MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1984. február. 22.

671. ő. e. (34. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1984. II. 22. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat Pétervásárai ÁFÉSZ elnökválasztással kapcsolatos állásfoglalásra (Czene Györgyné); javaslat párttitkári funkciót érintő állásfoglalásra (ZÖLDÉRT); javaslat a városi Vöröskereszt vezetősége titkári funkciójával kapcsolatos állásfoglalásra (Molnár Gábor); javaslat a Magyar Honvédelmi Szövetség Eger városi titkári funkcióját érintő állásfoglalásra (Zók György); javaslat Bak Józsefné városi pb-munkatárs kinevezésére; javaslat Jackwert Ede (munkásmozgalmi harcos) emléktábla elhelyezésére. - 2. Fegyelmi ügyek: pártfegyelmi hatálytalanítása (Simon Istvánné); pártból való törlések; pártfegyelmi előterjesztések (Vargóczky Gyula, Sándor István). - 3. Jelentés az 1983. évi tanácsi fejlesztési terv teljesítéséről. - 4. Tájékoztató a vállalati és egyéb városi beruházások 1983. évi teljesítéséről. - 5. Különfélék: javaslat az 1984. I. félévi politikai évfordulók megünneplésére.

Németh László elvtárs üdvözli a megjelent elvtársakat, ismer­teti a napirendi pontokat, amelyeket a VB. egyhangúlag elfoga­dott. 1« Napirend ; /írásban mellékelve/ - Tagfelvételek. Kácsor Imre, Szabó Péter, Halmai István, Farkas Lajos, Gábor János, Kdük Imre, Tasnádi Éva, Túrán Györgynó tagfelvételi kérelmüket a VB. egyhangúlag megerősítette. - Javaslat párttitkári funkciót érintő állásfoglalásra . ZÖLDÉRT vállalatnál kettős jelölés kérése Juhász Lajos és Kelemen Sándor személyére. Németh et. azt kérem a VB-től, hogy értsünkezzel egyet, szabjunk meg két tennivalóit a számukra: 1. A pártszervezet titkára felé, hogy az ottani alapszervezet késztesse a ZÖLDÉRT gazdasági vezetését arra, hogy keressék a takarékosabb gazdálkodás lehetőségeit, az árrés csökken­tésére tett felvetéseket vegyék figyelembe. 2. Foglalkozzon azzal is az alapszervezet, hogy a város zöld­ség, gyümölcs ellátásában hogyan lehet bevonni a környező tsz-eket, milyen lehetőségek vannak, ezek felkutatása. A VB. ezen kiegészítéssel fogadta el egy­hangúlag a javaslatot. - Javaslat a Városi Vöröskereszt Vezetőség titkári funkciójával képc'solatos állásf ogía l'ásra . Kérdés, észrevétel nem volt, igy a VB. egyhangúlag elfogadta Molnár Gábor et. jelölését. Javaslat a Magyar Honvédelmi Szövetség Eger városi titkári funkcióját érintft állásfoglalásr a. A javaslattal kapcsolatban Szűcs Józsefné tett fel kérdést a feladati rész 3. pontjában szerepel az a megfogalmazás "fel kell számolni a negatív előjelű magatartási vonásokat" szerintem ez a megfogalmazás sok mindent takar, konkrétan kérdezem, hogy mit kell felszámolni? Németh et.: mi alkalmasnak tartjuk-e? A kérdésekre Pálfy et. válaszol: - A minősítéseiben is szinte minden alkalommal felhívták a figyelmét a negatív magatartási vonásokra, pl. hirtelen, nem válogatja meg kifejezéseit. - Én alkalmasnak tartom 1982. évi munkája alapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom