MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1976. január 8. - 1976. június 29.

30. doboz 1976. 01. 08. – 1976. 06. 29. - 494. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1976. január 27. - Oldalszámok - 494. őe. 9. o.

- 9 ­Borbély elvtárs felmentését illetően ugy érzi, hogy ezt mielőbb meg*kell oldani, mert ottléte rontja a helyzetet. Azt a körülményt figyelembe kell venni, hogy a hibák megtörtén­tek, de a fizikai dolgozók a Borbély et. vezetési módszereit és egyéb hibáit nem teljesen látják, itt segiteni kell a párttitká­rok felé ?:és a párttagság felé, hogy a kialakult helyzetet alapo­sabban lássák. Sipos István elvtárs a pártfegyelmivel kapcsolatban elmondja, hogy amit ezekkel a nyilatkozatokkal és aláírásokkal tett Borbély elvtárs, ezt kommunista vezetéshez méltatlannak tartja. Száz és száz embert vezetett félre, visszaélt a rábizott hatalommal, nagyon komoly po­litikai botrányt csinált. Majd a végrehajtó bizottságnak és az illetékes pártszervezetnek kell helyére tenni ezeket a problémákat. Egyetért az azonnali felmentéssel. Egyetért a Barta elvtárssal, hogy nem hagyhatjuk magára, segiteni kell az elhelyezésében, viszont tovább nem tartja méltónak, hogy az igazgatói teendőket ellássa. Fekete Győr Endre elvtárs elmondja, hogy a III. ötéves terv célki­tűzése során sok gond jelentkezett. A Minisztérium vezetésének az volt a kérése, hogy a vállalat vezetői közötti gondok rendeződ­jenek Borbély et-at nevezték ki. Sok fenntartás volt már akkor is a Borbély et. személyére vonatkozóan. Idejött, a párt módszereivel, a tanács pedig jelentős anyagi támogatást adott, hogy a feladatok ellátását minél jobban oldhassa meg. Olyan ellentétek vannak a vál­lalat vezetésén belül, melynek hátrányosan befolyásolják a megyei feladatok végrehajtásában. Testületi tevékenységében sok esetben került szembe a testülettel. Sok olyan eset volt, amikor a testület Borbély elvtársat elmarasztalta, tanácsi területen is megfogalmazó­dott, hogy vezetésre alkalmatlan. Meggyőződése az ismeretek alapján, hogy alkalmatlan elsőszámú veze­tőnek, mindig másban találta meg a hibákat, nem magában. Állandó harcban áll a pártszervezettel, a párttitkárral is, mely a politikai állását minősiti. Nem alkalmas a vezetői feladat ellátására és egyetért az előtte felszólaló elvtársakkal, pártfegyelmi indításával egyetért, A vállalatnál kialakult helyzet minél előbbi rendezése végett az a helyzet, mely megteremtődött azt kivanja, hogy azonnali hatállyal mentsék fel. Pálinkás elvtárs Egyetért azzal a javaslattal, amit Vaskó elvtárs megfogalmazott, hogy egy folyamat lezárása, mely régen elkezdődött. Egyetért azzal a javaslattal, ksgpgc Borbély elvtársin, azonnali fel­mentésével. Skultéti Jáncs elvtársn ak az a véleménye az aláírásokkal kapcsolatban pártszerü birálat érte Borbély elvtársat, ez az aláírásgyűjtés poli­tikai baklövés, itt pártfegyelmi ügyben el kell járni, egyetért azzal, hogy a felmentési? - minél előbb szükséges megtenni, viszont támogatja a Barta elvtárs olyan irányú javaslatát, hogy az elhelyez­kedésben segiti Borbély elvtársat. Elmondja, hogy Borbély elvtársban a párt által állított hármas kö­vetelménynél zavar van a fejében, vezetői készség hibás nála, hiány­zik belőle a kommunista szerénység. Egyetért a javaslatban hozott intézkedésekkel, minél előbb kell le­bonyolítani a leváltását, hogy a vállalát dolgozói ne érezzék ezt meg. Hwss üisgyei Levéltár

Next

/
Oldalképek
Tartalom