XXIII.212.a.2 / 17. kötet XII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.02.01. Beszámoló a két VB-ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a VB határozatainak végrehajtásáról. Beszámoló a "Tiszta Budapestért" mozgalom munkájáról

■ _ - b 5 forgalmú helyeken órák alatt újból piszok van, tok t itt kell rámutatni, ho^y a tisztaság megtartása nevelés kérdése. He® jó helyen vannak a szemétgyűjtő edények, a falakon vannak és kicsi az űrtartalmuk, a baráti országokban ezek a járd* szélén van­nak elhelyezve, liosakváben pl. hatalmas edényekben betétes sze- sétgyüjtŐk vannak és a lakosság megszokta annak használatét. A patkányirtás is a tisztaság kérdéséhez tartzík, de a betegsé­gek leküzdésében ia fontos szerepe van. Eddig nem tudtunk ebben kellő eredményeket elérni. Ez szervezési feladatot jelent és egyszerre kell megoldani egész Budapest területén a Ide óbizott- aagok, tanácstagok és az érdekelt ÁB.-k bevonásával* > " A tisztítószerek hiánya lazaságokra vezet* Nem kötelezhetjük a 1 házfelügyelőket a tisztaságra ezek hiány:.bán, mag kell tehát oldani, hogy ilyen kifogás ne lehessen. Helyes elosztást kell alkalmazni, mert Így ha a nevelés nem használ, nem lehet admi­nisztratív eszközöket alkalmazni. Régebben a rendőrségtől job­ban féltek, - nem ez a fontos, - de helyes ha tudják, hogy a kötelességük megszegését szigorúan veszik. Az itt elhangzottakat figyeleabevéve dolgozzon tovább a kerüle­ti "Tiszta Budapestirt" bízottéig. Határozat: ll/3ö/i957Aá. A VB. utasítja a "Tiszte Budapestért" bizottság vezetőjét d*% Györki Tibort, hogy a bizottság tagjait fogja össze és készüljenek fel az itt elhangzottak alapján a tavaszi munkákra, /ásó­mét elhord ás, patkányirtás stb./ Készítsenek részletes tervet a feladatok elvégzésére. A feladatok elvégzésére vonják be a lakőbiaott- sógokat és a Népa ^velési osztályt a propaganda­munkába. /egyhangú/ Felelős: ár. Gyiirki íibor Határidői február 2e. I Napirend 4*/ tárgyai Bejelentések. a./ Nyíri Béla: Egy régi VB. határosat alapján minden negyedévben t jé'koztatni kell a pénzügyi terv végrehajtásáról a Vö.-t* Az 1956 IV. negyedévi tervet loo^-ban teljesítették é® a III* helyen végeztek, á F. f. megdicsérte az osztályt, kevés olyan kerületet tál ltak, ahol a könyvek rendben voltak. Egy fájó pontja van a pénzügyi osztálynak, amelyre későbbi i­dóben szeretne viaszát írni a VB. előtt, mégpedig az, hogy az osztályról kb. lo^-körül mozog a racionalizáltak száma. A zárszámadással a VB. munkatérve szerint, február hó 15.-én kellene beszámolni, ez nehezen lenne megoldható, ezért kéri a VB.-t, hogy 2 heti haladékot adjon és helyette más anyagot tár­gyeljon ebben az időpontban. Határozat; 11/39/1957/ViJ. k VB. a pénzügyi osztály vezetője indokolt kéré­sére, a z 'rsaáaad sról szőlő beszámolót nem febr. 15.-én, hanem 2 héttel később fsgfa tárgyalni. A Titkárság gondoskodjon a febr.15.-i VB. ülés­re más időszerű anyag tárgyalásiról, /egyhangú/ AT?- 8 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom