1959. december 18. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

104

\ Kérjük az elvtérsakat, minél gyorsabban készíttessenek megfelelő kisfilmeket, hogy eredményesebbek és jobban legyenek az előadá­sok. Szeretnék foglalkozni a társadalmi mozik kérdésével. A be­számoló megemlékezett róluk és arról is, hogy nem mindenütt töltik be a hivatásukat. Egyes helyeken feltétlenül szükség van ezekre* a mozikra, mert például a xVI. kerületben, Rákos- szentraihályon 28.000 lakos van és egyetlen egy 360 férőhelyes mozi, a Világ mozi és (van a Petőfi Kulturház mozlterme, amely társadalmi kezelésben van, de annyira öreg filmeket adnak oda, hogy nem tudjuk fenntartani. Nagyon kérem az illetékes szerve­ket, hassanak oda, hogy ujabb filmeket adjanak. Nen aztx mondom, hogy első hetes utánjátszó legyen, de egyszer-egyszer adjanak oda is rendes filmeket, ne mindig azokat a nagyon öreg, ócska filmeket. Ugyanez vonatkozik Ulnkotára is. Szeretném kérni az Illetékes elvtársakat arra, hogy mind­nyájan foglalkozzunk az ifjúsággal, mert most lassan 15 éve \ állandóan beszélünk róla, de nem történnek megfelelő intézke­dések. Igaz, hogy talán pénz sem volt eddig annyi, mint amennyi kellett volna. Remélem azonban, hogy most már eljön az idő, hogy olyan ifjúsági filmeket is készítenek, amelyek vonzzák a gyermekeket. Eddig talán 5-6 ifjúsági film készült, nsm tudjuk a gyermekeket vasárnap délelőtt mivel szórakoztatni, pedig szeretnénk nekik matinét tartani, mesedélutánt, de nincs rajz­film. Igaz, van állami bábazlnház, de a kerületekben is báboznának ha lenne megfelelő darab. Kérnénk az illetékeseket, Írassanak olyan bábdarabokat, amelyeket elő tudnánk adni. Az Ilyesmi nem mindig kerül pénzbe, néha csak egy kis jóindulatba. Legyen az elvtársaknak szivügyük^fiogy a külső kerületek is kapjanak egy kissé jobb filmeket. /Élénk taps./ JtSlt ’ - 30/a -

Next

/
Oldalképek
Tartalom