XXIII.212.a.2 / 17. kötet XII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.02.01. Beszámoló a két VB-ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a VB határozatainak végrehajtásáról. Beszámoló a "Tiszta Budapestért" mozgalom munkájáról

b 4 lalkozzon ezzel az IKV. mert ők, mert a Rendőrség ettől nem te­kinthet el. p-' -' . ’ ■ > - ■ " ‘ Törzsök István: Csak úgy lehet a tisztaság vonalán eredményeket elérni, na a Rendőrség erélyseboen nyúl ehhez akárdéehez. az üdülési iB; az októberi események után nagy erőfeszítéseket tett, hogy 1. a lo-ee és a 12-es körzetben a szemetet elássák. Személyesen beszélgettek a házfelügyelőkkel és alakóbízottságok- kai és megszervezték emsémét elósésát. Aa IKV felé az a kérése és javaslata, hogy a házfelügyelők kap­janak kellő mennyiségű tisztításéért, hogy a házakat kivül és } * belül takarítani tudják. Nyári Béla: Többen felvetették a h zakón belüli szemét kér­dését, javasolja, hogy a Lakdbizottsági Híradón korésztül ad­junk felhívást, hegy közös erővel rendezzék, különös tekintet­tel a hátsóléposők és egyéb mellékhelyiségek tisztántartására. A háffelttgyelök sorsában sürgős intézkedés kell, egyrészt ki­öregedtek, és sec ők, eem & segédh-zgelügyelők nem takarítanak. Igaz az, hogy a Rendőrség közreműködik a tisztaság kérdésében és segit, ahol csak tud. A Kendőrtsitzképző iskolán azonban bér belülről tisztaság van, a jfárda nincs takar!trva. Ez példamutató kellene, hogy legyen. dr. Gyürki Tibor; a ^Tiszta Budapestért" bizottság eddig jő munkát végzett, mert a két utolsó elbírálásnál az első dijat nyerte el, alőbb pedig a másodikat. Egyik probléma, jemivel nem tudnak megbirkózni, a szemétgyűjtő- tartályok beszerzése. A másik, a házfelügyelők és segédházfe­lügyelők cs.^ ély díjazása, sajnos főleg csak ősökként munkaké­pességűek vállalj k, azok pedig nem tudnak megbirkózni a fela­dattal. azután már szívesen elmennének, de lakást kérnek he­lyette, amire nincs megoldás. A propagandamunka mindig szélekörü volt, ae komoly eredmények csak úgy lesznek, ha az utcai szemetelöket is büntetik. Van bőven szemétgyűjtő as utcákon, de nem használják azokat. Véleménye szerint a járdafakaritás főleg ott a leghilnyosabb, ahol az IKV kezelésében vannak a házak. az osztály tervibe vette, hogy a Lakóbizottsági Híradóban foglalkozik a tiszta­ság kérdésével. Lombos Mihályt /összefoglalja a hozzászólásodat/. & "Tiszta Bu­dapestért'1" mozgalom két csoportra osztható;1./ a társadalmi szer­vezés, amelyet a hatos .gi adminisztratív intézkedések segítenek, ae megoldani nem tudják a kérdést. 2*/ a nevelé3 kérdése. Fwntos most tégyalni er <Ő1 a kérdésről, hogy az egészségügyi osztály éa a Bizottság fel tudjon készülni tavaszra. Annak érde­kében, nehogy tavaszra ragályos veszély törjön ki, jól fel kell készülni, és az egészségügyi osztálynak, valamint az egészség- ügyi ÁB.-nak komoly felderítő munkát kell végeznie, a szennye­zett góouk felkutatásában. Visszaesés van a tisztaságban mind alác óhazákban, mind a fila- szinhízaklMBIt ® tőmegazorakozóhelyeken, s* italboltokban. Erre jobban figyelemmel kell lennie az egészségügyi osztálynak. Csak akkor tudunk a betegségek ellem küzdeni és a "Tiszta Budapestét# mozgalomban eredményeket ulérni, ha a fertőző gócokat felszá­ntó Íjuk. Az üres telkek kérdésében van szabály, * müBzakí osztály a tolek- tulajdonosi'oat már felkutatta, a másik kérdés az, hogy az I&V.- nak komolyan kézbe kell vennie a házak belső takarításat és a járdák tisztántartását. A gépesítés sokat javíthat, de nem old meg mindent. A nagyobb- 7 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom