Forrásaink a reformációról - Dokumentumok az MNL Heves Megyei Levéltárából (Eger, 2018)

Dokumentumok - V. Protestáns egyesületi alapszabályok és alakuló közgyűlési jegyzőkönyvek

Nagypatkó Sári, Szalatnay Károlyné és Pirnágh Jenőné. Fentiek közül a jelen nem lé­vők megválasztása az esetben érvényes, ha a Luther Szövetség tagjai sorába belépnek. Több tárgy nem lévén elnök a gyűlést bezárta. K. m. f. Porubszky Béla elnök Lestyán Pál, Lemle Rezső hitelesítők Virga Lajos jegyző ad 370/1937. sz. Az 1937. dec. 5-én Egerben alakult evangélikus Luther Szövetség alapítóinak névsora: 1. Porubszky Béla, ny. bányafőtanácsos, lakik: Eger, Rózsa K. u. 9. 2. Dr. Lestyán Pál, OTI főorvos, lakik: Eger, Csiky S. u. 19. 3. Lemle Rezső, gimn. tanár, lakik: Eger, Csiky S. u. 42. 4. Bozóky Taszilóné, alezredes neje, lakik: Eger, Tündérpart 5. 5. Mondok Ferencné, polg. isk. tanár neje, lakik: Eger, Vörösmarthy u. 83. 6. Mondok Margit, polg. isk. tanár leánya, lakik: Eger, Vörösmarthy u. 83. 7. Berényi Gyula, pü. számvizsgáló, lakik: Eger, Farkasvölgy u. 25. 8. Schuster Márton, ny. ügyészségi irodáig., lakik: Eger, Bartakovics u. 3. 9. Sipka András, kőmíves mester, lakik: Eger, Kertész u. 20. 10. Rolik Lajos, járási végrehajtó, lakik: Eger, Szt. János u. 12. 11. Szekeres Lajos, magánzó, lakik: Eger, Gárdonyi u. 8. 12. Szekeres Irén, bankhivatalnok, lakik: Eger, Gárdonyi u. 8. 13. Nagypatkó Sári, könyvelő, lakik: Eger, Perényi u. 42. 14. Nagypatkó Erzsébet háztartásbeli, lakik: Eger, Perényi u. 42. 15. Nagypatkó Kató, háztartásbeli, lakik: Eger, Perényi u. 42. 16. Özv. Medve Istvánná temetk. váll., lakik: Eger, Szvorényi u. 55. 17. Medve Irén, varrónő, lakik: Eger, Szvorényi u. 55. 18. Sindelár Dezsőné, szerelő neje, lakik: Eger, Szvorényi u. 55. 19. Özv. Gaál Ferencné magánzó, lakik: Eger, Széchenyi u. 32. 20. Özv. Pakuts Imréné csendőrtiszth. özvegye, lakik: Eger, Rothermere u. 5. 21. Frankó Endréné, asztalos m. neje, lakik: Eger, Nagyrét u. 22. Pirnágh Jenőné, puskamíves neje, lakik: Eger, Sóház u. 3. 23. Fátrai Jánosné, MÁV ptáros neje, lakik: Arany J. u. 15. 24. ifj. Fátrai János, joghallgató, lakik: Arany J. u. 15. 25. Scholtze Antal, pü. tanácsos, lakik: Eger, Széchenyi u. 28. 26. Lenhardt Józsefné távírótiszt neje, lakik: Eger, Honfoglalás u. 7. 27. Javorniczky József ny. vasutas, lakik: Eger, Káptalan u. 24. 240

Next

/
Oldalképek
Tartalom