MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1964. november 10. - 1965. szeptember 28.

12. doboz 1964. 11. 10. – 1965. 09. 28. - 205. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1965. február 2. - Oldalszámok - 205. őe. 5. o.

Vannak jószándéku polgári személyek, akik igényelnék, hogy őket bevonnák társadalmi munkába és szívesen vennék, fizt a kört is meg kell nyerni politikánknak, mert ezek a polgári egyének komoly befolyással bírnak a dolgozókra. A pedagógusokat illetően, elég sok problémát vet fel ez a front. Beszélgetnek a fizetés problémájáról és a rendszer ellen próbál­ják felhasználni, és pedagógusaink nem minden esetben tesznek meg mindent. Pl. a Pedagógiai Főiskola falára sokáig ki volt irva, hogy nem, nem soha! És nem törölték le. fiz vagy egyetértés ezzel a jelszóval, vagy a nem törődömség. Jobban kellene a párt­szervezetnek ezekre a dolgokra reagálni. Itt vannak a szinészek. fii ég zilált a szinész vonal. Valami szakszervezeti választás volt ott és lejáratták a jelölteket ugy, hogy nem tudták a szakszervezeti választást megtartani. fizért is felelősek vagyunk elvtársak. Még egy dolog, a körzeti pártszervezetek problémáinak megoldása, fiimondják, hogy a városrendezés elég szép eredménnyel bir, de A a külső körzetek el vannak hanyagolva. Ha kimegyünk ezekre a részekre a falunál is rosszabb. Véleményem szerint többet kelle­ne tenni ezeknek a körzeti pártszervezeteknek kérése érdekében. Amit Kácsor elvtársnő felvetett, el kell mondani, hogy tényleg ugy történt, hogy a mezőgazdasági osztályról a Nagy elvtárs átszólt nekünk, hogy van olyan jelenség a tsz-ben, hogy van egy csoport, akinek a vezetője szervezi az elnök ellen a tagságot és több aláirást gyűjtött. Mi nem nyomoztunk ebben az ügyben, nem hallgattunk ki senkit, de megállapitást nyert, hogy 80-90 aláirást gyűjtött az illető. Felvettem a kapcsolatot a Kácsor elvtársnővel, hogy mit tegyünk, tovább menjünk-e. Ő azt mondta, hogy ne menjünk tovább, a városi pártbizottság megoldja ezt a problémát. Fehér István: ^ Mi leirtuk a mi véleményünket, azonban azt is látni kell, hogy ez nem olyan egyszerű napirend. Lehet ezzel szemben bizonyos • szubjektiv követelményeket állítani, hogy mi legyen benne. Ahányan vagyunk, annyi problémát lehet felvetni. Dorkó elvtárs elmondta, hogy ebben benne kellene lenni az ipar­nak, mezőgazdaságnak, kultúra, városgazdálkodás stb. Ha mi ezt ebbe az anyagba bele próbálnánk venni, akkor ebből jelentést irni nem lehetne, mert ezekről mind külön-külön lehetne egy je­lentést készíteni. Itt a fő-kérdés elsősorban az, hogy a vá­rosi pártbizottság a megyei Párt VB. elé jelentést nem irt csak a szövetségi politikáról. Éppen ezért összehasonlítási anyag nincs* Itt alapvetően a cél az volt, hog^y a városi pártbizottság munka­módszerét tárgyalja ez az anyag ex arra adjon választ, hogy milyen módszerekkel sikerült a feladatokat megoldani. Ilyen kislétszámú apparátus mellett hogyan képes a városi pártbizottság ilyen sok alapszervezettel dolgozni. Elsősorban a módszerekről van szó, arról, hogy mennyire sikerült átfogni ezt a nagy területet, és az aktívák részvételével hogyan sikerül a pártalapszervezete­kig lejütni, lejuttatni határozatokat;, ellenőrizni azok végre­hajtását. Hí 3M I Levéltár

Next

/
Oldalképek
Tartalom