1951. május 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

80

! í í "• ! i I ; II. Alapszerii keselés tt? . _______________________II—IV./a KÜLÖNÁLLÓ ALAPOK VAOY. .A Vagyon Teher _________________ I------------------------------------------------------- Tiszta § . , Bútorok Folvó- Pénztári készlet _ Túke- FolyO- vagyon I e c v I e t I A,1P ***** követelés lm év végén “ tartó* tartozás “ J*«T*“ £ n I Ft « Ft f Ft f Ft j t Ft f Ft f Ft t Ft f _______Ft_______I_________________ 1 Bpcsti Magvar Nép­színházi Alapítvány — — — — — — — 138.209 46 138.269 46 — — — — — — 138.209 46 2 Alapítványi Intézet (anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi in- „ O tézet, Zita) ....... — — — — — — — — 56.518 22 56.518 22 — — — — — - 56.518 22 3 A rendes letétek között kezelt alapok, ala- I j i ! ' ' i i í cél^töínegek* í?*. 7,820.891 ­________________— 25 6 )8 _70 — 4099 27 7.85 ) 597 97 — — _ — __ 7,850.597 _97 Összesen 7.820 89) - — — 25 618 70 — - 198.826 95 8,(45.325 65 — — - - - - 8.045 325 63 INDOKOLÁS: 1—3. Pénztárt késztét a 86.702. tl. csekkszámlán 1. Ai 1041 5 —2 1690. aa. Kormányrendelet értelmében az Ingatlant, bútorokat ia felszerelési tárgyakat az államkincsiarnak adtuk át 2. 320 37 -1930. ti. Korm. rendelet értelmében at alapítványt megszüntettük éa mi ingatlan értéket a községi háztartás vagyonába vittük át. 3. Aa 320 37 -1930. sz. Korm. rendelet értelmében arév folyamán 14,683.017 Ft értékű ingatlant a kOaaégl háztartás vagyonába vittünk át. \ 3 t „V, 4. * , é *' , * ] i i Ki "I ' •• : * ! I . • Y - '" • í i ; ■ • ! i - * | fe-v í i ; i ■ ; , I í : t : * I r ; í i t i t t 1 ea > fó I ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom