Forrásaink a reformációról - Dokumentumok az MNL Heves Megyei Levéltárából (Eger, 2018)

Dokumentumok - V. Protestáns egyesületi alapszabályok és alakuló közgyűlési jegyzőkönyvek

28. Javorniczky Józsefné ny. vasutas neje, lakik: Eger, Káptalan u. 24. 29. Baráz Andrásné, vaskereskedő neje, lakik: Eger, Sertekapu u. 9. 30. Darvas Andor, gimn. tanár, lakik: Eger, Kertész u. 2. 31. Szalatnay Károly tiszthelyettes, lakik: Eger, Tündérpart 8. 32. Scháífer Gáspárné postás neje, lakik: Eger, Knézich K. u. 34. 33. Vieszt János, vegytisztító, lakik: Eger, Kertész u. 26. 34. Berecz Mihály, csendőrtiszth., lakik: Eger, Széchenyi u. 35. 35. Szántó Miklós, ny. jegyző, lakik: Eger, Erdődi tér 8. 36. Virga Lajos, kisegítő isk. ig., lakik: Eger, Sertekapu u. 9. 37. Garam Lajosné, lelkész neje, lakik: Eger, Csiky u. 23. Eger, 1937. dec. 20. Garam Lajos ev. missziós lelkész Hevesmegye alispánjától 640/a.l938. A Luther Szövetség egri helyi szervezetének megalakulása ügyében Határozat A bejelentést tudomásul veszem és a fiókegylet megalakulását a 44.126/1922. BM szá­mú rendelet §-a alapján engedélyezem. Erről érdekelteket értesítem és a m. kir. belügyminiszter úrnak jelentést teszek. Az alakuló közgyűlés eredeti jegyzőkönyvét Garam Lajos m. lelkész elnöknek, - a jegyzőkönyv másolati példányát a tagnévsorral és az anyaegyesület alapszabályaival tudomásul vétel és ellenőrzés végett Eger m. város polgármesterének, - a jegyzőkönyv másik másolati példányát a tagnévsorral, az anyaegyesület alapszabályaival és a fiók- egylet megalakulásához hozzájáruló nyilatkozatával nyilvántartásba vétel és elhelye­zés céljából a vármegyei főlevéltárnoknak kiadni, - a jegyzőkönyv harmadik másolati példányát a tagnévsorral és az anyaegyesület alapszabályaival a m. kir. belügyminisz­ter úrhoz felterjeszteni rendelem. Eger, 1938. évi január hó 15-én. dr. Okolicsányi Imre alispán Jelzet: MNL HML IV. 414. 142. 241

Next

/
Oldalképek
Tartalom