1951. május 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

81

r ♦ * I i I r V. GYAMVAGYON S II. Almpszerü kezelés ___________________________________________________________________________________KÉSZPÉNZKEZELÉS_____________~____________________________________________________________________ Valóságos eredmény I9S0. évben Valósifo* eredmény 1990. évben T * > t y egyenként összesen J Tárgy egyenként összesen 5 _ Ft f Ft I 2 Ft I Ft I Bevételek Kiadások 1 Pénztári készlet az 1950. év kezdetén ........................ — — 1,654.435 52 1 Kifizetések a gyámoltak és gondnokoltak részére — — 1,794.669 99 2 Elhelyezés fenntartásos betétkönyvekre .............. — — 2,226.474 02 2 Befizetések: a) gyámoltak és gondnokoltak részére .................... — — 2,391.187 81 3 Községi háztartást illető. bírságpénzek (7166—509. hitelkez. sz.), (előző b) községi háztartás részére: évben még át nem utalt pénzbírság) ............. — — 1.739 50 . ... , . . i , K 4 A 250.400. sz. csekkszámla egyenlege, mint pénz­értékek hazahozatali költségeire J) 40 - - készlet az 1950. év végén ...rá!. .......... . - - 95.120 77 bírságpénzek .............................................. 1.000 — 1.005 40 ** ■ ■ ----­------------------------------------------------------------ Mindössze................ — — 4,118.004 28 3 Tőkék hozadéka a csekkszámlán ............................... — — 71.375 55 Mindössze ................. — — 4,118.004 28 | ÉRTÉK KEZELÉS ______________________________________________________________________________________ Bevételek Kiadások 1 Készlet az 1950. év kezdetén: I Folyó évi kiadások : értékpapirosok ..................................................... 1,535.618 33 — — értékpapirosok .................................................. 306.197 96 — — ékszerek .................................................................... — — 1,535.618 33 fenntartásos betétkönyvek................................. 1,399.317 34 1,705.515 30 ékszerek ............................................................ — — 2.000 — 2 Folyó évi bevételek : értékpapirosok ....................................................... 151.523 28 - - 2 Készlet az I950ráv végén : Mumö ....................«. vmm » S 5 ékszerek ................................................................... “ “__ 1HZ8___ ékszerek............................................................. ......................~ 40.378 - r\ Mindössze ................. — — 3,955.993 63 Mindössze.............. — — 3,955.993 63 I l-l I I ^ \ 63 f , V j \ fó I i L.„. tt. - '-------------------------------------------------------------------------- ri----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom