1985. december 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

154

i- 12 r A javaslat Indokolása | A XII.kor.Törökbálinti úttól a XII.ker.Lidórc utcáig terjedő útszakaszt - amely szerves folytatása a XII. ker. Magasúti lejtőnek - óvekkel ezelelőtt, - anélkül, hogy hivatalos elnevezése megtörtént volna - "Rózsatő utca" utcanévtáblákkal látták el. Kb. 3oo méteres körzetben - hivatalos elnevezés alap­ján - a XI.kerületben van Rózsatő utca. Lakossági javaslat alapján szeretnék a jelenlegi név­telen útszakaszt - összekapcsolva a XII.kerület Magas­úti lejtő korábban elnevezett felső részével - XII.ker. Magasúti lejtőnek elnevezni. Észrevétel: A szakmai bizottság üló9ón a Kartográfiai \ Vállalat l<épvise 1 ője közölte, hogy a két útszakasz nem szerves folytatása egymásnak, mert a XII.ker.Magasúti lej tő+ XII.ker.Törökbálinti út és a XII .ker .Törökbálinti út-elnevezni javasolt közterület kereszteződése között 5o m távolság van. A fentiekre tekintettel a bizottság a XII.ker.Magasúti köz elnevezést javasolja. A javaslattal egyetértünk. c/ A XII.kerület 9578. hrsz-on nyilvántartott, XII.ker. Szépkilátás út - XII.ker.Mártonhegyi út - XII.ker. Karthauzi utca - XII.ker.Eötvös utca által határolt névtelen közterületet XlI.ker.Cathry Szaléz Ferenc térnek. A .javaslat indokolása: Cathry Szaléz Ferenc 1834. augusztus 18-án született a svájci Andermattban, l9ol. szeptember 3-án halt meg, a Farkasréti temetőben nyugszik. A fogaskerekű vasút - amely a kerület szimbóluma - több, mint loo éve működik, Európában egyedülálló. Kiválóan szolgálja a terület közlekedési igényeit, gyors, kényel­mes . E fogaskerekű vasút létesítése, illetve a kezdeti idő­szak üzemeltetésével kapcsolatban szerzett elévülhetet­len érdemeket Cathry Szaléz Ferenc. Észrevétel: Az utcaelnevezési javaslat kapcsán megkerestük a Közlekedési Múzeumot állásfoglalás céljából. A kapott válaszból kitűnően nem támogatják az utcaelneve­zést, elegendő megemlékezésnek tartják az emléktábla-el­helyezést, melyre a fogaskerekű vasút városmajori végál­lomásán kerül sor. i I ■ M 1 ­I i : ___ i ► í mm i V . . * - & ■■■ .1 ' ' • * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom