Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 11. (Eger, 2005)

ságban lévő 45 8 Nagytállya községéből átszivárgott, mert ezen községi lako­sok a rajnai erdőtájról érkezett telepítvényesek. Jelenleg a magyar nyelv a divatozó. 45 9 3. Megmagyaráztatott a 2. pont alatt. A város benépesítése, illetőleg megala­pítása előtt erdőségek boríták határunkat. 46 0 4. Nem tudatik, a legöregebbek sem emlékeznek reá. 5. Nem tudatik, a legöregebbek sem adhatnak felvilágosítást, hanem annyi megjegyeztethetik, hogy valami Apostol János alapítá a várost. 6. Irományokkal nem bírván, megmagyarázhatatlan. 7. Városunkat metszi nyugatról az úgynevezett egri meleg víz, keletről a holt Rimafolyó, mely utóbbinak medre csak akkor bír vízzel, ha Egerhez közel fekvő Tárkány község hegységéből esőzések folytán a meleg víz túlszapo­rodván, Maklárnál egy arra alkalmas zúgó felnyitása által megtöltetik. Száraz esztendőkben egész víz nélküli patak. Itt folyamnak neveztetik iszonyú se­bessége miatt, ha vízzel bír. Egyébiránt Maklár s Nagytállya közt veszi ere­detét ezen folyócska. A szőlők régi irtványok, hogy ki által s mikor irtattak ki itt, nem tudatik. Községünk két szőlőhegy tövében fekszik. A keleti oldalán lévő hegynek neve Leshely s Baglyos, 46 1 a nyugati oldalán levőnek pedig Nagy- s Kiss­aszó. 46 2 Maklár nyugatról Kerecsend, keletről Mezőkövesd s Szihalom, délről Füzes Abony és északról Nagytállya községekkel határos. Kelt Maklárott, május 10-én 1864. Keleti Aladár jegyző 45 8 Utólag beírva. 45 9 Maklár 1744-ig tiszta magyar falu, ekkor bukkan fel 3 német család. Barkóczy Fe­renc püspök 1758-tól telepített ide németeket, 1759-60-ban 20 német telepes van, köztük Aldebrőről átköltözött németek. Az újabb jövevények 1772-74 közt érkeztek Eszterházy püspök telepítése nyomán Ausztriából és Sziléziából. - SOÓS I. 1955. 44.; 1975. 350. 46 0 A községet először egy 1261-es oklevél említi Moklar néven. - GYÖRFFY Gy. 1987. III. 114. - A falu neve egy többes számú török törzs-vagy nemzetségnév átvé ­tele. Előzményéhez lásd a csagatáj maq 'dicséret' főnevet és a többes szám lar jelét. - KISS L. 1978. 400. 46 1 A községtől 1 km-re K-re emelkedő Baglyas nevü domb őskori vár helye, a területén a hatvani kultúrából származó cserepek kerültek elő. - NOVAKI Gy.-BARAZ Cs. 2000. 9. 46 2 Maklár földrajzi nevei megjelentek a Heves megye földrajzi nevei 1970.1. 178-182. lapokon. Viszont abból hiányzik a Pesty-féle gyűjtés határnevei közül Baglyos. 146

Next

/
Oldalképek
Tartalom