MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1977. január 11. - 1977. június 28.

32. doboz 1977. 01. 11. – 1977. 06. 28. - 520. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1977. január 25. - Oldalszámok - 520. őe. 1. o.

I 1 MirOaü - i 1 . Szigorúan bizalmas! Készült 2 példányban. Jegyzőkönyv Készült; a megyei párt-végrehajtóbizottság 1977* január 25-i ülésén. —————— ' Jelen vannak; Dr.Sipos István, Barta Alajos, Virág Károly, Dr.Szűcs László, Szeliczki József, Papp Béla, Mihály jánosné, Tóth Mihály, Schmidt Rezső vb.tagok. Papp János és Kiss Sándor állandó meghivottak. Kapirend; 1. Jelentés a TIT megyei szervezetének elmúlt 5 évi munkájáról, javaslat a további feladatokra. Előadó; Bóta Albert Meghívott; dr.Vonsik Gyula TIT főtitkár Juhász Tamás TIT megyei titkára Polgár Miklós 2ÍJelentés a megyei párt-végrehajtóbizottság 1975* december 16-i - a káderutánpótlási és képzési tervre vonatkozó- hatá­rozata végrehajtásáról, javaslat az 1977 évi feladatokra. Előadó; Lévai Perenc 3. Egyebek. Dr.Sipos elvtárs tisztelettel köszönti a vb.tagjait és a meghivott elvtár­sakat. Megállapítja, hogy 4 elvtárs hiányzik a vb. ülésről: Vaskó Mihály, Pekete Győr Endre elvtárs hivatali okokból vannak távol, Dorkó József elvtárs a Szovjetunióban továbbképzésen, Skultéti elvtárs pedig az NSZK-ban kikülde­tésben. Olyan kérése van, hogy a következő két hónapban két elvtárs — Dorkó József és Virág Károly elvtársak- távol lesznek, amennyiben valakinek rendkívüli elfoglaltsága van, azt az első titkárnak, vagy a helyettesítő titkárnak jelentse be, nehogy veszélybe kerüljön a vb. határozatképessége. Javasolja, hogy a munkaterv szerint meghatározott és elfogadott napirende­ket egy módosítással tárgyalják - a MTESZ elnöki funkcióba történő újra­választás anyagát, a. 3 kormánykitüntetésre javasolt anyagot és a Politikai főiskolára küldendő elvtársak anyagát javasolja elsőként. Sipos elvtárs megkérdi, van-e valakinek egyéb bejelenteni valója. Megállapítja, hogy Virág és Szűcs elvtársnak van. I. napirend; Somodi elvtárs beterjeszti dr.Kovács Jenő elvtárs, a MTESZ Heves megyei elnöki funkcióba való újraválasztását. Kérdés, észrevétel nincs. Hwe? megyei") I laéBáf •

Next

/
Oldalképek
Tartalom