MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1981. január. 14.

589. ő. e. (28. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1981. I. 14. - Napirend: - 1. Jelentés a város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek káder- és személyzeti munkájáról. Javaslat a további feladatokra. - 2. Tájékoztató az újítási tevékenység helyzetéről a város gazdasági egységeiben 1976-1980. években. - 3. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi előterjesztések: Kakuk Vencel, Kiss F. Gábor, Szabad Géza; Dér Béláné politikai iskolába küldése.

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Városi Bizottsága Eger Szigorúan bizalmas! Készült: 2 pld-ban. V/Titk./lb/l/Rhé. Eger, 1981. január 15 JEGYZŐKÖNYV készült az Eger városi párt-végrehajtóbizottság 1981. január 14-i üléséről 2 példányban. Az ülés helyet MSZMP Heves megyei Bizottság VB. terme Jelen vannakt Schmidt Rezső, dr. Vasas Joachim, Bede Sándorné, Fejes István, Kőcza Imre, Molnár János, Szarvas Aladárné, Szűcs Józsefné, dr. Varga János vb.ta­gok; dr. Nagy Sándor, Dobi Antal, Pálfy István, Rabóczki Lajos állandó meghívottak. Az ülésen nem vett résztt 1. napirendi ponthoz: Németh László a Hm-i pártbizottság PTO. vezetője Pászti József a Városi Tanács Müv. Osztályának vezetője 2. Napirendi ponthoz: Dr. Asztalos Miklós a városi GPO. vezetője Szarvas Dénes a városi GPO. munkatársa Az ülés határozatképes! NAPIREND 1. Jelentés a város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek káder- és személyzeti munkájáról. Javaslat a további felada tokra. Előadó: dr. Varga János a Városi Tanács elnöke 2. Tájékoztató az ujitási tevékenység helyzetéről a város gazdasági egységeiben 1976—1980. években. Előadót dr. Asztalos Miklós a városi GPO. vezetője 3. Személyi kérdések: a/ Tagfelvételi kérelmek b/ Pártfegyelmi előterjesztések

Next

/
Oldalképek
Tartalom