MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1981. január. 14.

589. ő. e. (28. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1981. I. 14. - Napirend: - 1. Jelentés a város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek káder- és személyzeti munkájáról. Javaslat a további feladatokra. - 2. Tájékoztató az újítási tevékenység helyzetéről a város gazdasági egységeiben 1976-1980. években. - 3. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi előterjesztések: Kakuk Vencel, Kiss F. Gábor, Szabad Géza; Dér Béláné politikai iskolába küldése.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 589. ő‍. e. (28. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1981. I. 14. Napirend: 1. Jelentés a város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek káder- és személyzeti munkájáról. Javaslat a további feladatokra. 2. Tájékoztató az újítási tevékenység helyzetérő‍l a város gazdasági egységeiben 1976-1980. években. 3. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi elő‍terjesztések: Kakuk Vencel, Kiss F. Gábor, Szabad Géza; Dér Béláné politikai iskolába küldése. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom