1976. július 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

245

o — o — Az útépítési többletköltségek azonban számításunkban nőm sze­repelnek, A bemutatott hálózat megvalósításához szükséges infrastrukturális költségeket a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze. I 5./ A fejlesztés hatékonyságának vizsgálata, I Az infrastrukturális beruházás hatékonyság vizsgálatának alap­elve, hogy a trolibusz vonalakkal felváltandó autóbusz ós vil­lamos vonalak összes beruházási és üzemeltetési költségét ösz- szehasonlitjuk azzal az összes beruházási és üzemeltetési költ­séggel, amely akkor jelentkezne, ha a jelenleg meglévő vonala­kon jármürckonstrukciót hajtanánk végre, A költségösszehasonlitásokat a jelenleg érvényben lévő árakon végeztük el a javasolt 350 db-os járműállomány feltételezésével, Ezen túlmenően számos további közelitő feltételezéssel élve, BKV, adatok felhasználásával számítottuk ki a várható megtérü­lési időt, amely az 5, sz. mellékletben bemutatott számitás alapján 5-6 év között adódott. Javaslatok a trolibuszközlekedés fejlesztésére és annak üte­mezés éré. Az ismertetett résztanulmányok alapján javaslatunkat a követ- k közökben terjesztjük elő, 1./ A vizsgált budapesti trolibuszhálózat becsléseink szerint el­fogadható hatékonysággal valósítható meg. Ezt erősitik még a környezetvédelmi és energiagazdálkodási szempontok is. Mindezek alapján javasoljuk. a_ meglévő budapesti Jtrollbua_zhd- lózat továbbfejlesztését már az. V.. ötéves, lcr_v j olyamdn jnint- egy. 350 db-os j árnüállonány fi gy o 1 embev év e: lével. A VI. ötéves terv során végzendő fejlesztések - bár a megvaló- sitás infrastrukturális háttere előreláthatóan biztosítható - további vizsgálatokat igényelnek /pl. budai trolibuszhálózat/. I | —■ ———ni »»— fc _ _

Next

/
Oldalképek
Tartalom