Heves megye történeti archontológiája (1681–)1687–2000 - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 14. (Eger, 2011)

Heves vármegye igazgatástörténete a középkorban és a török hódoltság idején 1000–1686

HEVES VÁRMEGYE IGAZGATÁSTÖRTÉNETE 1000 1686 közreadott Magyarország világi archontológiája 1000-1301 c. könyvéből. A dátumok nem a tisztségviselés időtartamát, hanem az adatot tartalmazó oklevél keltét mutatják. Újvár (Abaúj és Heves) ismert ispánjai 1000-1301 között4 Máté Ant Dénes Bánk [Geregye nb.] Écs (Eth) Miklós Miklós5 Bánk Márton Benedek Miklós [Hontpázmány nb. Tamás fia] Sándor Tiborc Mihály hevesi curalis comes [Ampod fia] Dénes6 Petur (sárosi) curalis comes Márton (abaúj i) curalis comes Pál hevesi curalis comes Samud fia Benedek [Atyusz nb. Atyusz fia] Lőrinc7 Bánk Mihály fia Márton Bedech (abaúj i) curalis comes [Atyusz nb. Atyusz fia] Lőrinc Tétény nb. Marcell fia Péter8 [Csanád nb. Vejte fia] Tódor Marhard [Balog nb. Tombold fia] Benedek9 1138. szeptember 3. (1177 körül) 1198-1199 1199 1201 1203 1205 1206 1209 1209 1212 1214-1215. (február 22. előtt) 1215 1215. (február 22. előtt) 1216-1219 1217 1219 1919 1220 1221 1222 1222. (június 3. előtt) 1222 1222-1224 1230 1233 1246. január 10. 1266 4 A forráshivatkozásokat lásd: Zsoldos, 216-218. p. 5 Egyúttal nádor (1205). 6 Egyúttal tárnokmester (1216-1224). 7 Egyúttal pohámokmester (1217-1221). 8 Egyúttal királynéi udvarispán (1229-1230). 9 Egyúttal ifjabb királyi udvarispán (1266-1269). 18

Next

/
Oldalképek
Tartalom