1988. április (71-108. szám) / HU_BFL_XIV_47_1

i t <c immm> (g) ©jstó®íe&» \ 1 f/A íl/b/v, SSASfi B SAST?© /O^vfl l\\ a I /1 r i U v(^s?/r\ tr? © aa0i©Lr\iAiA Szerkesztő: Krassó György * 24/D Little Russell Street * London, WC1A 2HN * Tel. 01-430 2126 (külföldről 441-430 2126) 73/1988 1988. április 2. A "Szabad Kezdeményezések Hálózatá"-nak felhívása Fontos lépésre került sor az elmúlt hetekben Budapesten a független politikai csoportok tevékenységének összehangolására. Több csoportosulás tagjai és velük egyetértő más személyek március 17-én testületet alakítottak "Szabad Kezdeményezések Hálózata" elnevezéssel, és felhívást bocsátottak ki, amelyben értékelést adtak Magyarország mai gazdasági és politikai helyzetéről és körvo- nalazták célkitűzéseiket. A felhívást, amelyre további aláírásokat gyűjtenek, negyvenhatan írták alá: írók, közgazdászok, történészek, jogászok, tudományos kutatók és a demokratikus ellenzéki mozgalom néhány résztvevője: Demszky Gábor, Gadó György, Solt Ottília és a Beszélő szerkesztőségének négy tagja. A felhívás megállapítja, hogy a magyar társadalom nem bízik a kormány felemel­kedést ígérő szavaiban, értelmetlennek tartja az újabb és újabb áldozatokat. Az ország tehetetlenül sodródik a katasztrófa felé, miközben a kedvező külpo­litikai feltételek lehetővé tennék a gyökeres átalakulást. Ha a hatalom nem az erőszak és a kényszer fokozására készül, hanem valóban politikai úton akarja megoldani a válságot, akkor világosan ki kell mondania, hogy maga "az 1948-ban bevezetett és az 1 956 végén restaurált gazdasági és politikai intézményrendszer jutott válságba" és őszinte párbeszédet kell folytatnia a nemzettel. Ehhez az is szükséges, hogy a társadalom ugyancsak megszerveződjék, feladja fatalizmusát, közösségekbe tömörüljön, hallassa hangját és így maga is politikai erővé váljék. Abból a célból, hogy a demokrácia erői ne , forgácsolódjanak szét, a Szabad Kezdeményezések Hálózata segíteni kívánja a különböző csoportok közötti információcserét, figyelemmel fogja kísérni az otthoni és a határokon túl élő magyarság sorsát, az életkörülmények alakulását, a hazai kisebbségek helyzetét, a társadalmi kezdeményezéseket, az intézmények tevékenységét és szükség esetén cselekvési vázlatokat fogalmaz meg. A kezdeményezők felkérnek mindenkit, aki támogatja vállalkozásukat, hogy aláírásával, tanácskozó, pártfogó vagy megfigyelői részvételével csatlakozzék hozzájuk. A felhívás a továbbiakban kifej-ti, hogy távlati célnak olyan Magyarország megteremtését tekintik, amely "a nemzeti önrendelkezés alapján nyílt és ren­dezett jószomszédi viszonyt alakít ki a Szovjetunióval mind politikai és katonai, mind gazdasági téren", vállalja a szomszédos országokban élő magyar kisebb­ségek iránti erkölcsi kötelezettségeit és igyekszik megszüntetni a nemzeti gyűlölködések okait. A felhívás kibocsátói a belpolitikában a többpártrendszerű parlamenti demokráciát, gazdasági tekintetben az egyenrangú tulajdonformák versenyét biztosító szabályozott piacot, szociális téren pedig a költségvetéstől elkülönült önkormányzó társadalombiztosítási intézmények, a garantált állami juttatások és az önkéntes társadalmi segítségnyújtás együttesét tűzik ki megvaló­sításra váró távlati célul. "Országunk - fejeződik be a Szabad Kezdeménye­zések Hálózatának felhívása - csak akkor emelkedhet ki jelenlegi válságából, csak akkor fordíthatjuk meg a gazdasági hanyatlást, természeti környezetünk pusztulását, a lakosság termékenységének csökkenését és halandóságának emelkedését, biológiai és lelki egészségének leromlását, növekvő társadalmi rétegek elnyomorodását, az egészségügy, a közoktatás és a tudomány szétzüllését, a nemzeti kultúra sorvadását, a magyar társadalom önbecsülésének és a tagjai közti szolidaritásnak megcsappanását, ha ezen az úton elindulunk. Meggyőződésünk, hogy van mód a mindenkori politikai lehetőségeket higgadtan mérlegelve, békés akaratnyilvánítással közelíteni e történelmi célok felé." A felhívás széles körben terjed Budapesten, kibocsátói szétosztották a Magyar Demokrata Fórum március 21-i tanácskozásán és felolvasták április 2-án a Jurta Színházban, a Rakpart Klub összejövetelén. A "Magyar Október Tájékoztatószolgálat" jelentéseit az előfizetők - a forrás megjelölésével - akár teljes egészükben, akár kivonatosan szabadon felhasználhatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom