MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1965. október 12. - 1966. április 26.

13. doboz 1965. 10. 12. – 1966. 04. 26. - 227. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1965. november 23. - Oldalszámok - 227. őe. 10. o.

Mudriczki elvtárs helyére Szabó István elvtárs van javasolva. Ő eddig a Kaderszervezesi Osztály vezetője volt. Alkalmasnak tartjuk erre a funkcióra. Oláh György elvtárs: Aki egyetért azzal az előterjesztett javaslattal, mely szerint Mudriczki János elvtársat válasszik meg a Szakszervezetek Megyei Tanácsa vezető titkárává - kérem kézfelnyugtassál sza­vazzon. Megállapítom, hogy a Végrehajtó Bizottság az előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Javaslom továbbá, hogy a Végrehajtó Bizottság döntését vigyük ^ a pénteki pártbizottság! ülés elé, azonban ne döntsön most a 9 VB. Furucz elvtárs pártbizottsági tagságát illetően, mert amig itt tartózkodik, funkcionáljon. Továbbá, a két héttel ezelőtt Földi elvtárssal kapcsolatos döntésünket is terjesszük a pártbizottság elé. A két személyi kérdés előadója a VB. nevében Fehér elvtárs legyen. VB. határozat; elfogadva. Oláh Györg y elvtárs; • Javaslom, a Végrehajtó Bizottság értsen egyet azzal, hogy nézzük meg a három szakszervezeti elvtárs magatartását és ha ugy látjuk, pártfegyelmit is indítsunk ellenük, mert tűrhe­tetlen, hogy a városban x - y elvtárs ellen hangulatot kelt­senek. Javaslom, bizzuk meg e kérdésben jártas VB. tagot, Fehér elvtársat, nézzen utána ezen dolgoknak és a Végrehajtó Bizottságot lekö^Lebbi ülésén tájékoztassa a tényleges hely­zetről. A továbbiakban Oláh elvtárs a Végrehajtó Bizottság engedélyét kérte ahhoz, hogy a legközelebbi VB.ülést dec. 7-ről dec. 8-ára tegyék át ás ahhoz, hogy a "Jelentés a büntetettek utó­gondozásáról és a javitó-nevelő munkára hozott határozatok végrehajtásának tapasztalatairól" cimü anyag tájékoztató jelleggel kerüljön a Végrehajtó Bizottság elé. VB. határozat; javaslatok elfogadva. Heves megyei Leváitár

Next

/
Oldalképek
Tartalom