XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.06.15. Jelentés az Építési és Közlekedési Osztály munkájáról; Tanácstagi lemondások

áb.-titkárát megkérdezése nélkül elvitték az áb-ból. Hruoka elv társ igen aktiv tagja volt az áb-nak és nagyon jo munkát végzett, azonban helyes lett volna, ha az áb-elnokét is megkérdezték vol­na,mert Hrudka elvtárs személyét pótolni tudta volna, Az elmúlt napokban a titkárságtól egy levelet kapott, amelyben azt kérték, válasszon áb-titkárt. Jelenleg 6 fŐDŐl áll az áo. és az is ritka eset, hogy mindannyian megjelennek. Első és legsulyosaDD baj, hogy nem áll rendelkezésre olyan tagság, akikkel jó munkát lehet; végezni. Legfontosabb feladat az lenne, hogy egy életképes áu—ot válasszunk. Ehhez kéri a VB segítségét. Véleménye szerint; az osztállyal nem rossz a kapcsolat, hanem az áb-gal van baj és most olyan személyekkel kell kiegészíteni az áb.-ot, akik nemcsak rend­szeresen résztvesznek az áo-ülésein, hanem foglalkoznak is a prob­lémákkal. Foglalkozik még a kerület vizel látásával. Tudomása van arról, hogy a Harmat-utcai házak mellett most egy víztároló meden­cét fognak épiteni. Véleménye szerint ezzel sem fog megoldódni a kérdés, mert a viz igen hosszú utón-te resztül jón a házakhoz és ez nagy nyomásveszteséget jelent. Kérése a VB-tol, hogy a vízcsőháló­zat kérdését próbálja megoldani. Asztalos Gyula: Előadja, hogy azok a problémák, amelyeket; Major elv társ elmondott, nemcsak az épitési áo.-nál jelentkeznek, hanem a többi áo.-nál is. Az ellenforradalmi események után az áo.-ok munkája visszaesett;. Ezért a VB olyan előterjesztést tesz majd a tanácsülés elé, hogy a megválasztott áo.-ok munkáját vizsgálja felül és a vizsgálat ered- , menyét terjessze a következő tanácsülés elé. Az egyik legnagyobo áo. az épitési áb. volt, mely 9 főből állt. Egyetért azzal, hogy a Vii nem beszélte meg Major elvtárssal Hrudka elvtárs elhozását az áü.-ból. Nehéz most az áb.-okat kiépiteni. Jelenleg 3o tanácstagi körzetünk üres, nem tudjuk most az áo.-okat feltölteni, azonban szeptemoer-októoer hónapokban megtörténnek a részleges tanácstagi választások, utána feltétlenül intézkedünk az áb.—ok megerősité— séről. Jelen pillanatban van egy tanácstag elvtárs, névszerint Bafíia Tivadar, aki felajánlotta, hogy szivesen résztvesz az épi­tési áo, munkájáuan. Micsei dános: /uőv .'Tanács Épitési Osztályáról/ .... Az épitési engedélyekkel kapcsolatban jobban kell törekedni a ren­deletek betartatására. Javasolja, hogy többet kellene kijárni az üzemekbe, szoros kapcsolatot teremteni az üzemi főmérnökökkel, mert igy előiordul, hogy tűzrendésze ti, vagy építészeti szempontból rossz helyre telepítenek üzemeket. A rendőrséget is jobban igénybe kell venni. A házhelyjuttatások megszűntek. Erre szükség volt, mert nem volt; térülőt* amit fel lehetett volna parcellázni* és ez a juttatás ingyenes volt. Aki nem épített az előirt időn oelul, attól vissza kellvenni a telket. A bányánál, ahol,mar történt néhány szerencsétlenség, javasolja kerítés'készítéset, illetve az ioaxi vásár kerítésének megvételét. Az au-munkajavai kapcsolatban szeretné, ha mielőbb egy még aktívabb áb lenne. Korsós Istvánt /Fov.X.ker.fatrozo Vállalat/ ^■_ v,-------------Seriőzo elvtárs beszámolójával altalaban egyetértek. Vállalatunk V b tíz tiz és fél millió Ft értékű munkára képes, szezonmunkánk le'vS kö^e, de mi lest a télen? És mi lesz 1958-ban? Meg tudatk-e tartani összeszokott munkásgárdánkat? Segítséget kenunk az Wb8-as program keretmegállapitasanal es kidolgozásánál. Lakóépülete., . sztélére is kérünk megbízást. Ami a szaki elusyelet et lile ti ^amr felügyeleti szervünk az Épitesugyi Minisztérium, y Trazga­u lr -nai. fPonárq illetve a Fővárosi Tanacs Építési igazga pedig a kerületi Tanacs, Iliéivé a r , felügyeleti szerv, tósága. A Tanács Építészeti 0útkapcsolat, de az osztály be­vezetőjével és helyettesevei jo a kapcsoiau,- 4 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom