Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 10. (Eger, 1981)

TANULMÁNYOK - Szecskó Károly: Károlyi Mihály és Heves megye (Adalékok Károlyi Mihály életrajzához) • 44

33. HvH, 1917. augusztus 12; EXT, 1917. július 27. 34. HmL. IV—402/a. 57. Az 1917. augusztus 13-i rendkívüli közgyűlésjegyzőkönyve. 35. A távirat teljes szövegét közölte Litván György (KM. Lev. I. 178.) 36. Egri Újság: politikai lap. Eger, 1895. máj. 7. — 1919. április 30. 37. EÜ. 1917—1918. évfolyamok. 38. EH. 1917. október 30; november 4. 39. EŰ, 1918. február 23. 40. HvH„ 1918. május 19. 41. HvH 1918. május 26. 42. Hock János (1859—1936): katolikus pap, függetlenségi párti politikus, író, kiváló egyházi és politikai szónok. Az I. világháború idején Károlyi Mihály mellé állott. 1918 őszén a Nemzeti Tanács tagja, a forradalom után elnöke. A Tanácsköztársaság idején emigrált. 1933-ban tért haza, s itthon Horthy-ellenes cikkeiért elítélték. 1935-ben amnesztiával szabadult. (KM. Lev. I. 771.) 43. Szende Pál (1879—1934): jogász, közgazdász, történész, és szociológus, radikális majd szocialista politikus. A Huszadik Század munkatársa volt, a Radikális Párt egyik alapítója és vezetője. Az 1918-as polgári demokratikus forradalom győzelme után pénzügyi államtitkár, majd pénzügyminiszter. A Tanácsköztársaság leverése után Bécsbe emigrált. Az emigrációban Károlvi és Jászi Oszkár munkatársa volt. (KM. Lev. I. 777.) 44. HvH, 1918. június 9. 45. EÚ, 1918. június 12. 46. HvH, 1918. június 16. — A távirat szövege nem található meg KM. Lev. I. köteté­ben. 47. EŰ, 1918. október 29. 48. EŰ, 1918. november 5. 49. HvH, 1919. február 1. 50. Módly László (1881—?): ügyvéd. 1908-tól az Egri Jogakadémia tanára volt. 1918­ban Heves megye kormánybiztos főispánjává választották meg. Haladó gondolko­dású politikus volt. Szakirodalmi munkássága is jelentős. (Borovszky, 391.) 51. HvH, 1919. február 23. 52. Uo. 53. EŰ, 1919. március 4. 54. HvH, 1919. március 9. 55. Hajdú, 499. 56. lg, 1946. máj. 5. — Igazság. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, majd az SZDP és MDP megyei lapja. Eger, 1944. dee. 24—1949. április 2. 57. lg, 1946. május 12. 58. Lóránd Imre: szociáldemokrata politikus. 1946. szeptember 22.—1948. április 18. között az Igazság szerkesztője, felelős szerkesztője, illetve kiadója volt. 59. lg, 1946. május 12. 60. Hajdú, 503. 61. lg, 1946. május 19. 62. Uo. 63. Gazdag Ervin: az MKP megyei titkárhelyettese volt. 64. lg, 1946. május 19. 65. lg, 1946. május 26. 66. Uo. 67. Hajdú, 494. 68. lg, 1946. június 26. 69. Szeder Ferenc (1889—1952): szociáldemokrata politikus, földmunkás. 1920-ban a Földmunkás Szövetség titkárának, majd elnökének választották meg. A szociálde­mokrata mozgalom egyik vezető politikusa, az országos pártvezetőség tagja, országgyűlési képviselő volt. A felszabadulás után 1947-ig az MDP főtitkárhelyette­se. 1950-ben letartóztatták, a börtönben halt meg. (MÉL IC. 725—726.) 70. Mónus Illésné: Mónus Illés (1888—1944) szociáldemokrata politikus felesége. 71. Faragó László (1896—1967): ügyvéd, újságíró, 1920-tól élénken részt vett a szak­szervezeti mozgalomban. Cikkei a Népszavában és a Szocializmusban jelentek meg. 1945—1948. között nemzetgyűlési képviselő volt. (MÉL I. 465.) 72. Szamay: jelenleg nem tudunk róla többet. 73. Büchler József (1886—1958): betűszedő munkás, tisztviselő, szociáldemokrata ve­zető. 1918-ban az SZDP egyik titkára volt. 1920—1922 között emigrációban élt. Hazaérkezése után az SZDP központi titkára volt. 1939-ig a pártvezetőség tagja. 54

Next

/
Oldalképek
Tartalom