MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1964. november 10. - 1965. szeptember 28.

12. doboz 1964. 11. 10. – 1965. 09. 28. - 199. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1964. november 10. - Oldalszámok - 199. őe. 1. o.

f | r MSZMP MEGYEI B IZffTTSÁGA^ | Megfirz. I 'fc^e: tX^Sv I Megjegyzés: ____ ^j Jegyzőkönyv • <fr Felvéve a Heves megyei Párt Végrehajtó Bizottság 1964- november lo-i ülésén. ^^^ Jelen vannak; Biró József, Dorkó József, Fehér. István, Hazai *4PV Béla, Tamás László, Csuhaj' Ferenc, Baják István, Kácsor Jánosné, Sebestyén János ? Molnár Jenő, Dorkó Imre, Papp János, Lintaller László, Gulyás József, Zimándi Mátyás elvtársak és a meghívottak. Napirend: 9 órakor 1./ Megyei KISZ Bizottság jelentése a KISZ értekezlet elé. Előadó; Sebestyén János 2./ Jelentés az 1965 évi költségvetésről. Előadó; Dorkó Imre Meghivo'tt: Farkas József ^* Forgóny Ferenc 3./ Javaslat a MB. PTO. feladataira, hatáskörére és felépítésére. * Előadó; Fehér István 4-./ Tájékoztató jelentés a zárszámadásra való felké­szülésről és a várható eredményékről. Előadó: Molek Jenő 5./ Különfélék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom