XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

m £ de addig amis a vb. erélyesen fel nem lépett, addig laza­ság volt. Utánna 1 és fél hónap alatt a községfejlesztési hozzájárulás 5o $>-át szedték be. Á községfejlesztési hozzájárulás az adókörülményeknek meg­felelően kifizetődben javult. Javasolja, hogy a községfejlesztési terv teljesítésében jó munkát végzett dolgozókat, személy és név szerint is di­csérjék meg. Itt gondol Csák Istvánra a tervosoport veze­tőjére, a műszaki, egészségügyi, népművelési és a H.I. dolgozói, és a pénzügyi osztály illetékes dolgozóira. Voltak hibák is: a bevételek kérdését az elkövetkező idő­ben ütemesebben kell biztosítani, A másik hiba, hogy megsza­porodott a magánkisiparosokkal való dolgoztatás, foglal­koztatás. Javasolja a vb. ülés utasitsa a vb. elnökségét, hogy az apparátuson belül csökkentsék a magán-kisiparosokkal való munkát. 1957 év során a műszaki átvétel kérdése tekintetében komoly hibák voltak, ennek komolyan érvényt kell szereznünk, és szervezeti megoldást kell keresnünk. Pl: a Szlávy úti ne­velőotthon előtti járda nem lett megcsinálva. Az 1957. évi tervteijesités során nem jelentkezett erőteljesen igénybe­vétel a fővárosi tanácstagok és a képviselőkön keresztül. Javasolja, kérje fel a vb, azokat az állandóbizottságokat, akik még nem tárgyalták a községfejlesztési terv értéke­lését, úgy tárgyalják meg‘és arról a vb.-ot értesítsék. Bejelenti, hogy a következő tanácsülést nem ebben a hónap­ban, hanem március hónapban kivánják megtartani, és ott szintén tárgyalva lesz a mai anyag. • • Határozat: 22/1958. A vb. dicséretben részesíti Csák István tervcsoport vezetőt, továbbá a Népművelési, oktatási, egészségügyi, műszakig pénzügyi és a Házkezelési Igazgatóság illetékes dolgozóit a községfejlesztési terv végrehajtása során végzett jó munkájukért. 23/1958. A vb.^felkéri az áb. elnök elvtársakat tárgyalják meg a községfejlesztési tervet és a tárgyalás eredményéről a vb.-ot értesítsék. Felelős: áb. elnökök. EaTaH'do: 1958. III. 12. Az 1958.-évi kerületfejlesztési tervezet. Előadó: Csák István. — < Tánczi István: * ____ . . — " Egy-két dolog közlését fontosnak tartja. Az 1958-as kerület­fejlesztési terv keretszáma fiktiv irányszám. A másik do- Iop' a községfejlesztési terv Összeállítására vonatkozó utasitás még nem áll rendelkezésre. A vb. ülés tárgyalása után tehát még nem hozhatjuk nyilvánosságra az 1958. évi kerületfejlesztési tervet. Miért hotuk mégis napirendre?_ • ÍS&i'íPSSi fi8ü4SSnSSlÉ.i8fik1“- 5 ­1>0

Next

/
Oldalképek
Tartalom