MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1976. január 8. - 1976. június 29.

30. doboz 1976. 01. 08. – 1976. 06. 29. - 494. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1976. január 27. - Oldalszámok - 494. őe. 10. o.

... - 10 ­Sohmidt Rezső elvtárs véleménye, hogy a 3-as vezetői követel­ménynek nem felel meg, félnek tőle az emberek. Személyét első számú vezetőnek alkalmatlannak tartja. Javasolja az azonnali felmentését, és egyetért azzal, hogy a végrehajtó bizottság se­gít az elhelyezkedésében. Virág Károly elvtárs a jelenlegi tevékenységét Borbély elvtársnak példanélkülinek tartja. A pártfegyelmi eljárást szükségesnek tartja és megfelelő fegyelmiben való részesítését. Alkalmatlan­nak tartja vezetői tevékenységre, mert olyan személyi tulajdon­ságokkal rendelkezik, melyek következtében lehetetlenné teszi, hogy személyekkel vagy testületekkel megfelelően együtt tudjon működni. Szükségesnek tartja, hogy minél rövidebb időn belül a Minisztérium intézkedjen a személyi probléma megoldásában. Dorkó József elvtárs elmondja, hogy a tény, amit Vaskó elvtárs és a többi elvtársak elmondtak, sulyosbitja a Borbély elvtárs helyzetét, súlyosnak tartja Dorkó elvtárs is. Azzal ért egyet, hogy sürgősen fel kell menteni beosztása alól, mert a további visszatartás súlyos problémákhoz vezethet politikai szempontból és a fegyelmi vizsgálatot is javasolja elindítani, de javasolja, hogy az elhelyezéséről azért gondoskodjanak, mert fennállhat olyan veszély, hogy nem fogadják a Borbély elvtársat, ha mi nem segítünk. Csáki elvtárs : az azonnali felmentésnek jogszerű formai oldala van, köteles Csáki elvtárs a Szakszervezeti Bizottság véleményét is kikérni a Borbély elvtárs felmentése előtt, valamint egy pár testületi véleményt be kell szerezni, az azonnali hatályt nem tudja mondani, mert a kinevező Ladányi elvtárs. Az időrendiséget jó lenne, ha az utánpótlás kérdésében lehetne dönteni, viszont az uj igazgató kinevezéséig az első számú vezető lenne a vállalat élén. • •"• . Vaskó elvtárs döntésre tesz javaslatot: dönthet-e a vb., hogy március 1-el mentsék fel Borbély elvtársat, addig a Borbély elvtársat nem szabad a vállalathoz engedni, ennek hogyan van a jogi oldala? Csáki elvtárs: elmondja, hogy lehetséges, hogy március l-ig nem engedik Borbély elvtársat a vállalathoz, addig fizetett szabad­ságot adnak részére, ez a jogi oldala. Vaskő elvtárs javasolja a végrehajtó bizottságnak, hogy ne okozzon további politikai cirkuszt és gazdasági problémákat Borbély et. a vállatatnél való további maradása értsen egyet a vb. a felmen­téssel az ismert indokok alapján, a felmentés időpontja március 1., de abban kéri a Minisztérium segítségét, intézkedjen, hogy a válla­lat dolgaiba ez alatt az idő alatt ne szólhasson bele Borbély et. Legyen valamelyik vezető megbízva addig a váTLalat vezetésével, és ezt Borbély elvtárssal is közölni kell. Ttevssmegyei I Levéltár ) •

Next

/
Oldalképek
Tartalom