1985. december 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

153

í 1 . I- 11 ­Észrevétel: A XI.kerület Radóc utca egyedi elnevezése, a Fővárosi' Tanács 7/1076. számú rendeletének 5,§-a alapján egyedi utcanevet általában nem szabad meqvál- toztatni. A megváltoztatás a jelen esetben sem indokolt, mert a közérdekű javaslat okaként felhozott probléma - a Budapesti Postaigazgatóságnak a bizottsági ülésen rószt_ vevő képviselője szerint - egyedi, a postaszolgáltatás­ban zavart nem eredményez. Ennek következtében megszű­nik közérdekű jellege is. fe » I Javasolta továbbá a XI.ker.Tanács Végrehajtó Bizottsága, í hogy a lakótelep felső fő gyűjtőútját - amely a lakótelep körül mintegy félkör alakban húzódik - az lo42., lo4l. lo4o., lo25., lo24. új lakóházak, valamint az. lo4o, számú lakóház Ó9 a 2ol6. számú ABC között meghúzódó két régi ház által k jelölt területre is kiterjedően XI .ker.Rétköz utcának nevezze el a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága. A Fővárosi Tanács 7/1976. számú rendeletének 8. §-a alap- I ján az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló I új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül veszi fel a már elnevezett utca nevét. Mivel az újonnan kialakult útszakasz a már meglévő Xl.ker. Rétköz utca folytatása, ezért külön elnevezése nem indokolt. E/ A XII.kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága javasolja, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának az alábbi névte­len közterületek elnevezését: a/ XII.kerület Szendrő u.52., illetve 57/b-től a XII.ker. Diana u,16/a., illetve 16/c-ig terjedő, a 9721. 9727/6 hrszú ós g611. hrsz-nak részét képező névtelen közterü­i. letet ; XII .ker.Diana köznek. A javaslat indokolása: Lakossági javaslat alapján került sor a rövid kereszt­utca elnevezésére. Mivel az elnevezni javasolt közterü­let a Diana utcából nyílik, ezért kapta a Diana köz nevet. b/ A XII.kerület Törökbálinti út 63-65. számtól a XII.ker. Lidórc utca 29-3l-ig terjedő, 8996. ós 899o/l. hrszú névtelen útszakaszt XII.ker.Magasúti lejtőnek. fej '/te L i -v • . ' | ► l _______________________________________________________________________________ I ' — ~ ' ’ ’ "

Next

/
Oldalképek
Tartalom