XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

Mr r J* követkesőképpe^íeljesitettük:1 tervUnket készleteiben tekintve a. 4 ' l»/_ Kozségfejlesztési Alap. Bevételek: m ~ ~—----- ' fferv» Tény; $ itiniesfvaualatofterven felü- 4o6r597 *^7 loo'.o • 2. illami vállalatok községfej- 13o.'°00 13o.ooo loo’.o ' Vesztési hozza j árulása 82o'ann qo„, ... 3; Adápremuim dologi része* °2o.ooo loo'.o 4. Költségvetési bfvétlu elo'irany- V00 loo;°°°. ' l»o.o ' zaion felüli többletbevétel 2o.ooo zn7 tr/i 5*. Beruházási megtakaritások _ ^o7*68o. 154o.o 6* lakosság községfejlesztési hoz- . zaj árulása ___ 7 . Társadalmi munkával elérhető 3oo*ooo 372.169 124.o ' megtakaricások . 8* Egyéb bevételek a nnrt ,/rQÍ- - ~ ' ' ______________ 4.000 36.186 9o6.o. a./ A községfejlesztési alapot ille- - , to bevetelek összesen;/0-8/ l,78o.597 2,172.632 1218 9. / Tervezett társadalmi munka értéké ’ 10, / A tervezett‘társadalmi munkák-­rabiztositott saját/helyi anyag éstáke. __ • ~ ' ‘ * ....... * " —1 — | [ ^ _ ____ b */ Társadalmi munka és anyag ér­. teke összesen/9-lo/ - _ o./ Az alap bevételei -és természe-t­beni hozzájárulás együtt * , /a+b/ 1,780.597. 2,172.632 l2i'8 « v" r • « * $ .■ ' J t I *• »

Next

/
Oldalképek
Tartalom