XXIII.210.a.1 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.09.10. Jelentés a végrehajtó bizottság kéthónapos munkájáról; A kerület oktatási helyzete

1 '» - 5 ­M^d a pedagógusok tiszteletéről beszél. JSSSSS: h°S:y 3 tanácstagi Pótválasztásoknál pedagógusokat is Összegezve: Ki kell, hogy alakuljon egy bizalmi légkör ameivoon LduslfoT j 1 érzik maeukat é3 3zí"esen SíelS « t«S£ Sütő Andrásnét Javasolja, hogy óvodáinkat bővitsük, ha lehet, mert igen nehéz susszal Bjallitmi az apróságokat egyik óvodából a másikba a^d sr^°l beszél, hogy sok szülő nem is tudja értékelni hoerv a pedagógusnak mennyi sok gondja, problémája van a gyerekkel génben?"1 ^ neVeléS miaít van aztán sok ki^yerelfide­éríon/Sf®k®S eÍZtá5s^l,beszél, aki körzetében volt igazgató a lea'inhhflt- ? Y®tte ^el Póttagnak és 1953.-ig mig ott volt, csak a leg^oboat tudja róla mondani, aki mint igazgató rerdp-f- <=>-r kolosöt teremtett az iskolában. Hassuk odf? JSeleiő íéaz­gatok kerüljenek az iskolák élére. ^gxexeio igaz­Tóth Jánosné: l77~kz a kérése, hogy arra a napirendre hivják meg a pedagógusokat­az oktatásról szól, ne sokkal előbb, míg egfmlfík nap?-’ rendre. Hiszen sok a dolgulc. 2./ Az iskolák tisztasága nem kielégitő. Vöröskereszt-elsősegélv­vo 11^aSt-a1 ^0^^ e^j 1 01 aD311 * de mondhatni, szemétdomb h?-hlaa kei?m a sok. eldobott és összetépett papirostól. Ebben Slbi L1S’ ha n!m takar itatja össze a gyerekekkel pi. az utolso oran a szemetet. 3#/ kfSs2!ÍfSÍ deszál?olója< következik a hét végén, szeretné meg­kérdezni a Pongrácz-uti iskola ügyét. Rózsa József: hoCTkoktóbÍrmMK?cne,“i 3 t?gí^gejerben folyik. Ez abból adódik, Október előtt valamiiele törvény létezett, hogyha a pedae-ó­Sörbe szemmel nézi a gyereket, a szülő panaszt tehet,~vagyha Oktatási0ioÍn?SkaT:fi:'ta1®nn:L’ f r9ndőrség a szülőt megbüntette. Vé^iií airó? hLín1 adnii a pedagógusoknak, akkor jobb lesz a munka! lífA ^íoT'^?aSelÍ"^g4.k2"1-!zuntetni» h0S3 a kerekek 8o %-a az utcán nevelődjek, többet törődjenek a szülők a gyerekekkel. dr.Kemenes István: •SZ®ríí1® felvetni: a pedagógusoknak elsőrendű feladatuk, teljesertekü embert nevelni a gyerekekből. régebben úgy határozták meg, hogy tani tó. De a szülő nemtanit-e; A szülő is tanít a példamutatásával. És kettősség van az intézet es a szülői ház között. Az SZMK-nek jobban kell tálo- fa^a ^ovoben a nevelők munkáját. Az ifjúság irodalommal való ellátását is ^okoznunk kell. A SZMK munkáját illetően csak annyit, S2efv nem Yolt a kapitalizmusban, nincsenek hagyományai, módszerei, azokat nekünk kell kialakítanunk. Ezután a gazdasági problémákról szól. Bár főkérdés a nevelés kér- aílIl0Z, tárgyi berendezés is szükséges. Vegyünk egy eszter­gályost. Van gepe, de nincs vidia-kése. Hogyan fog az dolgozni? A tanító is esztergályos - de nemesebb értelemben. Meg kell ad­T^SÍaT1111^?- segítséget a pedagógusok jó munkájához. Legteljeseou elismerés illeti őket. Kösönet gigászi munkájukért. Kádár Lajos igazgató; i A Pataki-téri leányiskola problémáját veti fel. 25o tanuló lett odatelepitve az Uttörőházból, mivel azt az Uttörőközpont vissza­verte. Itt van a technikunj, a gimnázium, az épület túlzsúfolt. M

Next

/
Oldalképek
Tartalom