XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

Igaz, hogy a Házkezelési igazgatóság jő munkát végez. Vé­leménye szerint többet kellene ezzel a kérdéssel foglal­kozni, nem tudja, hogy lehet valamit úgy otthagyni, mint a Pataki Kulturotthont. Vagy pl: a Harmat u. 12. sz. alatti házat szürke festékkel festették le. üem lehetett volna, valamivel élénkebb szint adni, nem'hiszi, hogy nagyobb összeg- külombözet volna. A jelentés beszél arról, hogy kevesebb a Házkezeloség felé küldött panasz. Felveti, hogy a Eázke- zélőség sok helyen ad tűzhelyet ahol már van, igy sokan eladják a régit, kéri jobban nézzék'meg, hogy kinek adnak • tűzhelyet. Simon Hajós: "Szénás elvtárs elmondta, hog;^ napirendi anyag nem mutatja, hogy a népművelési osztály részére befektetett összeg mennyi­re térül meg. Szeretne néhány^számadatot'felhozni: 1956- ban, amikor a Pataki'kultúrotthon a Csajkovszkij Park­ban volt elhelyezve, működése nem volt biztosítva. Miután átköltözött a -^üzér utca 13-ba, 1957-ben látogatottabb lett. 1957- ben lo5.oeo fő látogatta meg a Kulturotthónt,, Tartal­mi munkája is megjavult. Jelenleg színjátszó, ének, balett, tanfolyam, működik, van egy rajkózenekaruk, képzőművészeti szakkör, bélyeggyűjtő szakkör, és galambász szakkör, né­met és angol tanfolyam is működik. Puszii István: A jelentést jónak tartja. * pénzgazdálkodással volt sok gondjuk 1957. elején. Tanácsi érdekeltségnél volt eltolódás. Keméli, hogy a most megjelenő rendelet ebbén sokat fog se­gíteni, és az állami‘fegyelem terén nagy "lépést tesz. Ha ez meglesz, sokkal kiegyenlítettebb lesz a pénzellátás. A Vegyesipari Vállalatot nem akarja védeni, de el kell is­merni, hogy igen sokszor nehéz helyzetben van, a lakók nem ismerik el építési vállalatnak. Csák 1stván: A feltett kérdésekre a választ megadta; Táncai István: ; Az 1957-es esztendő nehéz volt, áz ellenforradalom után na­gyon sok rom maradt, ablaknélkuli lakások voltak. Ennek ellenére mégis a kerületfejlesztési tervet eredményesnek mondhatjuk, , Elsősorban'az uj illami Aruház létesítésével a lakpsság ré­gi kérését valósítottuk meg. Sikerült rendezni az ^lessar- kot. Tudják azt a vb.-tag elvtársak, hogy 1957-ben komoly oroblémaként vetődött fel, az Üllői-uti ülj lakások építése folytatódik-e? eredményes volt a kerületfejlesztési munka, mivel 99,6 ji-ra tudtuk teljesíteni a tervet. A Házkezelési Igazgatóság átszervezése keretében a Házkezelési Bizott­ságod jóváhagyásával bonyolítják le a beruházásokat. A Ká­polna úti iskolát javitják, ami az általános iskolai szín­vonalunkat fogja emelni. Átadtuk a, forgalomnak a Kőbányai aluljárót is. A Maglódi-uti öröklakások 8o lakásával, át­költöztetésével kb. loo család problémáját tudtuk megoldani. Tehát az 1957-es esztendő eredményes esztendő volt. A községfejlesztési tervünkkel kapcsolatban komoly nezéz- ségekkel küzdöttünk. Bevételek tekintetében le kell szögez­ni, hogy a bevételek nem egyenletes átutalása következtében komoly nehézségek adódtak. A költségvetési hozzájárulás beszedésénél a helyzet az volt, igaz, hogy 4 beszedő van,- 4 5?

Next

/
Oldalképek
Tartalom