MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1984. február. 22.

671. ő. e. (34. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1984. II. 22. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat Pétervásárai ÁFÉSZ elnökválasztással kapcsolatos állásfoglalásra (Czene Györgyné); javaslat párttitkári funkciót érintő állásfoglalásra (ZÖLDÉRT); javaslat a városi Vöröskereszt vezetősége titkári funkciójával kapcsolatos állásfoglalásra (Molnár Gábor); javaslat a Magyar Honvédelmi Szövetség Eger városi titkári funkcióját érintő állásfoglalásra (Zók György); javaslat Bak Józsefné városi pb-munkatárs kinevezésére; javaslat Jackwert Ede (munkásmozgalmi harcos) emléktábla elhelyezésére. - 2. Fegyelmi ügyek: pártfegyelmi hatálytalanítása (Simon Istvánné); pártból való törlések; pártfegyelmi előterjesztések (Vargóczky Gyula, Sándor István). - 3. Jelentés az 1983. évi tanácsi fejlesztési terv teljesítéséről. - 4. Tájékoztató a vállalati és egyéb városi beruházások 1983. évi teljesítéséről. - 5. Különfélék: javaslat az 1984. I. félévi politikai évfordulók megünneplésére.

Észrevételek: dr.Varjú Vilmos Sok dolog igaz ebben. Miből adódik ez? Először is hivatásos katona. Az MHSz fél katonai szervezet ő ugy itéli meg. A"nagy szájából" származik a konfliktus, ha fegyelmezettebb lenne, ha nem beszélne annyit, nem lenne annyi hiba. Országosan el­ismert szervezet, több országos rendezvényt is lebonyolítanak, megelégedésre. A felettesei a központban jó véleménnyel vannak róla. Pálfi Kázmér F e ladatot szabunk meg neki, viszont eddig sem változtatott raj­ta, akkor felmerül a kérdés, hogy érdemes-e most megint fela­datot szabni? Szűcs Józsefné Megmondjuk neki, hogy számolja fel a negatív tulajdonságait, 4 eve van a nyugdíjig, inkább azt javasolnám, hogy mondjuk neki, hogy törekedjen negatív tulajdonságainak felszámolására, csök­kentésére, közelebb járnánk az igazsághoz. Hívjuk fel a figyel­mét . Kócza Imre Egyetértek dr.Varju et-al, én alkalmasnak tartora a munkakör ellátására. Meg vannak ezek a tulajdonságai, de nem a munka színvonalának rovására megy. Kérem, hogy ugy fogalmazzunk, hogy megértse. Kovács Jáno s 1973.tói dolgozóra együtt Zók et-al, nagyon sokat változott. Szinte félévenként ültünk le ezeket a dolgokat megbeszélni, sokat változott, sokkal élesebb koccanásai voltak, ezen nagyon sokat változtatott. Arra törekedjen, hogy visszafogottabbá tegye a negatív tulajdonságait. Én alkalmasnak tartom feladatának ellá­tására . Németh László et. Foglaljunk állást olyan módon, hogy Zók et. feladatainak meg­határozásánál konkrétak legyünk, úgy hozzuk tudomására. Ellentmondásos előterjesztés, ellentmondásos embert takar. A megyei vezetéssel vannak neki konfliktusai. Vannak hibái, amelyek ténylegesen megvannak, mutatják azt a minősítései is. A felszínes munkára tesz nagyobb hangsúlyt. Bízzuk meg ezzel Kalmár et-at, hogy a konkrét feladatot hatá­rozzák meg. A VB. egyhangúlag elfogadta a javaslatot a fenti megjegy­zésekkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom