lakások elkészülésének ide^e. _ ^ _ felelősr~a lakásügyi oszt.vezetője Márkus. Maria. 4 napirend 3./ tárgya: A kerület szociális helyzete. -----------------------------B15ad(5; dr.Kovács István e.ü.oszt.vez. M eghívottak^ Mihucz Istvónné szoc.pol.csop.vezető Várkonyi Györgyné e.ü. á.k.titkára. Dr.Kovács István A Szakrendelő Intézet helyzetével kapcsolatosan: az épületet a Ta­nács egészségügyi osztálya a kér. Pártbizottóagtol# megkapja, oe is költöztek 4 szakrendelő kivételével. Bem lemet_átvinni azokat,^me­lyeknek az alapfeltételei még nincsenek biztosítva. ^uroKracia mert terv nincs, nem lét hozzá a Szerelő Vállalat. Out már_mukodm a szakrendelés. Kérése a Végrehajtóbizottsaghoz, hogy részükre ez még nincs kiutalva, nem rendelkeznek papírral. Tóth_László Ma megnézte a vöröskereszt központját és a kiosztó helyet. Kb. 10 ember volt as irodában a Thököly ut ?0.sz.a.,akik várták a vezető­séget, de 9 órakor sehol senki sem volt, holct 0 ; 8 orakor -ez e- Ugyanakkor nem törődnek kellőképen úgy a dolgokkal, hogy ^looan jobb összeköttetésük legyen a Vöröskeresztnek a bozpon20 tt'elége-^ is tudnak mást kérni mint babot es burgonyát. A nép detlen hangulat uralkodik ott közöttük. Kérik, ríek Sg^n­vet, stb. is. Csal: babot, burgonyát es zoldsegxelet kérnék, ugym­akkor a belső kerületek jobban el vaxinak latva. szervezet VQZe- Javasolja: vizsgálják'felül az itteni Vorosk^esst szervezet ve tőinek munkáját és a Központi Vöröskereszt vezetose^enek g ^ jak, hogy váltsák le és tegyenek megbízható egyéneket oda.a.ik -iem spekulálnak. Az ő aktívájukból küldjenek valakit xae. ./ • _7_ - v/r­_______________________ M

Next

/
Oldalképek
Tartalom