MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1965. október 12. - 1966. április 26.

13. doboz 1965. 10. 12. – 1966. 04. 26. - 227. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1965. november 23. - Oldalszámok - 227. őe. 9. o.

Előterjesztesünk tehát nem olyan jellegű, hogy Furucz elvtársat elmarasztaljuk, de ezek a személyi változtatások szükségesek ahhoz, hogy a munka az SZMT-nél még eredményesebb legyen. Hozzászóltak az előterjesztéshez; Biró József elvtárs megkérdezte,' nem kellene-e bővebben indokolni Furucz elvtárs elmenetelét a megyei pártbizottsági ülés előtt. Kácsor Jánosné elvtársnő Felelősségrevonást javasolt Prokai és Hozsnoki elvtárssal szemben, mert elhíresztelték a városban, hogy Furucz elvtársnak feltétlen el kell menni. Fabók elvtárs; áfc Ismertette a SZOT állásfoglalását. Pozitívan értékelte Furucz elvtárs 15 éves munkáját, ugyanakkor megjegyezte, hogy az utóbbi időben - bár sokszor jogosan - de tul szigorúan lépett fel Furucz elvtárs egyes esetekben. Elmondotta továbbá, hogy a SZOT-hoz küldött bejelentő levél csak meggyorsította azt az elhatározásukat, mely szerint - régebbi megállapodás alaDJán - Furucz elvtársat ismét Budapestre helyez­is ék. Oláh György elv tá rs összefoglalója; Javaslom, hogy a Végrehajtó Bizottság értsen egyet a 8Z0T Titkárság határozatával, döntésével, hogy Furucz elvtársat elviszik saját kérése alapján. w Javaslom, értsünk egyet Kácsor elvtársnő észrevételével és vizsgáltassuk meg; a szóbanforgó elvtársak valóban pártszerüt­len magatartást tanusitottak-e? Végső soron olyan értelmű értékeléssel értsen egyet a VB, hogy Furucz elvtárs eredményesen végezte munkáját. Furucz elvtársnak uj munkahelyén erőt, egészséget és jó munkát kivanj unk. VB. határozat; elfogadva Fehér István elvtárs előterjesztése; Az előzőek alapján az SZMT vezető titkárként Mudriczki János elvtársat javasoljuk a Végrehajtó Bizottság, illetve majd a pártbizottság elé elfogadásra. Heves megyei Lsvéííár 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom