1954. június 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

3

-2" Y> ' 1 Nem akarván ugyani0 megterhelni a Népgazdaság ütemes fejlődését, 3 955- bon a villamo8vasúti beruházási hit eleket a 32 db. viliamosgépeske esi beszerzésére koncentráljuk. Nőm szabad azonban m.gfelejtkeznünk á közlekedés másodlagos igényeiről sem: a növekvő járműállományhoz a fő­műhelyek bŐvité égről - miáltal az átfutási idő csökken - és a garázsok bővítéséről som, mert jelenleg 14c autóbusz éo 4o trolibusz xárcl az utcákon éjszakánként. A közlekedésfejlesztési terviül: a következős a./ 1,/ Vili amos tarifa val két autóbusz járat közlekedik* a 13-as C- g- lédi ut - Kőbánya Mc*zsn tár közt, a 19-es pedig a régi n^V pótlására Csepel - Pesterzsébet kőzett* E vonalaidon a FVV 27 autóbuszt bérel, .a magasabb üzemköltségből eredő ráfize­tést a Villamosvasút ,!l:ülö:ifél> " költségeiből viseli, ojri íonjró tartási hitelét rontja. Ezért az érintett kerületekkel, Á3- val, közlekedásrendé sz> ttel, KPM IA főosztályán 3 , il. rér VIII.0szüályunkknl c .yetértáoben az 19b5-ben létesítendő e- gyik trolibuczv- rá. ránt javasoljuk* / Csepel Nofelojts u. - Rákóczi p, ut - Kossuth Lajos 0 ..c •. -■ Gu­bacsi hid - Erzsébet Nagy Sándor u. - Kispest J&cty 3.» ut - Üű.ő- i ut - Bihari ut - M„.zsa tér - Pongrácz ut - Népstadion áxlo- más /76 kocsi/ vonalat, amuly mindkét villamostarifáju autóbuszvonal felvál­tására hivatott. Ez a vonalvezetés lerövidíti a Kispest- Er­zsébeti nagyszámú kerülőutaz®,st én ezáltal számos vil2 rn. 0- férőhelyet sz-badit fel, eleget tesz a Kispest- Csepel közti villamostarifáju kéréseknek ás lehetővé teszi a Zalka Háté téren a 13-32 -48-ao autóbusz végállomásainak megszüntetését, ami által 0 tér rendezése elhalaszthatóvá válik. Ezért javasoljuk e két trolib uszvonal létesítését, a.rt ha gazdaságosság szempontjából megvizsgáljuk a forduló km--kéne napi looo feletti utasszamot szállító autóbusz vonal., kr t, ek­kor az említett 13-19-e3en kivül ccak a Lráichidi éo Belvárosi, valamint villamos vonalak m. 1 ett kel: dó vonalak és a n.m enge­délyezett Gyomról úti vonal jöhetn nők még számításba, 2./ A m l3ik j; vasolt trolibuszvonal a Baroos utcai vonal létesíté­sekor elvágott Simor utcai összeköttetés visszaállítására. ■ hivatott* \ _______________ ff____________________________________________________„________________________WM________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom