1985. december 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

152

I i- lo ­A javaslat indokolása: Az építkezés soráp az új lakótelepi - a Gazdagréti út­nak elnevezni javasolt - gyűjtőút a Budaörsi úttól a Törökbálinti útig biztosítja a lakótelep mindkét ol­dalról történő fő megközelítési lehetőségét. Indokolt tehát ezt az utat - amely műszakilag is folyamatosan halad - az elnevezés szempontjából is egy útvonalnak tekinteni, ezért javasolják a XI.ker.Méhkas utca el­nevezést XI.ker.Gazdagréti útra változtatni. J/ A Xl.ker. Nagyszeben útnak a lakóteleptől a Xl.ker. Törökbálinti útig húzódó része nevét XI.ker.Gazdagréti útra. ^ A javaslat indokolása: A Budaörsi úttól a Törökbálinti útig húzódó jelenlegi Nagyszeben út lerövidül oly módon, hogy a Budaörsi úttól a lakótelepig húzódó első szakasza változatlan marad, a korábbiakban a lakótelep helyén húzódó része teljesen megszűnt. A felső része,amely a lakóteleptől a Törökbálinti útig húzódik, az újonnan kialakított Gazdagréti út szerves folytatása, ezért a szakasz el­nevezését javasolják XI .ker.Nagyszeben útról Xl.ker. Gazdagréti útra változtatni. Tekintettel arra, hogy ez az útvonal a lakótelep fő­út ja, indokolt a lakótelepre alkalmazott közhasználatú közterületi elnevezést itt is alkalmazni. k/ a XI.kerület Radóc utca nevét XI. ker .Gurgolya utcára. A javaslat indokolása: Egy közérdekű javaslatban indítványozták a Xl.ker. Ratkócz utca vagy a XI.ker.Radóc utca nevének megvál­toztatását, mert sokszor összetévesztik a párhuzamosan futó utcákat, gyakori a postai küldemények elcserólóse is. Mindkét utca Sa9adon található, ahol jellemző a növényről (gyürnölcsÁől)törtónő utcaelnevezés. A sashegyi flórának van két nevezetes növénye, amely csak Magyarországon lelhető fel, ezek közül az egyik a magyar gurgolya. Szerény megjelenésű, sarlós levelű, ernyőe virágú igény­telen növény, a kerti kaporhoz hasonlít. i filil I ASL [jfe; * V » . . * - Ép j _ -re re 0_.

Next

/
Oldalképek
Tartalom