MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1979. március. 28.

541. ő. e. (24. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1979. III. 28. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; előterjesztés igazgatói munkakörből való felmentésre (Ambrus Imre, a MEZŐGÉP Egri Gyárának igazgatója); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezésre (Barta Sas Béla, a MEZŐGÉP Szolnoki Gyára osztályvezetője); előterjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra (Karácsony László, a Heves Megyei Állami Építőipari Vállalat osztályvezetője); javaslat munkásőrségbe való felvételre; javaslat munkásmozgalom (sic!) és párttagság folyamatos elismerésére (Tordai Tibor). - 2. Jelentés a párt munkastílusa fejlődésének Eger városi tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra. - 3. Jelentés a Központi Bizottság 1972-es oktatáspolitikai határozata végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolában. - 4. Egyebek. Szóbeli előterjesztés: Román István tűzoltó őrnagy, Barta István tűzoltóőrnagy képesítési követelmény rögzítéséhez való hozzájárulás.

—————————————— Az MSZMP Eger Városi Bizottságának iratai ————————————— 541. ő‍. e. (24. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • 1979. III. 28. Napirend: 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; elő‍terjesztés igazgatói munkakörbő‍l való felmentésre (Ambrus Imre, a MEZŐ‍GÉP Egri Gyárának igazgatója); elő‍terjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezésre (Barta Sas Béla, a MEZŐ‍GÉP Szolnoki Gyára osztályvezető‍je); elő‍terjesztés igazgatói munkakörbe való kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra (Karácsony László, a Heves Megyei Állami Építő‍ipari Vállalat osztályvezető‍je); javaslat munkáső‍rségbe való felvételre; javaslat munkásmozgalom (sic!) és párttagság folyamatos elismerésére (Tordai Tibor). 2. Jelentés a párt munkastílusa fejlő‍désének Eger városi tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra. 3. Jelentés a Központi Bizottság 1972-es oktatáspolitikai határozata végrehajtásának tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolában. 4. Egyebek. Szóbeli elő‍terjesztés: Román István tű‍zoltó ő‍rnagy, Barta István tű‍zoltóő‍rnagy képesítési követelmény rögzítéséhez való hozzájárulás. —————————————————— Heves Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom